Běžte do obecních voleb!

Nedovolte aby se do “zastupitelstva” opět dostali lidé kteří chtějí utratit stovky milionů Kč za opravu ruiny bývalých panských chlévů! Ono je to totiž překrásné “místo”! Uprostřed obce, jižní svah-dalo by se tam naplánovat 20 rodinných domků podobných řadovce v ulici “Šlerkova” v Kunovicích-pracoval jsem tam kdysi jako stavbyvedoucí .

Penkův dvůr

  • Penkův dvůr  Penkův dvůr  Penkův dvůr
ŽE BY ON TO CHTĚL “UCHYTIT” NĚJAKÝ STAROSTŮV DOBRÝ ZNÁMÝ ? PRO ZAČÁTEK TAM MÁ SNAD KAŽDÉ  3 ROKY NOCOVAT 20 KONÍ JÍZDY KRÁLŮ! 

Že   bychom  už   všichni   totálně   zblbli? 

  Andrej Babiš MUDr. David Rath  Miloš Zeman  Ilustrace Jan Fischer   

 

Posted in Politika | Leave a comment

UKRAJINA NÁM NENÍ LHOSTEJNÁ – ŽIJEME ALE V HLUKU!

ilustrační foto

JAKÝ JE PRONÁJEM PŮDY A NÁJEMNÉ KOLEM NÁS ?

Když se jednalo o našem vstupu do Evropské unie, nižší podpory českému zemědělství z rozpočtu EU se mezi jiným zdůvodňovaly nižšími platbami pachtovného.Bylo to jistě daleko přijatelnější, než podpory v prvním roce na úrovni 25 procent (s každým dalším rokem navíc jen o pět procentních bodů) zdůvodňovat nižšími mzdami a pracovními důchody těch, kteří v zemědělství u nás v té době pracovali. Pachtovné jako platba za užívání cizí půdy za účelem hospodaření existuje ve všech zemích EU, neboť se zde hospodaří jak na půdě vlastní, tak i na půdě připachtované. Pokud jde o naši zemi, je samozřejmé, že vzhledem k minulému vývoji máme co činit s velmi vysokým podílem půdy, která nepatří do vlastnictví hospodařících subjektů. Překvapivě se však s podobným jevem setkáváme i v mnoha západních zemích, kde podobně jako u nás je tento podíl vysoký.Zemědělství členských zemí EU je v tomto směru velmi diferencované bez ohledu na to, zda se jedná o členské země původní nebo členské země nové. Z hlediska proporcí mezi půdou vlastní a půdou pronajatou lze rozlišit tři skupiny zemí:

K zemím s nejnižším podílem připachtované půdy – méně než 30 procent – patří: Irsko (17 %), Polsko (27 %) a Dánsko (29 %). Pokud bychom se ptali, zda to má nějakou souvislost s průměrnou velikostí hospodářství v těchto zemích, museli bychom odpovědět, že nikoli. V Dánsku průměrný podnik hospodaří na 82 ha, v Irsku na 45 ha a v Polsku na 17 ha.

K opačnému pólu, který se vymezuje 70 a více procenty pronajaté půdy, náleží Německo (71 %), Belgie (74 %) a Francie (84 %). Sem patří i ČR (88 %), Bulharsko (89 %) a Slovensko, které má zdaleka podíl nejvyšší (96 %).

Ostatní země vykazují podíl od 31 do 64 procent. Rakousko (31 %), Španělsko, Finsko, Itálie, Nizozemsko, Spojené království (43 %) atd.

Jak si vysvětlit vysoký podíl pronajaté půdy? Není třeba rozebírat situaci u nás, dobře víme že jsme si skutečné rolníky kteří “gazdovali” na vlastní půdě doslova vyhubili sami! Ale proč je například v Německu a ve Francii tolik půdy, jež není ve vlastnictví těch, kteří na ní hospodaří? V těchto zemích totiž proces koncentrace podnikových celků probíhal daleko rychleji než proces vlastnictví půdy. Jistě je dost důvodů, proč se bývalí aktivní rolníci nezbavují své půdy. Jsou to zřetele praktické povahy, vyplývá to z mnohaletých zkušeností. Cena půdy jako zvláštní formy majetku se nesnižuje pod vlivem inflace (podobně jako v případě i jiného nemovitého majetku) a pronájem přináší pachtovné, příjem pro vlastníka půdy. To všechno platí dnes i u nás. Je zde ale ještě jedna souvislost. Je podnik, který má významný podíl cizí půdy, dostatečně stabilní, nehrozí mu rozpor mezi kapacitami objektů pro živočišnou výrobu a výměrou půdy, na které hospodaří a na které by měl hospodařit i v budoucnosti (minimálně tak dlouho, až se mu vrátí vložené investice)? Evropské zkušenosti říkají, že v tom by problém být neměl. Totéž lze tvrdit i na základě zkušeností u nás. Nelze však vyloučit, že mohou nastat případy, kdyby to problém být mohl.

Pachtovné  má samozřejmě vliv na rentabilitu hospodaření. Je též výrazem zájmů nás-vlastníků půdy.A  je u nás nižší než v Rakousku a zejména v Německu,  vyšší než v Polsku. Ale jedná se pouze o jednu z mnoha nákladových položek. Celkové efekty (produkce, tržby) vůči nákladům jako celku jsou v Rakousku i Německu příznivější než u nás. Zvýšení pachtovného nastane i u nás. Kdybychom to brali podle směnného kurzu, dostává německý vlastník za 1 ha čtyřikrát více než náš . Ale podle kupní síly koruny pouze dva a půl krát . Podle hodnot reálných je na tom náš vlastník půdy stejně jako rakouský a podstatně lépe než polský.

JAK “GAZDUJÍ” NAŠI I OKOLNÍ ZEMĚDĚLCI?

Pramen: Zelená zpráva za rok 2009. Údaje v Kč podle směnného kurzu.

PRO ČR ALE POUŽITÍ PROSTÉHO=ARITMETICKÉHO PRŮMĚRU VELIKOSTI HOSPODÁŘSTVÍ JE ZKRESLUJÍCÍ-VE SKUTEČNOSTI SE NA VĚTŠINĚ PŮDY U NÁS HOSPODAŘÍ NA OBROVSKÝCH VELKOSTATCÍCH PROVOZOVANÝCH BÝVALÝMI FUNKCIONÁŘI JZD A STÁTNÍCH STATKŮ.

Posted in Politika | Leave a comment

Kdo od pražských partají nečekal zázraky tak není překvapený.

Po třech  měsících nechutné komedie udělal prezident to co mohl udělat týden po volbách.

Pověřil šéfa vítězné partaje B.Sobotku sestavením vlády.Prezident Miloš Zeman promluvil k aktuální politic...Vláda bude mít 17 ministrů-takže řeči o snížení počtu ministerstev byly plané sliby-jako vždy.Aby mohl být ministrem financí bývalý komunista-Slovák s dosud nevyjasněnou skvrnou spolupráce s STB Andrej Babiš,  dal si prezident pro jmenování vlády podmínku projednání zákona o úřednících, na kterém se pracuje už 10 let a nikdy nebyl dotažen do stavu schopného k projednání v parlamentu. Jeho projednání  v parlamentu v prvním čtení ale umožnilo prezidentovi obejít platný lustrační zákon.Jak ČSSD, tak lidovci se hlásí ku stranám  se stoletou minulostí, ale velice těžce bychom hledali podobnost s programy jejich zakladatelů. Babišovo hnutí ANO není politickou stranou ale hnutím iniciovaným a placeným miliardářem a kdo ví co se z něho nakonec vylíhne! Že k miliardám nepřišel podobnou cestou jako kdysi BAŤA je skutečností a jeho cesta k moci a k penězům je známá-komu známá není stačí si otevřít “wikipedii”- malá ukázka:

V současnosti je Agrofert akciovou společností a největším českým zemědělským,potravinářským a chemickým holdingem. Holdingová společnost ovládá více než 230 právně samostatných společností,[20] zejména v České republice a na Slovensku, jejichkonsolidované tržby dosáhly v roce 2012 téměř 132,5 miliard Kč. Společnost patří mezinejvětší firmy v České republice, zde vlastní nebo má v nájmu 57 tisíc hektarů zemědělské půdy (0,7 procenta území České republiky nebo 1,6 procenta veškeré zemědělské půdy).[21] Společnost vlastní a řídí Andrej Babiš”

Pro klasické levicové strany – to je jak ČSSD, tak KSČM ale i pro lidovce cesta nepřípustná-ba přímo zavrženíhodná-dle všech jejich programových prohlášení, proto je asistence  ČSSD se Zemanem v čele při Babišově zbohatnutí pozoruhodná!

Ale-takjako po zvláštním, skoro jarním lednovém počasí, konečně  teplo vystřídal sníh, kdy už zase vždy “na zimu připravení silničáři” po 5 cm napadeného sněhu po Praze vyhlašovali málem krizový stav, tak už také padl termín konce ledna, kdy bude jmenována nová Sobotková koaliční vláda. Podnikatel Babiš už může být konečně ministrem financí, protože po středečním prvním čtení novely služebního zákona se už na evidované pány s kontakty u bývalé StB nemáme “dívat skrz prsty”.

 Richard Brabec, kandidát na ministra životního prostředí, spolu se šéfem ANO Andrejem Babišem

A jeho ministrem životního prostředí bude jeho bývalý ředitel jeho chemických závodů

větší obrázekRichard Brabec

Sedmačtyřicetiletý Richard Brabec (ANO) je možná nejkontroverznějším členem vznikající vlády. Budoucí ministr životního prostředí  prosazoval  po řadu let zájmy českého chemického průmyslu. Teď by se měl postavit na druhou stranu a hájit českou přírodu a ochranu ovzduší. Po našich špatných zkušenostech s většinou dosavadních ministrů životního prostředí A S NEPOŘÁDKEM který všude v odborech ŽP vládne by je měl řídit spíš Jestřáb či Sup než Brabec! Uvidíme-zda nám nepřibude zase nějaké zdražení elektřiny a jiných nezbytností!

Ministerstvo zemědělství  obsadí lidovci Marianem Jurečkou.

ING MARIAN JUREČKA *1981 v Přerově od října  2013 poslanecPoslanecké sněmovny PČR, od prosince předseda Poslaneckého klubu KDU-ČSL, zastupitel Olomouckého kraje, od prosince 2011 první místopředseda KDU-ČSL a člen této strany. Vystudoval Střední zemědělskou školu v Přerově a následně obor rostlinolékařství (se specializací na ochranu rostlin) na Mendelově univerzitě v Brně. Od roku 2002 se živí jako soukromý zemědělec na rodinném statku v Rokytnici na Přerovsku. Od roku 2005 navíc působí jako vedoucí distribučního střediska agrochemie ve společnosti Lukrom, spol. s r.o.

Určitě budou lidovci srovnávat nového ministra zemědělství s Josefem Luxem!To by bylo ale špatné srovnání! Lux a Jurečka mají totiž zcela odlišné kořeny – právě ve vztahu k zemědělství. Zatímco Josef Lux byl v zásadě reprezentantem v té době se transformujících zemědělských družstev – Marian Jurečka je představitelem soukromých zemědělců a rodinných farem. Ti přitom vnímají zemědělské podnikání, například ve vztahu k půdě a krajině odlišně než zaměstnanci různých zemědělských společností dnes vesměs obrovských zemědělských gigantů. Právě to je zřejmě hlavním důvodem, proč jméno potenciálního ministra nevítá s nadšením zejména Agrární komora, názorově reprezentující především veliké zemědělské podniky. Josef Lux byl oblíbený mezi zemědělci, protože reprezentoval tehdejší poměrně malá JZD-nyní vesměs spojená do zemědělských gigantů. Jurečka ale reprezentuje  menšinový proud  našeho zemědělství=soukromé zemědělce=sedláky. Ve světě volí drobnější zemědělci spíše levicové strany.U nás je to zcela naopak. Pokud si lidovci myslí, že řízení ministerstva zemědělství koresponduje s lidoveckou voličskou základnou na venkově tak se mýlí! Realita je totiž jiná – zaměstnanci velikých zemědělských podniků volí buď ČSSD, nebo KSČM, zatímco soukromí zemědělci volí ODS, případně TOP 09. Zejména sedláci se totiž v lidovcích působících ve státní správě zemědělství spíše zklamali. Jistě i někteří zemědělci volí stranu lidovou, ne však kvůli pojetí zemědělství, ale na základě  rodinné křesťanské tradice.

Vůbec Marianu Jurečkovi nezávidím! Bude-li totiž ctít filozofii rodinných farem, dostane se dříve či později do větších či menších konfliktů s lobby velkých zemědělských podniků, což může představovat i riziko pro celou vládní koalici. Bude-li se naopak snažit vyjít vstříc mocným mužům v zemědělství, bude zatracen u soukromníků. Pokusí-li se o “vyvážený” přístup k oběma názorovým a podnikatelským skupinám, může být zatracen všemi. A právě v této okolnosti nabudou příští obecní volby na venkově mimořádné důležitosti! Proto  do nich obnovíme podpásovkou zlikvidovanou kandidátku VLASTNÍCI PŮDY V HLUKU!

Posted in Pole-lesy, Politika | Leave a comment

A máme tu nový rok – 2014 !

      A máme novou příležitost přestat jeden druhého podezírat, přestat na všecko reptat a zamyslet se nad tím co nás vlastně bolí!.Ale mám obavy že je to s námi  jak v téj pěsničce :

     ”Žádný neví co ně bolí – ani dochtor co ně hójí!” 

Kdo by  posuzoval stav českého a moravského národa v roce 2013 dle stále se  zhoršující  atmosféry-hlavně  mezi našimi dříve zavedenými   i novými “takystranami” , musí čekat něco špatného-ne li přímo katastrofu! My jsme si totiž tak dlouho pěstovali a přiživovali blbou náladu”  - povzbuzováni sdělovacími prostředky /pro které dobrá zpráva nestojí za pozornost/až jsme se dostali do slepé uličky. Skutečná situace – tedy stav národa ani jeho hospodářství ale takový není! Je nám ve skutečnosti dobře a lidé ” zde dole” – to  je  převeliká většina vědí co chtějí!  Chtějí v klidu pracovat, chtějí solidní  vládu, které by mohli  věřit a ve které by nepodrážel jeden ministr druhého.  A  v běžném životě si přejeme  v podstatě všichni totéž.  Totéž  co  si  přáli už naši  praprarodičové –  a co  uložili  do  té překrásné  koledy:

DEJ BŮH ŠTĚSTÍ TOMU DOMU, MY ZPÍVÁME – VÍME    KOMU.                                 MALÉMU DĚŤÁTKU, KRISTU  JEZULÁTKU, DNES V BETLÉMĚ NAROZENÉMU……………..ZA NAŠE ZPÍVÁNÍ, ZA KOLEDOVÁNÍ                                 DEJ  NÁM   NÁM  PÁN  BŮH  SVÉ  POŽEHNÁNÍ !  

V průběhu posledního čtvrtstoletí jsme postupně  zapomněli na to co nás spojuje a nehledíme si toho co by nás spojovat mělo. Totiž toho že jsme občany jednoho státu, jsme Češi, zdědili jsme tuto /zatím ještě/ krásnou zemi od svých předků a máme povinnost ji v pořádku předat dalším generacím.Nesmíme ji svou nesvorností a lhostejností ničit, poškozovat, předávat zodpovědnost za ni někam jinam a někomu jinému a svádět vinu na jakousi nutnost evropského vývoje směrem ku spojeným státům evropským po vzoru USA,  které vznikly za úplně jiných okolností. Nevěřím tomu že je možné v tomto směru USA ani napodobit!

Uplynulý rok 2013 převelice zhoršil naši rozhádanost a vytvořil pro vývoj ČR v dalších letech velmi nebezpečnou situaci. Začalo to už volbou Miloše Zemana za prezidenta. Jeho zvolení byla z nouze ctnost-ve druhém kole nebylo vlastně koho volit! Zvolili jsme si Zemana který veřejně prohlásil za svůj prvořadý záměr svržení řádně zvolené a jakž-takž fungující vlády! Už je to  více než půl roku co byla vláda smetena policejním pučem na základě směšného obvinění.Dodnes se policii  a státním zástupcům nepodařilo důvod jejich zásahu proti Nečasovi a spol. smysluplně dokonstruovat. Skutečnou příčinou ale bylo  neuvěřitelné  selhání politické reprezentace zastoupené v obou komorách parlamentu, která populisticky schválila ústavní změnu umožňující přímou volbu prezidenta,aniž byly nově a rozumně vyváženy jeho ústavní pravomoci a povinnost.Důsledkem je současný neutěšený stav naší politiky včetně zbytečných voleb a průnik nových populistických partají do parlamentu. V těchto dnech vznikající vláda  bude odrazem vůle voličů vyjádřené v říjnových volbách. Přesto že jsem žádnou ze stran tvořící se vlády nevolil nemíním se lhostejně dívat na případný rozklad a ničení naší země! Ostatně-nevíme jak si bude tento podivný vládní slepenec počínat-jak se budou její ministři chovat a čeho vlastně chtějí dosáhnout. Řekl bych že ani oni sami nemají jasnou představu čeho vlastně chtějí dosáhnout kromě dobře placených funkcí. Že nemají žádnou ideologii!

Tím naléhavější ale bude a to nejenom  v roce 2014 potřeba rozumné politiky na místní úrovni-to je v obcích! Tím důležitější budou letošní obecní volby! A nezapomeňme že “zem nedá umřít”!

Přeju všem Hlučanům  zdraví a  štěstí! 

                                   

                                   

 

 

Posted in Všechnomožné | Leave a comment

Politici se hádají-skutečné problémy se neřeší!

.     A zničená krajina ani zničená půda nikoho netrápí?

         Vždyť ta je už  téměř ve stavu “sídliště nepřizpůsobivých”!

Košické sídliště Luník IX v říjnu loňského roku

Vyrobit co nejvíce hmoty je dodnes zdá se v našich postkomunistických velkostatcích to hlavní. Tento pohled na zemědělství a na krajinu převládl po poslední světové válce s jejím hladem a nástupem komunismu u nás. I proto bylo zemědělství, a to nejen u nás, považováno za strategické odvětví jakožto obor zajišťující suroviny pro výrobu potravin. Postupně se však “ve světě”- trošku i u nás začal klást důraz na kvalitu i na původ potravin a jejich surovin. Ale hlavně na takzvanou udržitelnost zemědělství, tedy omezení negativních dopadů průmyslového zemědělství na stav krajiny. Národy a státy které si nevyhubily soukromé zemědělce-vlastníky a hospodáře  to mají snadné. O krajinu a půdu se starají stále hospodáři, grunty se předávají dalším generacím formou rodinných farem o velikosti do 100 ha. Tam má podpora dotacemi svůj smysl na rozdíl od plýtvání dotacemi většině našich postkolchozních velkostatků s průměrnou výměrou dvacetkrát větší.

Obr. 1 Zemědělský brownfield u Jenštejna  Nadjezd přes Královopolskou, Hradecká, Brno

My jsme si skutečné rolníky – vlastníky půdy a hospodáře  vyhubili. Podle toho také naše krajina vypadá. Ale nejhorším důsledkem špatné zemědělské politiky je úbytek zemědělské půdy a to není jenom vina našich zemědělců. Za posledních dvacet let ubývá v ČR průměrně téměř 20 ha=200.000 čtverečních metrů zemědělské půdy denně! Úbytek zemědělské půdy byl zaznamenán i v minulosti. Od roku 1927 do roku 2010 ČR přišla o 851 tisíc hektarů, to je 22,3 procenta zemědělské půdy. Historicky nejhorší bylo  období let 1976 až 1981, kdy ubývalo 37,9 hektaru denně, v letech 1981 až 1986 to bylo 25,6 hektaru. V letech 1966 až 1971 pak úbytek představoval 24,3 hektaru za den. Tento  krajně nepříznivý vývoj patřil k nejhorším v Evropě.

A politici se hádají stejně jak před volbami-skutečné problémy se  neřeší a v současné patové povolební situaci a se Zemanem na Hradě kdoví, zda sestaví funkční vládu! Nic nového pod sluncem! Celý svět je “hore nohama”!Možná dokonce že se jedná o situaci podobnou té co zničila římskou říši. Její příčiny popsal už před dvěma sty lety anglický filosof:

1. Valná většina obyvatel preferuje zábavu před prací.
2. Tradiční role otců jako živitelů rodiny je zpochybňována, množí se rozvrácené vztahy a svobodně žijící matky bez otců.
3. Senioři jsou zanedbáváni. Lidé pečuji o domácí mazlíčky-psy a kočky více než o svoje staré rodiče.
4. Literatura a umění se stávají bezduchými. Vytváří se planá zábava za každou cenu. Takzvaná umělecká díla jsou ošklivá, nevkusná, nic neříkající, ale přesto za ně bohatí zaplatí horentní sumy.
6. Čestná vojenská služba vlasti je odmítána, zpochybňována. vysmívána a posléze zákonem zrušena. Armádu tvoří nájemní žoldnéři.
7. Lidé pilně pracující jsou zesměšňováni a jako vzor se staví prázdní pokrytci, populisté, pochybní umělci a takzvané celebrity.
7. Daňové zatížení obyvatelstva stále roste a stát přerozděluje neúměrně vysoké částky. Lidé se nebojí nepracovat, protože stát se o ně vždy nějak postará.
8. Úroveň vzdělání rapidně klesá.
9. Státní dluh roste do nikdy nesplatitelné výše.
10. Přestává se vyrábět a pěstovat, protože výroba doma je moc drahá a potraviny a výrobky se dovážejí ze satelitních zemí.
11. Kdo se dostal do pozice, kde může ze státního krást, většinou tak činí. Postižitelnost těchto zločinů je velmi malá.               
12. Početí a výchova dětí je vnímáno jako obtěžující a dětí se rodí stále méně.
13. Léty osvědčené mechanizmy, chránící poctivé před podvodníky, náhle selhávají.
14. Veřejné funkce se stávají předmětem kořisti zisku. udělují se za úplatky, a kdo je získal, chce z nich kořistit, aby se mu vložený úplatek několikanásobně vrátil.
15. Staletími předků prověřené hodnoty – jako je čest, smysl pro povinnost, zodpovědnost, nadšení pro práci, pro dobročinnost, zápal pro věci veřejné, jsou vysmívány a zesměšňovány.
16. Šíří se cynismus.
17. Šíří se plýtvání, nestřídmost, znevažování znalostí, dovednosti a poctivé práce.
18. Do země přichází velké množství cizinců.
19. Politikové nadbíhají “lidu” který si vynucuje zábavu a státní podpory (chléb a hry).
20. Občané stále na všechno nadávají. 

Z podobnosti současné situaci v Evropě i v ČR mrazí v zádech!Takže nechejme politiky v Praze ať se hádají a snažme se udělat co je v našich silách doma=v Hluku.“Zem nedá umřít!” říkávala moje matka. Jak s tou “zemí”=půdou hospodaříme , jak ji ničíme?Sestavím tabulku zemědělské půdy zničené v k.u.Hluk. Nebude to veselé, ale dám si s tím tu práci. Budu to zde postupně uveřejňovat!

1.12.2013-mám to rozpracované-jenom u velkých souvislých ploch to už dělá 140 ha úplně zničené orné půdy!Kolem 220 ha kdysi překrásných luk je rozoraných a dalších 70 ha zničených močůvkou! Už existují jenom plošky několika desítek m2 kde najdete původní hluckou louku-kam se nedostaly stroje a během několika let to bude zarostené křovinami a mladým lesem.Dnes jsem prošel/spíš probrodil blátem/ část katastru  o které jsem si myslel že je jakž-takž zachovalá a to od Boršické  hranice směrem na Kobylicu a potom přes hráz nádrže kolem Býčiny domů. Je to katastrofa! Všecko rozorane a zničené cesty!Na cestu od nádrže nahoru-na Kobylicu – to je na cyklostezku někdo vyvezl v její horní části několik stovek kubíků výkopku-jílu, takže cyklostezka- není schůdná ani pro pěší- a kolem Býčiny se nedá též vůbec přejít.
 8.12.2013-Mám to sestavené.Dělá to 176 ha zničené orné půdy v letech 1950 až 2013  jenom na souvislých velkých plochách!                                                                                                                                                            
Lůžky vpravo-od kat. hranice 12,04 ha orná plevel-tráva, ploty,,cyklostezka –většina bez užitku
Lůžky+spodek  Husí hory   4,28 orná zastavěné+rybník,prům haly,silnice+parkov
Zelnice+Dílce/spodek/ 23,46 orná zastavěno -ZD+Niob+prům.zona+ČOV+skládky+cesty
Zelnice  1,49 orná zastavěno-bytovky JZD
Zelnice  6,68 orná zastavěno-školka+koupaliště+stadion+sport,hala+parkov.
Šraňky 16,57 orna zastavěno-RD+paneláky+garáže+Autopal+parkoviště
Vlčnovsko  4,68 orná zastavěno-„Pila“+benzinka+ cesty+parkoviště
Penkův lán proti “pile”  4,49 orná zastavěno-RD,garáže,cesty
Pod rybníčkama a Rybníčky  9,57 orná zastavěno- RD
Pod ČČtvrtě od Rybníčků  1,72 orná zastavěno-RD+zahrádky+cesty
Spodky Čtvrtí nad Kostelem  1,63 orná zastavěno-RD+zahrádky
Spodky Čtvrtí  „U cihelny“  1,73 orná zastavěno-RD+zahrádky
Spodky Čtvrtí za hřbitovem  9,50 orná zastavěno-RD+zahrady
Kráčinky pod Vinnů hůrů  3,31 orná zastavěno-prům+vinařství
Močové jamy na Ostrožských  6,38 orná 5,16ha les ochranný,1,22 neplodná/bouračka/
Příděly  7,27 orná RD,cesty,zahrádky
Ostrožské za ul Konečná  1,63 orná RD,park Kovář,RD,ohrady,ploty,zahrádky
Ostrožské za ul.Mladá  4,76 orná prům.staby,sklady,zoo zahr, RD
U vřivé vody  3,96 orná Prům.+sklad+neplodná
Rovné pole-Věže  1,13 orná Průmysl zařízení
Pod Babí Horů  3,50 orná solární elektrárna
Za Autopalem  4,00 orná solární elektrárna
Štěpnice+Liščí Hory 52,60 orná terasy
Celkem 186,38 po odečtení 10 ha na staré sady v Lištích horách to činí  176 ha jen velkých plochách

A zničená krajina ani zničená půda nikoho netrápí?

 

                                                                                                   
Posted in Pole-lesy | Leave a comment

Volby 2013 v Hluku.

icon

Výsledky  voleb  v  procentech : ČSSD-19,9*ANO-16,4 *KDU-ČSL-16,2* KSČM-15.7   ODS-5,6* TOP09-4,9*  SVOBODNÍ- 2,4* SPOZ-2,4* PIRÁTI-2,0* SZ-1,8*ŮSVIT-1,1

OSTATNÍ STRANY DOHROMADY -1,6%

                  Jen tak dál !  

Posted in Politika | Leave a comment

CHCETE ZMĚNU ?

Volání po změně by ale nemělo být voláním po vládě “pevné ruky”!To vždy zneužívá davové psychosy. V minulosti to dělal Hitler, v současnosti dělá něco podobného Babiš. Bohužel-situace u nás je taková, že nevěrník Nečas a jeho sekretářka, co poroučela generálům, byli “ve jménu spravedlnosti odstraněni”/lépe řečeno-Nečas ukázal jaký je posera/ a pak hned přišla vláda úřednická a skončil parlament. Jsou nové volby a v nich se objevily všelijaké slepence a sdružení. Staré strany, které sice klopotně a mnohdy i všelijak podivně vedly tento stát, jsou v podstatě mimo hru. Politika mne vždy zajímala /také jsem na to v minulosti pěkně doplatil já i některé děcka/-je to droga!Tak jsem si udělal průzkum možností ” ZMĚNY”. Co jsem zjistil-co je jasné?

Kromě tradičního nebezpečí v podobě zisku moci komunisty se se náhle objevily další tři strany, které mají k demokracii strašně daleko a představují  hrozbu pro naši zemi v případě, že získají moc.

Úsvit Tomia Okamury je prvním z této trojice. Více než cokoli jiného připomíná Okamurovo hnutí sektu. Utopické myšlenky, faktické zničení parlamentní demokracie a její nahrazení hlasem ulice včetně odvolatelnosti kohokoli, je hlavním znakem této pidistrany.Je zapotřebí si uvědomit, že zatímco jiné strany mají desetitisíce členů a i ty nejmenší mají několik set lidí, Úsvit tvoří jen osm vyvolených členů a jejich nekritičtí fanoušci. Moc v rukou velice úzké skupinky lidí, která může konat schůze ve velkokapacitním výtahu, je značné riziko.Nápad, že by se každý dal hlasem ulice odvolat, by znamenal totální destrukci státu, protože odvolatelní by měli být úplně všichni v tomto státu, od prezidenta až po soudce či policisty. Nedokážu si představit, že bych musel k volbám třeba dvacetkrát do roka plus odvolávací referenda, nepočítaje volební náklady.Okamurův Úsvit je již delší dobu pod hranicí pro vstup do parlamentu, ale i tak představuje pro demokracii vážné nebezpečí, kdy by mohlo dojít ke změně výsledku voleb už jen tím, že by se spojili voliči neúspěšných proti vítězi a obratem jej odvolali.

Další takovou partou jsou apoštolové Miloše Zemana = SPOZ!  Strana, která ve volbách propadla, získala díky obejití demokratických principů a ústavních zvyklostí vládní angažmá. O tom, že si přátelé Miloše Zemana počínají jako opilí vojáci na dobytém území, snad bylo podáno zpráv už celkem dost. Vláda bez mandátu, legální, leč nelegitimní, si počíná jako utržená ze řetězu. Čistky se nezastavily jen u náměstků, ale jsou odvoláváni stále další a další šéfové a na jejich místa dosazováni kamarádi, třeba i soused ministra. O aroganci tak podobné bývalým nomenklaturním kádrům jsme se už také dozvěděli, když na oprávněný dotaz označil ministr redaktorku zpravodajského serveru za hovado. SPOZ je vážným varováním, že staré pořádky se mohou s klidem vrátit. Nepohodlní budou snadno odstraněni vyhazovem a na jejich místa přijdou kamarádíčkové hradního popelníčka. Sám prezident popírá nadstranickost a zcela bezostyšně vede svým apoštolům předvolební kampaň.Čistky se rozjely i uvnitř této obskurní strany přátel, kdy demokratickou cestou zvolení kandidáti jsou ústředím vyškrtnuti a nahrazeni jinými, loajálnějšími nebo méně překážejícími lidmi. To je předobraz vlády, ve které jsou komunisté vzpomínající nostalgicky na předlistopadovou dobu. Ani kovaní komunisté by neměli s takovou vládou problém.Zupáctví Zemanovců, kteří mají svou kampaň postavenou na lži, jak zastavili Kalouska, začíná vadit i těm, kteří byli rozhodnutí jim svůj hlas dát, a tak preference strany reprezentované neschopnými a všeho schopnými klesají pod pětiprocentní hranici. Chvála Bohu!

Poslední z trojice, ale nejvážnější hrozbou pro demokracii, je Babišovo ANO. Podobnost s Věcmi Veřejnými bije do očí! Rovněž podnikatelský projekt, který vlastně nemá program, jen nějaké cíle a neví, jak jich dosáhnout. Kampaň je postavena na naštvanosti voličů a všeobecných prázdných frázích.V čem tkví hlavní nebezpečí? V tom, že tato strana je ze všech nejméně demokratická. Andrej Babiš, který se vyhnul soudu o své vědomé spolupráci s StB, představuje to, čemu se říká berlusconizace. Soustředění moci finanční, mediální a politické do jedněch rukou.Babišovo podnikání stojí především na státem zajištěném příjmu formou zemědělských dotací a povinném přimíchávání biosajrajtu do paliv. Jen na zemědělských dotacích si Babišovo impérium přijde ročně na tři miliardy korun, které mu platíme my všichni, a k tomu ještě další naše peníze dostává pokaždé, když tankujeme, ročně cca 10 miliard.Babiš chce stát řídit jako firmu, jenže občané nemohou dát výpověď a nemohou být propuštěni pro nadbytečnost. Stát negeneruje zisk, naopak musí hospodařit s tím, co dostane. Firma platí zaměstnance a nemá na starosti důchodce nebo nemluvňata. Vláda pevné ruky je tím, po čem voliči volají, zmanipulováni slovem “korupce”, kterou vidí za každým rozhodnutím, byť by bylo sebečistší.Babiš takovou tvrdou ruku nabízí. Jde do politiky a tvrdí, že není politik. Ono je něco jiného kritizovat a něco jiného tvořit. Největším nebezpečím pro naši demokracii ze strany ANO ale je, že se Babišovy myšlenky až nepřijatelně blíží myšlenkám fašismu. Firma má jen jednoho šéfa, který rozhoduje o všem a má poslední slovo. Demokratický stát takového šéfa ani mít nemůže. Firma může svému zaměstnanci nařídit, co má dělat. V demokratickém státě si tohle stát vůči občanům dovolit nesmí. Stát nemůže nařizovat občanům, v jakém oboru mají pracovat.Babiš je příznivcem korporativismu, myšlenky rozvinuté především fašistou Mussolinim. Ta má k demokracii asi stejně daleko jako minulý režim. O nebezpečí komunismu víme, ale právě ANO je v současné chvíli pro demokracii nebezpečím největším. Strana jako podnikatelský projekt hrající si s nosnou myšlenkou fašismu je tím nejhorším, co by nás dnes mohlo potkat, pokud by se dostala k opravdové moci. A našlápnuto má víc než dobře. I když průzkumům nevěřím, pak údajně by měla být druhou nejsilnější stranou.

      Musíme si  vyzkoušet kromě komunismu i fašismus ?

A tak jsem pátral v programech stran a hledal jaká ZMĚNA  by nám prospěla. Zjistil jsem že už 4 roky se taková změna nabízí. Je to

 STRANA SVOBODNÝCH OBČANŮ. Petr Mach

                             předseda/od r.2009= stále/ ing Petr Mach PhD*1975-ekonom,vysokošk.učitel i praktik

Je to česká liberálně-konzervativní = pravicová strana vzniklá v r. 2009 a kandiduje se sloganem „Méně státu, více občanům“. 

Politické priority Svobodných pro předčasné volby do PSP ČR 2013:

1) Štíhlý stát = bohatý občan

Svobodní jsou pro nízké daně a rušení nespravedlivých dotací, které se rozmohly v naší zemi jako mor. Svobodní prosazují zrušení daně silniční, daně z elektřiny a uhlí, daně dědické, daně z převodu nemovitostí. Svobodní prosazují zrušení daně z příjmu fyzických osob. Zrušení těchto daní doprovodíme zrušením dotací ve stejné výši.

2) Zrušíme 26 úřadů

Svobodní jsou pro osvobození lidí od nadměrné byrokracie. Svobodní prosazují legalizaci švarcsystému, aby lidé mohli pracovat a nabízet práci bez hrozby pokut. Svobodní prosazují rušení zbytečných úřadů a zákazů.

Rušení úřadů má pozitivní efekt z několika důvodů. Zmenší se prostor pro korupci, protože nebude úřad, který rozděluje miliardy na dotacích. O ušetřené peníze bude možné snížit daňovou zátěž občanů a firem. A vzniknou kupříkladu soukromé firmy, u kterých bude možné objednat si služby (třeba typologii lesa nebo analýzu chovu skotu), budou-li o ně soukromí podnikatelé stát.

Úspora celkem činí: 64 292 494 816 Kč.

Svobodní dokáží vyrovnat státní rozpočet bez zvyšování daní.

3) EU má alternativu

Svobodní prosazují referendum o vystoupení České republiky z EU. Z Evropské unie lze vystoupit a zachovat přitom volný obchod a volný pohyb lidí. Když Česká republika vystoupí z EU, nebude muset zavést euro.

4) Omezíme pravomoci politiků

Ať už bude do parlamentu a vlády zvolen kdokoliv, neměl by mít právo donekonečna zadlužovat stát a zvyšovat daně. Ústava by měla zakázat hospodaření státu na dluh a další zvyšování daní podmínit referendem. Referendem by také mělo být možné vetovat zákon schválený parlamentem („lidové veto“). Svobodní chtějí v ústavě omezit pravomoci politiků.

5) Stop uzákoněným loupežím

Svobodní jsou proti „loupežím podle zákona“, kdy lidé musí platit povinně i za služby, které si nepřejí a neobjednali (poplatek za OZE na fakturách za elektřinu, příplatky za biopaliva v benzínu a naftě, zákonem stanovené exekuční poplatky, platby České televizi, autorské poplatky za kopírování a datové nosiče). Každý podnikatel si má peníze zákazníků zasloužit čestně, na základě dobrovolnosti, a ne donucením lidí k nákupům skrze zákon.

 Zjistil jsem si že jsou vesměs mladí /ale ne “mladiství”/ a že ti co kandidují všichni už v životě cosi dokázali a jsou schopni se dobře uživit i mimo politiku! Ostatně zkuste si je najít na internetu-mají tam nejlepší a nejdůkladnější  informace ze všech partají. DO VLÁDY SE JEŠTĚ NEDOSTANOU/bude-li jaká/ ALE PRO ČR=PRO NÁS VŠECHNY BUDE DOBRÉ  KDYŽ SE DOSTANOU DO PARLAMENTU!

Nebo si zvolíme Babiše? Pomůžeme mu zajistit si ty těžce vydělané miliary? 

 

 

Posted in Politika | Leave a comment

VŠEHO MOC ŠKODÍ !!

Někteří dochtoři doporučují denně sklenku červeného!

   Ale nic se nemá přehánět!

A platí to od dětství! Ani hygiena se nemá přehánět – děti, které v prvním roku života prodělají několik horeček, trpí v pozdějším věku méně často alergiemi. Nadměrné množství hraček brání dětem v soustředění na hru a ubíjí jejich fantazii. Nadměrná lékařská péče prokazatelně škodí zdraví! A tak to s přibývajícím věkem pokračuje, ale stále platí že všeho moc škodí! Zvláště pak v pubertě moc peněz – jejich moc velký a moc snadný “příliv” od rodičů moc škodí  a dovede odrůstající děti až k drogám. A co taková droga s lidmi udělá víme. Vezněte si to třeba u drog odedávna tak lákavých, jakými jsou moc  a politika! Bezmocná nula dostane příliš často v politice velikou moc a může rozhodovat o druhých bez nich! Pochopitelně že čím déle tuto tvrdou drogu – moc spojenou s politikou konzumuje, tím více ji potřebujeme.  Narkomanů je nadbytek ale drogy = mocných pozic je nedostatek. Co s tím dělat? Nikdo nestojí o to makat za minimální plat v montérkách. A  tak se dáme na politiku – založíme partaj a povedeme neúprosný volební boj. Ale i zde platí že VŠEHO MOC ŠKODÍ! A tak se už národu “zajídá” to příliš časté předvolebním klání  a ty časté volby  už nám “lezou krkem”! Bezmála si už neotevřete počitač ani televizi aby na vás nevybavl někdo s tím  VOLTE NÁS!

                      VŠEHO MOC ŠKODÍ!

A mnoho politických stran je na škodu národu evidentně! MOC PSŮ-ZAJÍCOVA SMRT! Ještě že většina z těch nových má  jepičí život! Také není divu! Kolik těch volebních programů je možné stvořit aby se nepodobaly jeden druhému ? A národ vlastně ani moc rozličných potřeb nemá! Chce v klidu pracovat a žít bez bídy a neustálého vzájemného nepřátelství a obviňování. Chce funkční státní správu ale co nejméně zásahů do života občana, co nejmíň úřadů a úředníků, co nejmenší daně, dobré školy  dostupnou zdravotní péči , funkční obchody a služby, svobodu politickou i náboženskou,  bezpečnost doma i venku, nezničenou krajinu  a výhled že neumře ve stáří v bídě! Kolik z toho má zajist stát a kolik občan sám- to je vlastně jediný opravdový rozdíl mezi partajemi. Takže nepočítáme-li komunisty, kteří se dosud veřejně neodřekli ideologie marx-leninismu s jeho selháním, bídou a hromadami mrtvol všude kde se na delší dobu dostal k moci, pak máme jenom dvě opravdu rozdílné strany = s rozdílným názorem na míru zajištění našich potřeb státem-pravici a levici! Ve funkčních demokraciích   Evropy a USA v podstatě toto rozvrstvení politiky existuje. U nás je to ODS a ČSSD.V POSLEDNÍCH ČTYŘECH LETECH O SOBĚ DÁVÁ HODNĚ VĚDĚT NOVÁ PRAVICOVĚ-LIBERÁLNÍ STRANA “SVOBODNÍ” S JASNÝM A DOBŘE SROZUMITELNÝM PROGRAMEM-JSOU TO VESMĚS MLADÍ LIDÉ SAMOSTATNĚ PODNIKAJÍCÍ V RŮZNÝCH OBORECH. K hájení práv zaměstnanců pracujích za mzdu máme už 100 let odbory. Špatné zkušenosti jak se Zelenými, tak s bývalou VV by nám mohly stačit k nedůvěře k novým rychlokvašný partajím vzniklým v posledním roce bez jasného programu.

 BĚŽTE K VOLBÁM A POKUD NEJDETE TAK POTOM NADÁVEJTE SAMI SOBĚ! NEŽ SE ROZHODNETE KTEROU STRANU BUDETE VOLIT PŘEČTĚTE SI DŮKLADNĚ JEJÍ VOLEBNÍ PROGRAM A ZJISTĚTE SI ZDA JSOU JEJÍ KANDIÁTI SCHOPNI ŽIVIT SE JINAK NEŽ POLITIKOU! STRANY BEZ JASNÉHO VOLEBNÍHO PROGRAMU NEVOLTE! VOLTE STRANU S JEJÍMŽ VOLEBNÍM PROGRAMEM MŮŽETE SOUHLASIT-BEZ OHLEDU NA VÝZKUMY PREFERENCÍ-JINAK SE BUDEM MOTAT STÁLE DOKOLA KOLEM A NIC SE NEZMĚNÍ! A UVĚDOMTE SI ŽE NENÁVIST NENÍ PROGRAM!

                                    

Posted in Politika | Leave a comment

KAŽDÁ NICKA CHCE DO POLITIKY!

Věrohodné  volební  heslo   většiny  partají:    “PROSADÍME SI  STÁTNÍ KORÝTKA”! 

Nepotřebovali jsme přímou volbu prezidenta, ale přímé volby poslanců-každý poslanec by měl svůj kraj, který by dobře znal i s jeho problémy a kterého by dobře znali  voliči kraje za který by “loboval”! A ne aby pražská vedení partají sestavovala pořadí na centrálních kandidátkách- většinou lidí které známe jenom z TV , případně z volební kampaně či nějakých slavností. Potřebujeme většinový volební systém! Neměl se měnit způsob volby prezidenta a Zemana-kterého kolegové v ČSSD a kdysi i v KSČ i ostatní poslanci dobře znali by nikdo za prezidenta ani nenavrhl! Mohl dál objímat stromy na Vysočině a ne hostit se v okresních městech, ničit ČSSD a zneužívat prezidentskou funkci pro volební kampaň kámošů z SPOZ! Vždyť už vícekrát dokonale selhal, je to  mstivý egocentrik a opilec a nic jiného se od něj čekat nedalo než  podrazy.Nechápu proč ho tak vehementně podpořil Václav Klaus.

O  části našich poslanců  poslanecké sněmovny zvolených současným volebním  systémem  platí že jakmile se tam takový “politik” jednou dostane, tak má “po starostech”!I kdyby hned nic neuměl-ani sesmolit pořádnou větu-drží se tam pak jak to příslovečné “h….”  košile!A hledí si pořídit posty v nejrůznějších dozorčích radách, nebo ještě lepší-různé poradenské služby-pro státní organizace-ty vydrží většinou i když  nebude příště zvolený! Když nekvete v jedné partaji, přeskočí se do jiné-nebo se vytvoří partaj nová.Nějaké přesvědčení,  ideologiei nebo dokonce náboženství nepotřebuje-to vše by mu bylo spíš na obtíž. Samozřejmě-najdou se i výjimky. A my-voliči zde dole?Jediné co o poslancích na kandidátkách partají víme je to že je většinou nejenom neznáme , ale že o nich vlastně nic nevíme. Jejich programy jsou velice podobné navzájem – mnohdy téměř stejné.Tak se pokusme naši nevědomost napravit aspoň o kandidátech v našem kraji a to z partají které se snad do parlamentu dostanou a ze kterých má smysl si ve volbách vybírat.

Ve Zlínském kraji kandiduje 18 politických stran-co víme o jejich lídrech?Pohraju se s tím,zjistím-uveřejním na tomto blogu v tomto článku-budu postupně doplňovat! 

ANO 2011 Andreje Babiše:Mgr Radek Vondráček-Bydl. a kanc. Kroměříž-advokát-insolvenční správce.”Ano má dle Babiše program: Řídit stát jako firmu”. Myslím že je to nesmysl.Firma má  na rozdíl od státu jeden cíl: maximalizaci zisku. Všechny role ve firmě jsou pevně dány, co do nadřízenosti a podřízenosti, povinnosti vzájemně spolupracovat; je zkrátka dané kdo, s kým, o čem a pro koho. Občané státu, voliči, ale takto organizovaní nejsou a zrovna tak nemají jeden cíl, nýbrž cíle mnohé, často konkurenční a vzájemně se vylučující. Proto také vznikají politické strany, aby hájily a prosazovaly ekonomické a sociální zájmy různých skupin občanů. Jednoduché a jasné je Babišovo předvolební heslo-slib, že nebude krást! Pravda, krást nepotřebuje, protože má zákonem zajištěný takový příjem, o kterém se údajně kradoucím politikům může jen zdát. Babiš se holedbá, kolik milionů ročně odvádí státu, ale už neříká, kolik stamilionů dostává na dotacích a kolik miliard vydělá ročně na povinném přimíchávání svého ekosajrajtu do pohonných hmot.

ÚSVIT PŘÍMÉ DEMOKRACIE TOMIO OKAMURY: JAROSLAV HOLÍK-*1953 V současné době je zastupitelem obce Březůvky, majitelem firmy JH Pento zabývající se výrobou malých motocyklů.Holík je známým cestovatelem, který na svých motorkách podniká dobrodružné výpravy po Evropě a Asii. Stačí přímou demokracií zvolený Zeman!Ostatně stačí skutečnost že za Okamurův Úsvit kandiduje předseda “Věcí veřejných”-VÍT BÁRTA !

 Zemanova SPOZ: ing. Vratislav Mynář-Kancléř prezidenta ČR, zastupitel Zlínského kraje a městyse Osvětimany, bývalý předseda strany (SPOZ), podnikatel. Vystudoval Vysoké učení technické v Brně, obor ekonomika stavebnictví, kde získal titul Ing. Od roku 1992 soukromě podniká, byl a je členem statutárních orgánů mnoha firem. V letech 2006 a 2010 úspěšně kandidoval do Zastupitelstva městyse Osvětimany, roku 2012 pak do Zastupitelstva Zlínského kraje, kde se stal i předsedou Výboru pro strategický rozvoj a investice. Člen Strany práv občanů Zemanovci, roku 2010 byl zvolen jejím předsedou. Byl členem volebního výboru prezidentské kampaně Miloše Zemana pro prezidentské volby 2013. Po Zemanově zvolení již znovu nekandidoval na post předsedy strany a stal se kancléřem prezidenta republiky.1992 ->=Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje //1997 ->O.L.G.A., s.r.o.= jednatel a společník// 1997 – 2001-IES RECYCLING, a.s. = člen představenstva//1998 ->P.F.Invest, s.r.o.- v likvidaci – společník//1998 – 2002=RCP-GLASS, s.r.o. – jednatel //1998 – 2002=RCP – Recycling park trans, s.r.o. – jednatel // 1998 – 2010=MITTEC s.r.o. – společník //2002 – 2003 (?)SITA Moravia a.s. – člen představenstva //2002 – 2005 TREVER s.r.o. – společník //2003 – 2005 =Českomoravská železárenská a.s. – předseda dozorčí rady-později Českomoravská železárenská a.s. v likvidaci//2003 – 2005=Chata Kopřivná a.s. – místopředseda představenstva-později Chata Kopřivná a.s. v likvidaci)// 2005 ->=O.L.G.A.- S.K.I.- s.r.o. – jednatel a společník//2005 ->Nadační fond Pomocná škola a praktická škola Vřesovice – statutární orgán – zřizovatel +člen správní rady // 2006 ->=VV invest a.s. – statutární orgán-člen dozorčí rady + předseda představenstva//2006 ->=Zastupitelstvo městyse Osvětimany – zastupitel //2007 ->=EUROPROFIN s.r.o. – statutární orgán –jednatel + společník+manažer//2008 ->=SKI-MORAVIA s.r.o. – jednatel a společník //2009 ->=CLEVER MANAGEMENT s.r.o. – jednatel a společník //2009 – 2012=Tessile ditta services a.s. – místopředseda představenstva //2010 -> (?)=Strana práv občanů Zemanovci – předseda-V březnu 2013 již neobhajoval z důvodu funkce kancléře prezidenta republiky.)- Krajský výbor SPOZ Zlínský kraj – předseda -Místní organizace SPOZ Osvětimany – předseda//2013 ->=Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava >= Výbor Regionální rady –člen//2013 ->=Kancelář prezidenta republiky (Miloš Zeman) – kancléř. V současné předvolební kampani křičí na nás nejčastější jejich billboard: ”Zastavili jsme Kalouska! Volte Zemanovce!” Podíl prezidentské nadstrany na odchodu Miroslava Kalouska je ale ve skutečnosti nulový. Miroslav Kalousek skončil poté, co premiér podal demisi. Vláda padla kvůli tomu, že premiérova milenka si zaúkolovala vojenskou rozvědku. 

KDU-ČSL: Mgr. Ondřej Benešík *1976-v současnosti zastupitel Zlínského kraje, starosta obce Strání (KDU-ČSL). Absolvent Evropského polytechnického institutu v Kunovicích, absolvent Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. V roce 1995 vstoupil do KDU-ČSL. V letech 1999-2001 vedl jazykovou agenturu, kde rovněž vyučoval. V roce 2001 nastoupil na Krajský úřad ve Zlíně jako odborný pracovník pro zahraniční vztahy a EU v kanceláři hejtmana. V roce 2002 byl zvolen do Zastupitelstva obce Strání, v současnoti zasedá rovněž v Radě obce a je starostou. Od roku 2004 je členem Zastupitelstva Zlínského kraje. Od roku 2006 působil jako zástupce ČR ve Výboru regionů EU v Bruselu. Je ženatý a má dva syny a dceru.

Zelení: Michal Berg -nejsou ofic . informace!Ale dle jeho vyjádření k problematice životníko prostředí nemá o tom ani základní vědomosti-natož zkušenosti.

HLAVU VZHŮRU JANY BOBOŠÍKOVÉ: TOMÁŠ ÚLEHLA *1965 bývalý poslanec ODS.Absolvoval Přírodovědeckou fakultu v Olomouci (obor systematická biologie a ekologie člověka). Po sametové revoluci byl členem OF , pak  Strany zelených a posléze vstoupil roku 1994 do ODS..V komunálních volbách od r,1994 vždy zvolen za ODS do zastupitelstva města Zlín  Profesně se k roku 1998 uvádí jako ekolog manažer, následně k roku 2002 coby soukromý podnikatel.. V letech 2002-2006 byl primátorem Zlína.Po volbách 2006 se stal poslanec za ODS- člene výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a výboru pro životní prostředí. Poslanecký mandát obhájil i r.2010. Byl místopředsedou výboru pro životní prostředí a členem výboru pro zdravotnictví.Na podzim 2012 patřil ke skupině poslanců ODS, kteří veřejně nesouhlasili s politikou strany, zejména s plánem na zvýšení některých daní. Nakonec se část rebelů rozhodla dobrovolně rezignovat na poslanecký mandát a část (včetně Úlehly) přislíbila podporu vládě včetně podpory při nadcházejícím hlasování o daních.  Před hlasováním o důvěře vládě Jiřího Rusnoka -7..srpna 1913  opustil spolu s J.Floriánem a K.Peak sněmovnu, čímž koalice přišla o většinu 101 hlasů, a de facto zanikla. Ještě ten večer byl vyloučien z poslaneckého klubu ODS a o dva dny později i ze strany.Je ženatý, má dvě děti. 

ČSSD:Ing Antonín Seďa*1960 Poslanec PČR, zastupitel Uherského Hradiště (ČSSD). Absolvent Strojní fakulty VUT Brno a oboru stavby letadel na VA Brno. V letech 1986-1996 byl zaměstnán v konstrukci letadel firmy LET, a.s. Kunovice. V roce 1989 se podílel na obnovení činnosti ČSSD. Od roku 1994 je členem Zastupitelstva města Uherské Hradiště, v letech 1998-2002 zasedal rovněž v Radě města. V letech 1996-1998 byl vedoucím technikem u firmy ABB Energetické systémy, s.r.o. Mezi roky 1998-2002 působil ve společnosti LET, a.s. Kunovice jako technik a  vedoucí vnějších služeb. V roce 2002 byl zvolen do Poslanecké sněmovny PČR. Byl členem dozorčí rady firmy HRATES, a.s. Antonín Seďa je ženatý a má dva syny.

KSČM: RNDr.Vladimír Koníček*1964- v KSČ od r 1984. 1984    poslanec + zastupitel obce Boršice.. Vystudoval fyziku pevných látek na Přírodovědecké fakultě UJEP v Brně. V období let 1987–1993 pracoval v oblasti technologického vývoje firmy Mesit Uherské Hradiště. Od roku 1993 učil na Střední průmyslové škole v Uherském Hradišti. V letech 1994–2006 byl členem Zastupitelem města Uherské Hradiště, od roku 2006 je zastupitelem obce Boršice. V roce 2002 byl zvolen poslancem Parlamentu ČR. Svůj poslanecký mandát dokázal obhájit i v parlamentních volbách roku2006 a 2010. Ve sněmovně se soustředí především na problematiku školství a veřejné správy. Vladimír Koníček je ženatý a má čtyři děti. Komunisti se nezměnili-hlavně slibují,ale neříkají jak sliby zajistí! Prožil jsem si jejich vládu od začátku až do konce v plné tělesné i duševní síle. Jak to bylo za jejich předlouhé vlády?Maso bylo v Masně jen někdy a nějaké, bez velkého výběru. Snad uzeniny byly dostupnější. V některých obdobích (která vždy propaganda nějak vysvětlovala, třeba neúrodou) se stály na maso fronty. V padesátých letech to bylo naprosto samozřejmé. Ještě v osmdesátých letech, když jsem přišel ve čtyři hodiny odpoledně z práce, byl v samoobsluze poslední ztvrdlý chleba. Nepracující, obvykle důchodci, byli tedy potřební proto, aby ráno nakoupili. Kdo je neměl, byl na tom hůře. To platí pro celé období, jen v pozdější době byly projevy méně výrazné. Hlad ovšem nebyl.Bydlení bylo levné. Zato se domy téměř neopravovaly a chátraly. Kdo bydlel v novém paneláku, to třeba nemusel pociťovat, ale starší zástavba nezadržitelně chátrala. Opravovala se jen turisticky zajímavá místa. Na přidělení bytu se čekalo průměrně deset let, samozřejmě, že někdo měl výhodu, obvykle lidé v režimu dobře zapsaní. Běžné bylo bydlení dvou generací v jednom bytě a čekání na byt.Komunisté měli svůj ideový plán: Práce pro každého, bydlení pro každého, neplacené zdravotnictví a všechny potřeby bez velkých peněz nebo zdarma. Tento plán byl nejen neúměrně ambiciósní, ale naprosto neuskutečnitelný. Ty věci, které se jim podařily, byly spíše Potěmkinovou vesnicí, tedy existovaly, ale naprosto nekvalitně a mnohdy bezvýchodně. Laciné bydlení bylo na vnitřní dluh. Domy chátraly. Navíc se nedařilo v rozumné době lidem toto bydlení zajistit. Neplacené zdravotnictví zaostávalo za světem, bylo zneužíváno a náklady neúměrně rostly. Příplatky na potraviny byly problémem a potraviny se přesto musely zdražovat. Ve spotřebním zboží byl malý výběr, nepokrývalo potřeby, většina opravdu dobrých věcí se těžko sháněla. Služby byly doslova mizerné a mnoho věcí si lidé museli zajišťovat mimo systém, tedy fuškami a vlastní prací. Prostě komunistické myšlenky byly nefunkční, systém na nich vybudovaný byl vlastně fantazií bez šance na reálný pokrok. Obliba Tuzexu se zahraničním zbožím kupovaným za prostředky poslané ze zahraničí emigranty, či za bony vyšmelené od veksláků, jen potvrzovala ubohou skutečnost a nereálnost režimu, prostě totální selhání v konkurenci s kapitalismem.

ODS:ing Jan Hrdý*1981- místostarosta, místopředseda oblastního sdružení Uh.Brod-říká o sobě:  Má cesta k politice byla poměrně dlouhá a pozvolná. Do ODS jsem se rozhodl vstoupit v roce 2005, abych přispěl k prosazování liberálně konzervativního směru v naší politice. Prosazování pravicové politiky se pro mě postupně stávalo rok od roku důležitějším. Zásadní zlom přinesl rok 2011, kdy jsem byl zvolen místostarostou Uherského Brodu a spojil tak svoji další kariéru s povoláním politika.Tomu předcházelo studium na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, kde jsem byl aktivně zapojen do vědecké práce, a několikaleté působení v různých pozicích na ředitelství Uherskohradišťské nemocnice. Za klíčové pro svoje další působení v politice však považuji zkušenosti z komunální politiky, které by zcela určitě neměly chybět žádnému politikovi.Z jednotlivých oblastí politiky je mi blízká zejména problematika veřejné správy, regionálního rozvoje, zdravotnictví, podpory rodin či bezpečnosti. To všechno jsou oblasti, ve kterých mohu uplatnit své zkušenosti, ať již z předchozího povolání, nebo ze sféry komunální politiky. Sdružení. Ne že bych byl skutečnou politikou a politiky ODS nadšený, ale myslím že je to na naší politické scéně jediná opravdu pravicová strana s nadějí dostat se do PS.Paní Němcové si vážím a nevidím důvod proč by nemohla zastávat nejvyšší ústavní funkce.To platí zároveň o MUDr Sobotkovi-toho známe/naše rodina/ už 35 roků. Vždy jsem ODS volil/kromě druhého kola prezidentských voleb kterého jsem se neůčastnil/ a budu ji volit i tentokrát. Přesto, že za “hejtmanování”  ODS na rozdíl od ostatních krajů zrušil Zlínský kraj/ od r. 2007 / dotační příspěvek na správu sdružených drobných lesů a tím vlastníkům lesa těžce uškodil. Většina sdružení vlastníků lesa v kraji Zlín byla takto zlikvidována.Ani s místní politikou ODS v Hluku nejsem nadšený,proto též tento blog vedu,ale to si vyřídíme v obecních volbách! Věřím že  případný pobyt ODS v opozici ji vyčistí a posílí!

TOP 09:Mgr Petr Gazdík*1974  Absolvent brněnské pedagogické fakulty. Působil jako učitel matematiky, zeměpisu a tělesné výchovy na ZŠ v Bánově. V r. 2002 byl zvolen do Zastupitelstva obce Suché Lozi a do funkce starosty .  V r. 2004 se stal členem hnutí Nezávislí starostové pro kraj, za něž o čtyři roky později úspěšně kandidoval do Zastupitelstva Zlínského kraje. Zde předsedá Výboru pro zemědělství, životní prostředí a rozvoj venkova. Od roku 2009 je předsedou politického hnutí Starostové a nezávislí/STAN/.Poslanec PČR (TOP 09/STAN), místostarosta obce Suché Lozi, zastupitel Zlínského kraje, předseda hnutí Starostové a nezávislí. Ve volbách v roce 2010  byl zvolen poslancem a stal se i předsedou Poslaneckého klubu TOP 09/STAN.Je ženatý a má 3 děti. V celonárodní známost se dostal díky nezodpovědnému počínání někdejšího pražského primátota Béma / výměna funkcí na 1 týden ! – o níž se tehdy hodně psalo/. Vlastníkům půdy v Hluku “podpásovkou” zlikvidoval kandidátku do posledních obecníh voleb-na přání místních mladíků z TOP09 s níž se zřejmě chtěl spojit se svým STANEM.Takový je to demokrat! 

Současná předvolební kampaň připomíná spíš maškarní ples.Všechny partaje které mají naději dostat se do parlamentu slibují všechno a v podstatě všechno stejné. Zejména nevěřím novým stranám a nevidím v nich spasitele za které se jak Babiš,tak Okamura i Bobošíková vydávají.Proč? Protože žádné samospasitelské postupy a projekty  v politice neexistují. Zkušenosti mojí generace s marx-leninismem  jsou v tomto směru víc než dostatečné.A současné generaci by mohlo stačit jak selhání VV, tak počínání skutečného šéfa SPOZ-Miloše Zemana. Jak VV-tak Zeman se velice zasloužili o  rozbití naší politické scény a o zbytečné náklady na předčasné volby ani ne rok před termínem těch pravidelných. A kdo ví nemá-li Zeman zásluhu i na počínání Brňáka /Maďara?/ -vrchního olomouckého státního zástupce Ivo Ištvána s jeho rychlokvašnou kariérou přes selhání v řadě případů- na př „Čunek“. A začíná se stejně v nic obracet  poslední Ištvánova akce těžkooděnců vůči bývalé vedoucí kanceláře premiéra Nagyové-nyní paní Nečasové i proti 3 poslancům ODS s jejich vzdání se poslancování. 

Takže-upřímně řečeno vůbec nevím koho volit a nevěřím že se v naší pražské politice cokoliv podstatného brzo změní k lepšímu. Volil jsem dosud vždy ODS-budu ji volit znovu. Přes špatné zkušenosti s některými jejími politiky a to nejenom na celostátní úrovni. Nebudu proto  pokračovat v informacích o kandidátech do předčasných voleb v naše kraji.Současný stav naší republiky charakterizovaný vládou bez důvěry, s rozpuštěným a vypuštěným parlamentem , spousta neschopných a nemravných politiků + rozhněvaní občané kteří už nevěří nikomu a v nic-to není dobré pro nikoho!

Náprava musí začít zde dole-kde známe jeden druhého a dovedeme též posoudit co dobrého a kolik zbytečností se jenom v našem městě v posledníc 20 letech udělalo. Náprava musí začít v celém státě od obcí! 

Posted in Politika | Leave a comment

NA 65.VÝROČÍ ÚMRTÍ EDVARDA BENEŠE JSME ZAPOMNĚLI?

    ANO – ZAPOMNĚLI JSME!

A to nejenom většina občanů ČR, ale většina politiků a sdělovacích prostředků-o školách nemluvě. A my v Hluku a na Slovácku máme vůči Dr Edvaru Benešovi zvlášť vysoký dluh! Naši dědové v krojích mu dávali svatební koláč v Luhačovicích, ale též proti němu vystupovali na objednávku kolaborantů  za německé okupace v Praze! Jak jinak – též v krojích! Končí září – měsíc úmrtí obou našich prvních prezidentů , tož dnes  v poslední zářijový den to napravme!

Edvard Beneš   se narodil 28.5.1884  v Kožlanech na Rakovnicku jako desáté dítě rolníka Matěje Beneše a jeho manželky Anny. Po základní škole vystudoval gymnazium v Praze, kde bydlel v domě rodiny Oličovy spřátelené s jeho přítelkyní a pozdější ženou Hanou-rozenou Vlčkovou. Po maturitě studoval  na filosofické fakultě pražské univerzity. Od roku 1904 pak ve Francii na Sorboně - Svobodné škole politických nauk,  v roce 1907 ještě v Berlíně. V Paříži se roku 1906 zasnoubil se svou pozdější ženou Hanou. Francouzská studia Edvard Beneš završil roku 1908 na právnické fakultě v Dionu doktorskou prací (téma Problém rakouský a otázka česká. Studie o politických bojích slovanských národů v Rakousku). Diplom z Dionské VŠ  mu však pražská /Karlo-Ferdinandova/univerzita neuznala. V roce 1909 pak v Praze složil rigorózní zkoušky a získal titul doktora filozofie (práce na téma Původ a vývoj moderního politického individualismu. Tři roky vyučoval na obchodní akademii v Praze, současně se pokoušel studovat práva (nejprve na české, pak na německé právnické fakultě), studia však nedokončil. Od roku 1912  se “habilitoval” v oboru filozofie a přednášel jako docent na Filozofické fakultě pražské univerzity.

Po začátku první světové války organizoval Beneš vnitřní odboj (Maffie – český výbor odboje proti Rakousko-Uherské monarchii). Zajišťoval spojení odboje s T.G.Masarykem který byl ve Švýcarsku. 1.9.1915 odešel do zahraničí, kde spolupracoval s Masarykem a se Slovákem (tehdejším francouzským leteckým důstojníkem) Milanem Rastislavem Štefánikem. Pro úspěch celé revoluční akce, pro dosažení samostatnosti  Čechů  a Slováků (v té době byl používán termín „československý národ“) byl důležitý fakt, že Masaryk, Beneš a Štefánik měli ze svých dřívějších pobytů nejen v zemích DOHODY, ale i v Americe, Rusku a v jiných zemích potřebné znalosti poměrů a celkové politické situace ve světě.  Dr Edvard Beneš byl sice ze tří hlavních vůdců československého odboje nejmladší, ale získal mnoho zkušeností za svého předchozího pobytu ve Francii, za několikaměsíčního pobytu v Londýně a také za ročního pobytu v Německu několik let před válkou. I po dočasném návratu domů se věnoval dalšímu soustavnému studiu poměrů v cizině. Po příchodu do Paříže organizoval Beneš zahraniční protirakouský odboj a reorganizoval kurýrní službu pro spojení s Maffií. Uspořádal cyklus přednášek o Slovanstvu na pařížské Sorboně  a propagoval československý politický program řadou článků ve francouzských novinách. V roce 1916 se Edvard Beneš podílel na ustavení ČESKOSLOVENSKÉ NÁRODNÍ RADY, v níž zastával místo generálního tajemníka. Společně se Štefánikem získal souhlas dohodových mocností se zakládáním československých vojenských jednotek a přispěl tak ke vzniku samostatných ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIÍ ve Francii, Rusku a Italii, které se úspěšně zapojily do bojů první světové války. Důležitým výsledkem Benešovy diplomacie bylo uznání Československé národní rady jako představitele nového státu Francií, Velkou Británií a Itálií.

Po vyhlášení svrchovanosti Československé republiky 28.řjna 1918 byl jmenován ministrem zahraničí ČSR.  Z Francie domů se však vrátil až v září 1919- po svých úspěšných jednáních na PAŘÍŠSKÉ MÍROVÉ KONFERENCI, kde zajistil nové hranice státu vůči Německu, Rakousku a Polsku.

Edvard Beneš patří mezi přední československé a mezinárodní politiky 20. století. Během své rozsáhlé činnosti byl trvale konfrontován se složitým vývojem Evropy rozrušené válkou a revolucí, a labilitou Evropy střední a východní, s postupným rozkladem mírových smluv i Společnosti národů, s působením komunistického hnutí na levé straně politického spektra a s agresivitou fašistického a nacistického proudu na straně pravé. Základní rovinou, v níž Edvard Beneš zabezpečoval novou Československou republiku, byly mírová smlouva a Společnost národů. V nich byla právě zakotvena existence republiky i její právo podílet se jednání a rozhodování o všech mezinárodních problémech. Edvard Beneš spolupodepisoval mírové smlouvy a chránil jejich dodržování, s mimořádnou aktivitou se podílel na činnosti Společnosti národů. Byl např. generálním zpravodajem odzbrojovací komise a členem dalších speciálních komisí, několikrát byl zvolen do Rady Společnosti národů a předsedal jejím shromážděním a se svými politickými rozbory a návrhy působil na její stanoviska. Již bezprostředně po podpisu mírových smluv se Edvard Beneš pokusil o jejich prohloubení a organizační upevnění. Proto také již v letech 1921-1924 byl jedním z hlavních autorů Smlouvy o vzájemné pomoci – tzv. Ženevského protokolu – programu kolektivní bezpečnosti. Padesát čtyři států stvrdilo podpisy, že se vzdávají války jako prostředku k řešení vzájemných sporů a pro její řešení byl ustaven mezinárodni soud v Haagu. Návrh ale neuspěl. Padl pro odpor Anglie a Německa a v roce 1925 byl na konferenci v Locarnu nahrazen užší spoluprací čtyř velmocí – Anglie, Francie, Německa a Itálie. Ve 30. letech vedl Edvard Beneš usilovnou obranu Československa před vzrůstající agresivitou hitlerovského Německa. Dospěl k jednoznačnému názoru, že ” s tímto režimem není žádná dohoda možná”, odmítl politiku appeasementu a začal připravovat republiku i Evropu na válku. Když se odchodem Německa, Itálie a Japonska začala Společnost národů rozkládat, podílel se ministr Beneš iniciativně na rekonstrukci Společnosti a na budování nového evropského obranného valu. Byl jím nový spojenecký blok, Francie, Československo, Rusko, který se sblížil s Malou dohodou (Československo, Rumunsko a Jugoslávie) a s Balkánskou dohodou (Rumunsko, Jugoslávie, Řecko a Turecko). Ministr Beneš současně zahájil intenzivní přípravy k obraně Československa i Evropy. V modifikované podobě se tento blok v roce 1941 realizoval jako Atlantická charta, která vyhrála válku. Již v létě 1932 dal Edvard Beneš podnět k upevňování československé armády a k budování pohraničních opevnění. V témže roce se s jeho podporou konal v Brně proces s německou sportovní organizací Volkssport, která byla součástí německé nacistické strany (DNSAP). Vedoucí představitelé organizace byli odsouzeni za spolupráci s Hitlerem a za přípravy na spojení německých oblastí v republice s německou říší. V říjnu roku 1933 byla německá nacistická strana v republice zakázána. S pomocí Berlína se však z č!enů zakázané strany vytvořila strana nová- Sudetoněmecká lidová fronta, od roku 1935 Sudetoněmecká strana, SdP, včele s Konradem Henleinem. Důrazné vystoupení Československa proti nacistickému hnutí bylo v soudobé Evropě zcela ojedinělé. Československo se proto také stalo prvním cílem Hitlerova útoku. Již 8. února a poté 14. června 1933 si Hitler předvolal československého velvyslance Vojtěcha Mastného „ostře a výhružně” protestoval proti brněnskému procesu, odmítl jakékoli spojení nacistického hnutí v Německu a v Československu a uvedl, že „budou-li takové věci šířeny, bude na ně muset veřejně reagovat” A v německém tisku se rozvířila kampaň, že „proces byl evropským skandálem” a příkladem ,teroristické justice k potlačení svobodné vůle národa” (tzn. sudetských Němců) a že „je již nejvyšší čas, aby bylo konečně roztrženo předivo lží z Československa”.Během následujících let vystupňoval Hitler svůj nátlak na Československo i ostrost svých projevů.

Po abdikaci T. G. Masaryka a po obtížných parlamentních jednáních byl Beneš zvolen 18.12.1935 druhým prezidentem Československé republiky. 

Ale Hitlerova velká kampaň provázela nejenom vytvoření bloku Paříž-Praha-Moskva,ale  i volbu Edvarda Beneše prezidentem v prosinci 1935. Situace vyvrcholila v předmnichovském období. Edvard Beneš jako stratég československé obrany odrazil již v říjnu 1937 první pokus o Henleinův puč. V květnu 1938 přispěl mezinárodním jednáním k tomu, že Hitler musel odvolat německá vojska stahující se k československým hranicím. A v září 1938 odrazilo Československo i druhý Henleinův pokus o puč.Hitlerova zášť proti Benešovi, který ho donutil několikrát ustoupit od realizace jeho záměrů, vyvrcholila v Hitlerově projevu v berlínském Sportovním paláci 26. září 1938. Bezprostředním podnětem bylo Benešovo odmítnutí Hitlerových požadavků dohodnutých s Chamberleinem v Berchtesgadenu a v Godesbergu. Hitler vyhlásil, že pokud Beneš nepřijme jeho návrhy do 28. září do 14 hodin, dají se německé ozbrojené síly do pohybu a Německo zahájí proti Československu válku. Uvedl: „Otázka, která nás v těchto nedávných měsících a týdnech tolik pobouřila, není dnešní: není to ani tak Československo, jako pan Benesch. V tomto jménu je nahromaděno vše, co dnes hýbe miliony, co je dohání k zoufalství, nebo co je naplňuje fantastickým odhodláním. Československý stát se zrodil ze lží a otec této lži se jmenuje Benesch… Když Benesch vylhal svůj stát, dal slavnostní slib. Všichni víme, jak pan Benesch svému slibu dostál. Začalo to hrůzovládou. Ale nyní je německá trpělivost u konce… Žádám tedy nyní, po dvaceti letech, aby byl pan Benesch konečně přinucen vyrovnat se s pravdou. Německá území budou postavena pod německou svrchovanost.” A sál bouři! skandováním: „Bluthund Benesch” (Krvavý pes Beneš).

Hitlerovy požadavky splnila mnichovská dohoda čtyř velmocí. Prezident Beneš byl z jednání vyloučen a dohoda vstoupila v platnost podpisem čtyř velmocí – Anglie, Francie, Německa a Itálie. Souhlasu Československa nebylo zapotřebí. Mnichovská dohoda a následná vojenská okupace rozbily a zlikvidovaly první Československou republiku a rozrušily její demokracii. Ale idea státu žila a také je dále personifikována osobností Edvarda Beneše. A rovněž tato idea prošla dramatickými proměnami. Za války, po válce, po únoru 1948 i po listopadu 1989. Po roce 1945 hájili Benešovu koncepci politiky hlavně NÁRODNÍ SOCIALISTÉ.  Mnozí z nich na to doplatili životem-jako Milada Horáková.

PREZIDENT BENEŠ ZEMŘEL PŮL ROKU PO KOMUNISTICKÉM PUČI-TŘETÍHO ZÁŘÍ 1948. MANŽELKA-HANA HO PŘEŽILA O 26 LET. 

Návraty k demokracii Masaryka a Beneše se střídají s jejich odmítáním a vulgární dehonestací. Buďme si toho vědomi. Budˇme  si toho vědomí i v nastávajících předčasných volbách! 

 

Posted in Politika | Leave a comment