“Hucká” jízda králů před půl stoletím.

                Obraz jezdec JK domky.jpg, 417x600, 51.92 KB

Hylom hylom počůvajte!Horní,dolní,domácí aj přespolní-co vám budu povídati na toto svatodušní pondělí: Před týmto domečkem můj koníček řehce-že táto panenka chlapců milovat nechce! 

                                        Hylom!

Krále si vybírají mezi sebou chlapci starší 18 let a poměrně dlouho se v současnosti na jízdu králů připravují ježděním na koních různě vypujčených a zajištěných, na které si musí zvykat, protože  v Hluku už koní téměř není. Dokud se „sedlačilo“, bylo v Hluku koní několik stovek a chlapci s vlastními koni byli na sebe  zvyklí.

Král jede v družině mezi dvěma pážaty. Pážata i král jedou na bílých koních a jsou převlečeni do ženských krojů, král má obličej zahalený „pantlama“ a v ústech drží bílou růži. Ostatní jezdci jsou v krojích mužských. „Turecké“ šátky mají přivázány na holích jako prapory. Ráno v den jízdy jedou chlapci pro krále, žádají rodiče o souhlas, následně žádají   o souhlas starostu. Poté již vyvolávají a objíždějí ulice města. Král je hlídán pážaty, kteří ho chrání před únosem šavlemi. V případě unesení krále některými jezdci z jiné obce musela chasa krále „vykoupit” – vínem, slivovicí, pivem. Většinou si ale Hlučané krále dobře bránili a únosce zahnali /Vlčnovjany/. Součástí jízdy jsou  „ žebráci“ –krojovaní jezdci vybavení proutěnými koši  do kterých ukládají větší dary za vyvolávání. Většinou víno a slivovici, ale i koláčky atd. Tekutiny, které se za vyvolávání obdrží, se často konzumují přímo v průvodu.

Hluk má na rozdíl od ostatních obcí /jízd králů/ specifický prvek: srdce na prsou koně. Koně jsou ozdobeni papírovými růžemi a stuhami zapletenými do hřívy. Koně královské družiny vodí starší muži, aby je uklidnili-bývá při jízdě veliký kravál a vyhrává dechovka. Příprava jízdy králů je organizačně náročná /zvláště nyní když se koně musí pujčovat/ a výroba papírových růží a ozdob kterou zajišťují ženy je mimořádně  pracná.

Zvyk velice starodávný-dříve běžný na celé Moravě, písemné zmínky z 19. stol. Až  do r.1955 jezdili králi na svatodušní pondělí-za komunistů=v padesátých letech  bylo změněno na neděli. V posledních letech se v Hluku jízda králů provozuje jen při Dolňáckých slavnostech-to znamená každý třetí rok. Hlučani bývali slavnou jízdou králů proslulí a předváděli ji několikrát i v Praze,Brně,Luhačovicích.

Úprka namaloval jízdu králů ve Vlčnově proto je proslulá i Vlčnovská jízda králů. Samozřejmě se po jízdě králů konávala „muzika“-v Hluku se hojně a dobře zpívalo-ve Vlčnově jsem za mého mládí neslyšel jediné pěsničky-ostatně jít do Vlčnova na „muziku“ bylo nebezpečné!

Byly čase byly ale sa minůly. Za malučků chvilku mineme sa aj my!

 

 

Posted in Národopis | Leave a comment

Gazdíkova hvězda bledne a zajde úplně!

Soustředění před přímým přenosemGazdík pokračuje s jeho STAN-rozhodl volební sněm.Ona STAN-tedy  partaj státem placených funkcionářů je vůbec nesmysl! To by si mohli založit stranu třeba i policajti. V posledním průzkumu volebních preferencí se STAN umístila s bídou na 1 procentu a je tedy nevolitelná.

U nás v Hluku se Gazdík i TOP znemožnili už při obecních volbách v r.2010 a to podpásovkou na naši kandidátku vlastníků půdy,kterou jsme naivně svěřili pod STAN v důvěře že opravdu počítají kromě starostů i s nezávislými.Vyhověl on totiž Gazdík přání místních mladíků zakládajících právě místní TOP 09 kteří v nás viděli konkurenci. Poněvadž naše kandidátka už byla řádně evidovaná na příslušném ouřadě /pod STAN/ vyměnil  Gazdík našeho volebního plnomocníka za Pražandu ze své pražské kanceláře a ta vyškrtala všechny kandidáty naší kandidátní listiny, takže Hlučané /a bylo jich dost/ volili kandidátku „VLASTNÍCI PŮDY V HLUKU“ bez kandidátů. Takovýto on je pan učitel Gazdík demokrat! Chtěl se on-Gazdík už tenkrát spojit s TOP09 a zalíbit se Kalouskovi i místním mladíkům právě zakládajícím TOP. K naší stížnosti se příslušný soud vyjádřil, že nebyl porušen volební zákon a soudu nepřísluší se vyjadřovat k etice.

Ona sama TOP09 se v průzkumech už drží jen těsně na 5%. Nic nejsou platné ani parlamentní  Kalouskovy komedie proti Babišovi. Já osobně Kalouskovi zazlívám že utekl od lidovců a založil novou partaj, místo aby se snažil vylepšit poměry v KDUČSL.

Sláva STAN tedy pravděpodobně končí, stejně jako i její spolupráce s TOP09-ta bude totiž ráda když se udrží sama nad volební propastí.

        Ona se ta nepoctivost nakonec nevyplácí ani v politice!

Posted in Všechnomožné | Komentáře nejsou povoleny

Konečně aspoň prší!

 „Kde sa podíváš-všecko stejné!“ 

Už  celý týden si ruky a záda necítím od zalévání záhonků. Ještě že už začalo dnes v noci pořádně pršet. Ale ochladilo se pořádně! Stejně ale bylo to tahání konví jediná rozumná věc čeho jsem byl přes vysoký věk schopen-nedá se totiž na TV dívat, ani radio = zprávy ze světa „počůvat“! Samé nesmysly z dílny současných papalášů EU. Utvrzují mne v obavě, že EU je nenapravitelná a že její šéfové pracují hlavně na zničení Evropy – ať už sledujete počínání a řeči babky  Merkelové či francouzského Hollanda, nebo našich v současnosti u řízení ČR zabydlených – Sobotky  a  Babiše  i opozičního Kalouska s požehnáním knížete pána. Příliš si jsou jisti že EU je naše dobro! Já ale vidím, že EU ničí nejenom ČR, ale celou Evropu. Stačí se podívat na současnou imigrační vlnu nepřizpůsobivých muslimských chlapů všeho schopných-jak si  s ní EU neví rady! Nevidím v jejich politice EU nic než ničení Evropy.

Jak dlouho ještě budou papaláši EU zneužívat naší trpělivosti? 

Posted in Politika | Komentáře nejsou povoleny

Velikonoce.

                  Cesta za Ježíšem. 

29 hluboko pod Svatým pahorkem. Zde je podle judaismu střed světa26 Ježíš po zmrtvých vstání předává církev Petrovi na břehu Galilejského jezera15 nedávno objevené schody ke Kaifášovu domu - pozor, strašně kloužou14 cesta z údolí ke Kaifášovu domu, místu židovské velerady

Nastala doba barvení vajíček, pletení anebo kupování pomlázek,  děvčata se těší  že kluci přijdou s pomlázkami „šlehat“.Měšťáci vyjedou “do přírody” a na chaty, rekreační i nákupní střediska se naplní. Zvyk  starý už dvě tisícovky roků  pěstovaný už bohatými Římany  vlastně ve všech centrech někdejší říše římské. Samozřejmě hlavně těmi bohatými !

I dnes lidé rádi slaví a odpočívají. Takže je bezva, že nám poslanecká sněmovna nadělila volný Velký pátek, i když část magorů se možná skutečně domnívá, že by mělo být všude zavřeno a lid by měl nadšeně navštěvovat kostely, což lid nějak nemíní. Dosud ale věříme a víme že ve velikonoční dny byl v jednu neděli vítán Ježíš v Jeruzalémě oslavně, jásajícími davy jako Spasitel, aby byl  za týden týmiž davy proklínán a odsouzen na smrt, přestože soudce dával davu na výběr. A dav řval: „Zabte ho!“ Což by si měli pamatovat všichni politici !

Ještě nedávno jsme posílali desítky pohlednic s beránky a rozkvetlými “kočičkami”, dnes raději zavoláme mobilem. Ale děcka nám i s vnuky  odjeli přes dvoje hranice někam do tramtarie, nebudem jim volat!Raději si připomeňme co vlastně na Velikonoce slavíme a kde, kdy a jak se to odehrálo:

Popeleční středa/masopustní středa/.

Popeleční středou začíná postní období před Velikonocemi = první den postní doby, která trvá 40 dnů/bez nedělí/- mezi Fašankem a Velikonocemi.Znamenání popelem tzv. Popelec doprovází kněz slovy: „Čiňte pokání a věřte evangeliu“ nebo „Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš“. Katolický křesťan je takto veden, aby nebyl příliš závislý na věcech pomíjivých včetně radovánek a hodování a věnoval pozornost hodnotám trvalým – duchovním.

SVATÝ TÝDEN

Je nazýván také Pašijový týden a začíná Květnou nedělí a končí Velikonocemi (nedělí Vzkříšení). Pašije jsou vyprávění o utrpení a smrti Ježíše Krista-často zpívané.

Květná neděle

Květná, nebo též Pašijová neděle připomíná slavný vjezd Ježíše do Jeruzaléma a zároveň se při bohoslužbách předčítá zpráva o umučení Ježíše Krista, tzv. pašije (utrpení).

Modré pondělí

Kostely se v tento den zdobily modrým, respektive fialovým suknem. Původ přívlastku „modré“ je však nutno hledat jinde. Je to doslovný překlad německého „blauer Montag“, kde se slovu „blau“ připisuje také význam „podnapilý, neschopný práce (po nedělní pitce)“.
O Šedivém úterý hospodyňky pak uklízely a vymetaly pavučiny. Jinak tento den nebyl v lidových zvycích nijak bohatý a ani z náboženského hlediska nehrál tak velkou roli jako dny nadcházející. Nepamatuji si ale že by někdy rodiče takto toto pondělí nazvali.

Sazometná (škaredá) středa

Sazometná středa své jméno získala podle toho, že se tento den vymetaly komíny. Podle lidové pověry by se v tento den lidé neměli mračit, aby se nemračili všechny středy v dalším roce. Je to den, kdy Jidáš zradil Krista – škaredil se na něj. Název zřejmě spíš český než moravský.

VELIKONOČNÍ TRIDUUM čili  třídenní události= umučení, pohřbení a vzkříšení Ježíše Krista:

Zelený čtvrtek

Podle křesťanské tradice je to pátý den Svatého týdne (počítáno od Květné neděle včetně) a předvečer velikonočního tridua. Český přívlastek zelený vznikl zkomolením původního německého názvu Greindonnerstag (lkavý čtvrtek) na Gründonnerstag (zelený čtvrtek). Podle pověry se v tento den jedla zelená strava (špenát, zelí atd.), aby byl člověk celý rok zdravý. Tedy přímo vegetariánský svátek.U nás starších lidí a dodnes u křesťanů znám jako den, kdy “Zvony odletěly do Říma”-nezvonilo se. Místo toho jsme my děti v houfu chodili po hluku a dřevěnými klepači oznamovali poledne

Velký pátek

Součást Svatého týdne a velikonočního tridua. Tento den je připomínkou ukřižování Ježíše Krista. Velký pátek je jedním ze dnů přísného půstu. Asi čtyřicet států uznává Velký pátek jako den pracovního klidu. (A tedy zákazu otevření obchodů.)

Bílá sobota

V křesťanském kalendáři je Bílá sobota dnem před Velikonoční nedělí, součást Svatého týdne a velikonočního tridua. Bílá sobota končí západem slunce. Nastupující noc už patří k obřadům Velikonoční vigilie (bohoslužba). Během dne se nekonají žádné obřady ani mše svatá. V západní církvi je zvykem během Bílé soboty konat tzv. „bdění u Božího hrobu“.

 

Velikonoční neděle-zmrtvýchvstání Páně 

Nejslavnostnější den křesťanského církevního roku, při níž se slaví Kristovo vzkříšení a vítězství nad smrtí. Též Bílá neděle. Název této neděle pochází ze zvyku, že novokřtěnci naposledy nosili bílé roucho, do něhož byli oblečeni při křtu, o velikonoční vigilii (bohoslužbě). Pamatuji se z dětství že se ani nepil alkohol a všechny hospody byly zavřené.Nechodilo se ani po návštěvách!

Velikonoční pondělí

Někdy též Červené pondělí je dnem, který následuje po neděli Zmrtvýchvstání Páně. Oslavuje se Kristovo vítězství nad smrtí (tj. vzkříšení) – základní bod celého křesťanství.

NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

Nanebevstoupení Páně je jednou z velkých slavností křesťanského kalendáře a připomíná výstup Ježíše Krista na nebesa. POZOR: až 40 dní po jeho vzkříšení (po Velikonoční neděli).Nanebevstoupení Páně připadá vždy na čtvrtek, avšak v některých oblastech se slaví až následující neděli.

Tak to je ve veliké zkratce o svátcích a o muži, který změnil naši minulost a také naši budoucnost víc než kdokoli jiný.

A zde je  procházka po stopách Ježíše Krista:

1 Betlém,  Chrám narození páně1 Betlém, Chrám narození páně
02 Betlémská kaple. (Nahoře vyspravená betonovými překlady)02 Betlémská kaple. (Nahoře vyspravená betonovými překlady)
03 jezero Genezaretské, kibuc pod Golanskými výšinami03 jezero Genezaretské, kibuc pod Golanskými výšinami
04 rybářská bárka z doby Ježíše, vylovena blízko Capernaum04 rybářská bárka z doby Ježíše, vylovena blízko Capernaum
05 Jordán, místo křtu Ježíše provozované evangelikány05 Jordán, místo křtu Ježíše provozované evangelikány
06 na tomto místě Ježíš učinil zázrak a nasytil zástupy06 na tomto místě Ježíš učinil zázrak a nasytil zástupy
07 Pramen na Chrámovém pahorku, kde uhasili žízeň Maria i Ježíš07 Pramen na Chrámovém pahorku, kde uhasili žízeň Maria i Ježíš
08 Chrámová hora. Tzv. Zlatá mešita, ve skutečnosti Skalní dóm08 Chrámová hora. Tzv. Zlatá mešita, ve skutečnosti Skalní dóm
09 Osamělý žid na Chrámové hoře09 Osamělý žid na Chrámové hoře
11 Hora Blahoslavení - viz Ježíšovo Kázání na hoře11 Hora Blahoslavení – viz Ježíšovo Kázání na hoře
12 místnost, kde se prý odehrávala Poslední večeře Páně12 místnost, kde se prý odehrávala Poslední večeře Páně
13 Zahrada Getsemanská, kde byl Ježíš jat13 Zahrada Getsemanská, kde byl Ježíš jat
14 cesta z údolí ke Kaifášovu domu, místu židovské velerady14 cesta z údolí ke Kaifášovu domu, místu židovské velerady
15 nedávno objevené schody ke Kaifášovu domu - pozor, strašně kloužou15 nedávno objevené schody ke Kaifášovu domu – pozor, strašně kloužou
16 čtení Bible ve vězení. Jáma, kde byl Ježíš po svém zatčení16 čtení Bible ve vězení. Jáma, kde byl Ježíš po svém zatčení
17 na tomto místě Petr třikráte zapřel Krista17 na tomto místě Petr třikráte zapřel Krista
18 ulička na Via Dolorosa, muslimská část starého Jeruzaléma18 ulička na Via Dolorosa, muslimská část starého Jeruzaléma
19 Zastavení - klášter Sionských sester19 Zastavení – klášter Sionských sester
20 Ježíš se setkává s matkou20 Ježíš se setkává s matkou
21 Ježíš klesá pod křížem21 Ježíš klesá pod křížem
22 ulice na cestě po Via Dolorosa22 ulice na cestě po Via Dolorosa
23 Chrám Božího hrobu23 Chrám Božího hrobu
Posted in Všechnomožné | Komentáře nejsou povoleny

SMUTNÉ VÝROČÍ.

Včera tomu bylo 77 let co Němci okupovali Čechy a Moravu.

Čekal jsem k tomuto přesmunému výročí pořad ve “sdělovacích prostředcích”!Ale ono “kde nic-tu nic”! Všude samá tetka Merkelová, volby ve třech zemích Německa/které většina z nás neumí ani jmenovat/, přestřelka s teroristy v hradě svobody a záchrany Evropy = v Bruselu, vzájemná prezidentská vyznamenávání Zemana s polským hostem,kytice jejich babkám, přehlídka čestné roty /ani zmínka o předválečné  protičeské  a  prohitlerovské polské politice/, sníh s deštěm u nás v půlce března a podobné světaborné informace.

O tom že před 77 lety obsadili Němci Čechy a Moravu  ani zmínka! Ani slovo o agresi Němců, která vtrhla do  životů našich rodičů ale i nás nyní už “přestárlých” tenkrát s neuvěřitelnou brutalitou. Jak se pro náš národ vše velice a rychle  změnilo. Jakmile nastoupil do Prahy Heydrich – tisíce lidí Němci denně zatýkali. Většina z nich skončila v koncentračních táborech. Mnozí z nich se nikdy již domů nevrátili. A začaly popravy. Lidice, Ležáky a desítky zničených obcí a vyvraždění jejich obyvatel. Celkem na 360 000 obětí. Zavřené nejen vysoké školy, ale i některé střední-třeba hradištské reálné gymnazium.  Němci nám republiku vykradli, naše hospodářské zdroje vysáli a zničili. Z kvetoucí první Československé republiky, která patřila ke skupině nejprůmyslovějších států světa, nám zůstaly ruiny.

15. březen byl prvním krokem našeho národa na cestě k jeho násilnému zániku. Podle plánů Němců včetně těch tzv. sudetských, měl být likvidován. Část Čechů měla být popravena, část vyhnána na Sibiř a zbytek germanizován. Genocida českého národa byla nejenom plánovaná, ale již v průběhu války byla postupně uskutečňovaná. Poslední hřeb do naší národní rakve chtěli Němci zarazit po vítězné válce. V Čechách stejně jak na Moravě nemá prý Čech co dělat. Je to dávný říšský prostor a musí být osídlen Němci.

Momentálně stále slyšíme z německa slova, že co bylo ukradeno, musí být vráceno. Což Němci neokrádali postupně celou naší republiku? Okrádali ji a vykradli, ale přesto naši sudetomilové dělají, jako by se nic nestalo. Když jim připomenete, že Němci by nám měli zaplatit reparace, nechávají se zpravidla slyšet, že reparace nejsou na pořadu dne. Ale reparace jsou dávno zralé k vymáhání! Jenomže naši momentální papaláši ve své až otrocké závislosti na Německu a osobní nestatečnosti se bojí je vymáhat. 360.000 našich lidí padlo v boji s Němci či byli zavražděni!Ti  co nám vládnou na ně zapomněli, dokonce se ohánějí obranou českých zájmů, ve skutečnosti je však zrazují.  Přepisování našich dějin nabylo dosud nebývalých rozměrů. „Naši reprezentanti“ nám chtějí vnutit nové přátele – Němce a nové nepřátele – Rusy.

Ostatně-myslím že znovusjednocení po té strašné válce a zkušeností s Němci se nemělo povolit. Nemuseli jsme nyní stát před hrozbou islámské invaze objednané tetkou Merkel!

Jsme Slované. Nám nejbližším národem jsou Slováci, ne Němci. Strategický dialog můžeme vést jen a jen se Slováky, nikoliv tedy s Němci, blízce spolupracovat pak můžeme s dalšími státy V 4 a tradičními spojenci. Rusové v druhé světové válce měli hlavní zásluhu na porážce nacistického Německa. Oni nejvíce přispěli k tomu, že náš národ byl zachráněn před likvidací Němci. Oni především zabránili silou svých zbraní, že v našich odvěkých sídlech žijeme my, Slované, a nikoliv Němci. Je to snad málo na to, abychom našim osvoboditelům, včetně Američanů, byli vděční?  Nezapomínáme na  144 tisíc sovětů, kteří na našem území padli v boji s Němci? Nevrátili se domů. Chyběli v rodinách jako otcové, synové, dcery. Kolik slz jejich matky a manželky proplakaly. Nezapomínejme na to! Nikdo nemůže z těch, kdo zachránili český národ před zničením, udělat naše nepřátele! Tyto snahy, které jsou již snadno pozorovatelné, jsou v hrubém rozporu s lidskou přirozeností, s lidskou vděčností.Nezapomínejme   na 360 tisíc našich lidí, kteří obětovali své životy v boji s nacistickým Německem! Oni přispěli svým dílem k osvobození našeho národa a k obnovení Československé republiky. Jejich utrpení, jejich oběť nás zavazuje.

Zůstaňme věrni odkazu našich legionářů,vojáků druhého odboje i prezidentů Masaryka a Beneše !

Posted in Politika | Komentáře nejsou povoleny

Na Javořině tráva zelená-zabil myslivec srnca jeleňa.

Nebyl to srnec ani tá laňka-byla to důvěra politikům! Do slovenského parlamentu se dostalo 8 stran a hnutí.Vyhrál sice znovu “socialista populista” Fico ale sám vládu nesestaví.Úspěšný byl i Marian Kotleba s jeho oslavováním Tisa a Slovenského  Štátu!   

 Slovenský premiér Robert Fico přichází na tiskovou konferenci ve volebním štábu Směr-SD. 6.3.2016Výsledek obrázku pro Marian KotlebaObrázek pro výsledek ze zpravodajstvíVýsledek obrázku pro slovenský štát tiso

Sobotní parlamentní volby na Slovensku vyhráli vládní sociální demokraté (Směr-SD) premiéra Roberta Fica, v porovnání s volbami v roce 2012 ovšem výrazně ztratili a přišli o dosavadní většinu ve sněmovně. Do parlamentu se dostalo osm stran a hnutí, včetně krajně pravicové strany Kotleba – Lidová strana Naše Slovensko (LS NS), která se stala jedním z překvapení voleb. Vyplývá to z oficiálních výsledků hlasování, které potvrdila státní komise pro volby.

foto

Zleva místopředseda strany Směr-SD Peter Pellegrini, předseda strany Svoboda a Solidarita Richard Sulík, šéf hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti – NOVA Igor Matovič, předseda Slovenské národní strany Andrej Danko, Milan Uhrík ze strany Kotleba – Lidová strana naše Slovensko, předseda hnutí Jsme rodina Boris Kollár, předseda strany Most-Híd Béla Bugár a předseda strany Síť Radoslav Procházka.

   Braťja si navařili pěkný guláš   guláš z divočáka z webu www.labuznik.cz  !

 Sestavení vlády bude velice obtížné!

 

Posted in Politika | Komentáře nejsou povoleny

Quam diu etiam?

Aneb: Jak dlouho nás ještě bude Dienstbier a ostatní euhujeři otravovat a ohrožovat ČR?

modern-feudalism

Dnes už nikdo nemůže pochybovat o tom , že Evropská Unie  selhala „na celé čáře“ v té nejpodstatnější věci-v zachování naší bezpečnosti! Na to musí být člověk slepý / a darebný/ jak Dienstbier a ti co se z funkcí v EU mají “tak dobře”,aby neviděl jakou EU provozuje pštrosí politiku  v „humánním“ ponechání přílivu nevítaných a strašně se chovajících davů muslimů ! Aby hlásal, že takový pohyb je potřebný proti “stárnutí Evropy”. Je to šílený názor! Všichni co takto obhajují „osvěžení“ Evropy = hordami vyznavačů islámu se dopouštějí  atentátu na Evropu! Na naši pracně budovanou a tolik zkoušenou evropskou civilizaci válcovanou donedávna nemocemi, válkami a diktátorskými režimy. A přesto přeživší a relativně (to je třeba zdůraznit) vzkvétající! Přes všechno, čím naše civilizace prošla tak vzkvétá! Nevím proto, zda je to prostá hloupost , nevědomost a neschopnost poučit se z dějin, či pýcha z vlastní neomylnosti v názoru o správné cestě míchání ras. Bojím se to že se obrátí nejenom proti těmto šílencům, ale proti nám všem!Nejspíš to bude vše dohromady: Akce podporované dokonce takovými „kapacitami“jakou je/dle mne spíš hraje/ Tomáš Halík a jiní! Pod pocitem konání  dobra, serióznosti a obětování se /=multikulturalistického blouznění/ se skrývá obrovská intelektuálská nafoukanost těchto lidí a necitelnost k  našim obavám, které ale nejsou opřeny o nějaké xenofobní fantasmagorie, ale o konkrétní poznatky z mnohých zemí Evropy. Už ty scény  z Řecka jsou   otřesné!Výsledek obrázku pro uprchlíciObrázek pro výsledek ze zpravodajství 

Dnes už je jasné že evropští politici v čele s Andělou Merkelovou nevidí na pár kroků dopředu. Vždy když se o něco důležitého jedná  ”nestíhají”. Jsou zhýčkaní svým panovačným  nicneděláním, nemají odvahu přiznat chyby , neumějí rozhodovat rychle protože jejich byrokratické postupy a  politika nekonečných summitů jim to ani nedovolí (i kdyby chtěli-jako že nechtějí!).Nikdo z těch rádobydobrodinců si nechce připustit, že hranice svobodného světa je třeba bránit, třeba i drsně a třeba i se zbraní v ruce. Asi bude muset být ještě hůř aby si to přiznali! Nejen na hranicích, také v německých městech bude muset policie a represivní složky  zasahovat ještě tvrději proti samozvaným okupantům Evropy.Snad dokonce i u nás?Jinak se tento proces zastavit nedá.Je to okupace Evropy – zatím beze zbraní-zatím sem-tam s nějakým znásilněním žen a dětí! Hrozná je též v této věci nečinnost většiny našich politiků. Od zřejmě neschopného Sobotky po všehoschopného Babiše až po imbecilního Dienstbiera! A evropských ještě hroznější!

Nechceme proto :

Burky či hibáb v Evropě-Výsledek obrázku pro ženy v burkáchjen když budou moci chodit křesťanky libovolně oblečené v islámském světě bez rizika napadení.Mešity a muezíni v Evropě nám nebudou vadit jen když budou moci kdekoli v islámském světě vyzvánět v křesťanských kostelích zvony bez rizika napadení na ranní či ku klekání. Zákaz vepřového ve školních jídelnách  jen když budeme moci popapkat vepřový řízek či žebírko v kterémkoli islámském městě aniž by nás zatkla vepřová policie.Koupání zahalených žen v bazénech?Jen když naše děvčata v bikinkách se budou moci koupat v Rijádu. Svobodný výkon muslimského náboženství kdekoliv v ČR-jen když totéž budou moci praktikovat křesťané kdekoli v islámském světě bez rizika, že je pro křížek na krku muskimové ukamenují.

ATD , ATD ,ATD !!!!! Něco za něco! A do té doby by mělo být”utrum” všem těmto zbabělým ústupkům – nelítostným a drzým požadavkům těch, co jsem přijdou nezváni, nevítáni a mají plnou pusu lidských práv přestože pocházejí z míst kde žádná taková práva pro ně ani pro nás nejsou.

A nakonec ještě postřeh: Našich pár stovek vyznavačů  islámu  se zřejmě distancuje od všeho, co je v jejich víře netolerantní a nenávistné vůči všemu nemuslimskému.Ale zatím ani neodsoudili tvrdě odporné skutky jejich souvěrců! Jejich zdejší=směšní čeští imámové jsou zřejmě jiného názoru než ty hordy co se tlačí do Evropy! Vypadá to, že ti naši islamisti se bojí – že ti bojovní a fanatičtí co se sem tlačí je umlčí navždy. Stejně jak se děje v Anglii, Francii i v Německu.

  Výsledek obrázku pro davy muslimů Ó tempora! Ó mórés !

Posted in Politika | Komentáře nejsou povoleny

Myslí mu to ! Stejně jak tatovi!

Šikana učitelky .

Před rokem a něco jmenoval ministr Chládek novou funkci – školního ombudsmana. Školní ombudsman (stranický kolega Eduard Zeman) se tehdy vyjádřil, že jeden z hlavních úkolů bude boj proti šikaně. Tak si pojďme o šikaně v českých školách něco říci. Koneckonců drastický případ týrané učitelky plnil stránky bulvárních i nebulvárních médií v uplynulém týdnu.

Zaprvé, šikany má každý „školský“ koumes, politik (a školský ombudsman) plná ústa. Živí se na tom armáda psychologů, metodiků a dalších. Děti začátkem roku sedí v kroužku nebo rytmicky poskakují, aby měly prevenci šikany. Sepisují se rozličné traktáty, které musí být v souladu s celostátními rámcovými dokumenty.

Zástupkyně ředitele na Třebešíně se vyjádřila, že mají velmi kvalitně zpracovaný program prevence. Jasně. Akorát tedy šikanovaná učitelka zemřela.

Šikana totiž není metodicko-byrokratická. Na šikanu potřebujete pár grázlů, oběť (někoho, kdo se neumí moc bránit, nemá sociální vazby, je outsider kolektivu), a hlavně degenerované prostředí, kde se nic nedělá, nepracuje, lidi se nuděj, vedení instituce má vše na háku a instituce nefunguje.

Proto najdeme šikanu v některých věznicích, na vojně (dokud byla povinná) anebo na školách, kde se moc neučí, jenom tak jsou.

Když se šikanují žáci mezi sebou, je to jednoznačně vina učitele. Protože u učitele, co dělá svou práci naplno, se to stát nemůže. Stejně jako se normálním rodičům nešikanují doma navzájem sourozenci.

Když se šikanuje učitel, je to jednoznačně vina vedení školy, protože taková škola a celá její atmosféra stojí za starou bačkoru.

Jakpak asi probíhala kontrola výsledků vzdělávacího procesu v cizích jazycích? Uměli studenti něco? Když místo učení strkali do učitelky. Co ostatní předměty? Jak se to řešilo?

Ale nechme inkriminovanou školu. Dostávají teď (a právem!) kapky od poloviny médií.
Takových škol je totiž mnohem víc. Daňový poplatník sice platí 140 miliard ročně na vzdělávání, ale platí si mimo jiné i natáčení takovýchto drastických videí. Máme řadu škol, kde opakovaně polovina žactva neodmaturuje. Tedy vzdělávací proces tam naprosto selhává. Ministerstvu je to jedno, maximálně bádá, že by zavedlo více úrovní lehčích maturit a tím by se to – abrakadabra – vyřešilo.

Ale na těch školách, kde jsou demotivovaní studenti (škola je k ničemu nenutí), otrávení učitelé (vedení školy je k ničemu nevede) a říďa popíjející kávičku zavřenej za polstrovanejma dveřma, tam nejenže studenti nic neuměj – ale když se sejde pár grázlů a typizovaná oběť – máme novinářského sólokapra.

Jo, teď se všichni mohou přetrhnout. Bylo to v novinách, zrychleným procesem pracuje policie. Přijede inšpekce, možná i ministryně se školním ombudsmanem. Zřizovatel zasedne a bude mít schůzi jak z filmu Miloše Formana Hoří, má panenko. Ovšem platí bohužel formanovské: „Josefe, poslouchej mě!! Tombola je rozkradená – co bys chtěl těm lidem jako furt řikat?“.

Ano, paní učitelka je už po smrti.

Dokud ale v českém školství nepůjde o to, co studenti škol umějí. Dokud budou snadno přežívat školy naprosto slabé. Dokud budou hlavní projekty, inkluze, čerpání dotací, boj proti xenofobii a dalších tisíc jedna programů.

Do té doby – budeme ve školách svědky i otřesných, abych se vyjádřil odborně – sociálně patologických – jevů. 99,9 % jich bude skryto pod povrchem.

Václav Klaus ml.  Absolvoval Přírodovědeckou fakultu UK, přes 15 let vedl gymnázium a poté síť škol PORG.Středoškolský profesor matematiky, autor mnoha odborných článků a zatím jedné učebnice (Matematika pro trojkaře aneb Maturita v kapse; 2013), zakladatel Asociace aktivních škol (sdružuje přes 100 českých škol).Vede jeden z největších českých šachových klubů a dosud aktivně závodí na kole.Je členem expertního týmu předsedy ODS pro školství.

Současná ministryně školství kateřina Valachová, která nemá se školami téměř žádné zkušenosti se chce zalíbit Radě Evropy která kritizuje naše školství!

Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D.

 Je to česká právnička, od června 2015 ji povýšil Sobotka do této funkce a do vlády.V letech 2014 až 2015 byla náměstkyní  ministra pro lidská práva,rovné příležitosti a legislativu Dienstbiera. Absolventka magisterského a doktorandského oboru na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V letech 2003–2012 pracovala u Veřejného ochránce práv, nejprve rok jako vedoucí Analytického oddělení, posléze vedla Právní odbor. Deset let byla členkou Výboru Rady vlády pro lidská práva. Mezi roky 2006 a 2014 přednášela na MU v Brně. Do roku 2014 působila rok jako ředitelka Legislativního odboru Senátu PČR. Od roku 2014 byla náměstkyní ministra Jiřího Dienstbiera a ředitelkou Sekce Legislativní rady vlády. Dne 17. června 2015 nahradila na postu ministra školství odvolaného Marcela Chládka. Vůbec ji nevadí,  že to znamená neštěstí pro děti normální i ty co nyní chodí do zvláštních škol.Chudáci učitelé!

Klaus dnes=29.2.2016 na “Seznamu”:

Tato vláda, spřízněné neziskovky, školští mudrlanti a experti, tvůrci mediálního dýmu a další  – inspirováni patrně neomarxistickými skandinávskými experimenty – zavádějí do českého školství takzvanou „inkluzi“. Tedy ruší školy speciální (dříve pomocné/zvláštní) a děti s mentálními handicapy pošlou do normálních škol.

Ministryně Valachová se nechala slyšet, že tento experiment na tisících školách provede stůj co stůj. Tedy zlikviduje systém speciálních škol, který má u nás dlouhou tradici a dokázal začleňovat do společnosti i děti s velmi speciálními studijními potřebami.

Znám osobně několik speciálních pedagogů, jde o nesmírně náročnou (špatně placenou), ale záslužnou práci.

Většina závažných argumentů již v diskusích padla, ministerstvu je to ale naprosto jedno. Připravil jsem si tedy malé podobenství.

Inkluze novorozenců

Jde o velmi lidskoprávně ušlechtilou snahu. Nedonošená a jinak ohrožená miminka nebudou nadále v inkubátorech na podivných specializovaných odděleních, ale normálně v hezkých světlých pokojích s ostatními dětmi, protože tak je to správné. Plán představila ministryně zdravotnictví.

První se ozvou speciální neonatologové. Varují, že dojde k prudkému propadu péče o ohrožené děti a zvýšení novorozenecké a kojenecké úmrtnosti. Bouří se proti rušení specializovaných center. Bojí se, že přijdou o práci.

Ministerstvo reaguje: Jde o kachnu, specializovaná centra se rušit nebudou. Jen tedy budou mít zakázáno pečovat o děti specializovaně a nesmí používat inkubátory. Jmenovat se to ale může pořád dál stejně. Podobně speciální školy se dál mohou jmenovat speciální, „nikdo je neruší“, jen tedy musí nově učit podle normálního vzdělávacího programu.

V médiích probíhají promo články. Jde o světový trend, ve spoustě zemí, třeba v Kambodži či Laosu, nemají žádné inkubátory a nic – a podívejte kolik je tam dětí! Mnohem víc než u nás! A zdravých! Je tam řádově vyšší kojenecká úmrtnost? Nepřípustná polofašistická otázka.

Pak se ozvou pediatři z normálního oddělení. Krista boha, vždyť tu máme spoustu práce. Musíme dohlédnout, aby prvorodičky začaly kojit. Miminka pečlivě sledujeme, zda je vše OK, abychom předešli komplikacím, vždyť prvních pár dní je rizikových i pro normální děti. Zároveň se to musí kombinovat s péčí o maminky. Ta dobře prospívající dítka posíláme rychle domů. Do toho režim oddělení, návštěvy natěšených příbuzných… Když mi sem dají kilogram vážící dítko a žádnou odpovídající techniku – celý personál oddělení bude lítat jen okolo něho a stejně nejspíš umře. Na ostatní miminka se nikdo ani nepodívá.

Uklidněte se! Dostanete asistenta přece!

To jako lapiducha Jardu??? Ten může tak maximálně něco podržet nebo odvézt postýlku, ale o medicíně neví nic. To bude muset stejně řešit lékař a zkušené sestry. To si děláte legraci.

Nesýčkujte – asistenti budou vyškoleni dvoutýdenním kurzem!!! Podobně ve školách převezme práci erudovaných speciálních pedagogů jakýsi nově vzniklý asistent pedagoga.

V médiích probíhají promo akce. V Přelouči nemají specializované oddělení, a přitom porodnice funguje. V televizi hovoří pan primář, stranický kolega paní ministryně. Pod tím je titulek „Porodnice, kde inkluze již probíhá, a to úspěšně“. Vidíte, že to jde! Posílají rizikové případy předem do Pardubic? Nepřípustná otázka.

V televizi probíhají „odborné“ debaty. Předsedkyně „Sdružení pro respekt k porodu“ paní Mahulena, odbornice na poporodní inkluzi (vystudovaná socioložka), a MUDr. Novák, dlouholetý přednosta novorozeneckého oddělení, odpůrce inkluze.
Paní Mahulena boduje. Pan doktor naopak vypadá trochu naštvaně. Působí staromódně. Útočí na paní Mahulenu, že nenese žádnou zodpovědnost. Konfrontace ale televizní divák nemá rád. Doktor dále zdlouhavě popisuje poporodní komplikace nezralých dětí. Snaží se o suchá fakta. Redaktora to už nudí a přerušuje ho.
Paní Mahulena je pohledná dáma a moc pěkně hovoří o nemocných dětech, jak spolu se zdravými… Jak je to hezké, když to skončí úspěchem. Ví také hodně o venezuelském porodnictví, kde byla na kongresu o inkluzi. Pan doktor toho naopak o venezuelském porodnictví moc neví.

Redaktor fandí paní Mahuleně. Je pro moderní věci. Navíc se trochu znají, neb paní Mahulena a její sdružení dostávají několik desítek miliónů ročně dotací a pořádají mimo jiné kulaté stoly a semináře. Mají tam bezkonkurenčně vynikající chlebíčky a jsou k novinářům velmi laskaví. Vše jim přehledně připraví v krásné barevné brožuře na krásném papíru.

Pořad končí tak trochu do ztracena.

Poporodní inkluzi prosadím stůj co stůj, prohlašuje paní ministryně. Má to podporu i Evropské komise.

No tak takhle my si ve školství žijeme. Problém je, že to není běžná zhovadilost, jakých je ve školství řada a dají se prostě po změně vlády zrušit škrtem pera. Znovu vybudovat funkční systém speciálního školství bude trvat 15 až 20 let.

Václav Klaus ml.

Posted in Všechnomožné | Komentáře nejsou povoleny

Včera neděle byla-včera byl krásný čas?

Že by to bylo tím věkem když se mi zdá že “DOBŘE UŽ BYLO”?? Tedy tím co všecko už pamatuju? Asi bych neměl sledovat internet a názory lidí na něm na př. dnešního PSA s jeho článkem o migraci:

MIGRACE: Pedofilní obohacení evropské kultury

před hodinou

Takzvaní sluníčkáři prohlašují, že příliv islámských migrantů znamená obohacení evropské kultury. Myslí to vážně, bohužel.

V čem přesně ono obohacení spočívá? Snad v tom, že migranti, z drtivé většiny ekonomičtí, přinášejí do Evropy své zvyky a své náboženství? Problém je v tom, že islám má zcela jiné hodnoty než křesťanství.

Už jen samotný fakt, že křesťanství je o nějakých šest set let starší než islám, znamená, že si prošlo daleko větším vývojem. Křesťanství prošlo svou výbojnou etapou, prošlo si honem na čarodějnice, osvícenectvím a především sekularizací, kdy se náboženství oddělilo od světské moci.

Islám je z tohoto pohledu v našem středověku a, bohužel, často se tak i chová. V leckterých islámských zemích má duchovní vůdce větší moc a slovo než hlava státu a to zcela určitě není dobře. Snadno pak dochází k náboženským diktaturám a k přísným, nelidským trestům jako například sekání končetin nebo kamenování.

Člověk by řekl, že – jak se veřejnosti stále „sluníčkáři“ snaží namluvit – „uprchlíci před válkou“ budou vděčni za každou pomoc, která jim bude poskytnuta. Místo toho jsme svědky de facto invaze mladých zdravých mužů v plné síle, kteří nemají nejmenší zájem být za cokoli vděčni či se jakkoli začlenit do naší evropské společnosti. Jediné, co je zajímá, jsou peníze, blahobytný život a trvalý pobyt.

Promigrantská masáž, kterou občan každodenně nechtěně absolvuje, má vážné trhliny. Na veřejnost se totiž dostávají informace, které zcela boří obraz prchajícího nešťastníka před hrůzou války. Ojedinělé případy skutečnosti začaly dostávat na síle především se silvestrovským sexuálním násilím ze strany migrantů v několika evropských městech současně.

Švédský případ, kdy – údajně patnáctiletý – migrant ubodal dvaadvacetiletou dívku z personálu zařízení pro nezletilé běžence, rozbouřil veřejné mínění. Policie neví, zda je mu opravdu patnáct, zda je jeho jméno pravé a zda skutečně pochází ze Somálska. Jenže to je stále jen špička ledovce. Teprve po dvou měsících (sic!) vyšla na světlo světa zpráva, že 2. prosince ve vídeňském bazénu Theresienbad znásilnil dvacetiletý migrant z Iráku desetiletého chlapce.

Poté, co spáchal tento ohavný čin, si v klidu šel dál cvičit skoky do vody z třímetrového prkna… Naprosto neskutečné je to, co sám pedofilní násilník prohlásil. Do Rakouska přišel v září a pracoval jako taxikář. V Iráku zanechal ženu s novorozencem. Svůj čin odůvodnil tím, že si nemohl pomoci, že neměl sex již čtyři měsíce a byl v sexuální nouzi.

Budeme-li tedy tohoto násilníka brát jako uprchlíka před válkou, tak je s podivem, že nechá v ohrožení života svou rodinu, ženu s novorozencem, a sám si klidně odjede do Vídně, kde si užívá radovánky v bazénu. Už jen tento fakt boří sluníčkářskou báchorku o uprchlících před válkou.

Po silvestrovském násilí v Kolíně nad Rýnem, kde policie eviduje přes 700(!) trestních oznámení týkajících se útoků ze strany migrantů na ženy, prohlásil tamní imám, že napadené ženy si za útoky mohly samy, protože nebyly zahalené tak, jak káže korán, a byly navoněné, čímž k útoku migranty vlastně vyprovokovaly.

Proboha, kde to jsme? Znamená to tedy, že muži vyznávající islám jsou ve své podstatě zvířata neschopná ovládnout svůj sexuální pud? Máme to brát tak, že od každého muslima hrozí sexuální útok a že si každá hezky oblečená, nalíčená a navoněná žena nemůže být jistabezpečím? Děkuji, ale tohle v Evropě opravdu nechci.

Idnes přinesl rozhovor s policistou Tomášem Roupcem, který na sklonku roku hlídal sedm týdnů maďarsko-srbskou hranici. Jeho slova jsou naprosto vypovídající o realitě:„Jsem přesvědčený, že jde pouze o ekonomické uprchlíky. Za tu dobu, co jsem tam byl, jsem se nesetkal s žádným typickým válečným uprchlíkem, kterému by bylo jedno, kde je, hlavně že je v bezpečí. Jedná se převážně o mladé muže, kteří by určitě byli prospěšnější ve své zemi. Je to jiná kultura. Můžu mít sice zkreslený pohled, ale vnímal jsem, že ženy a děti využívají pouze jako lidský štít pro média, kamery a fotoaparáty.“

Není to tak dávno, kdy německý vysoce postavený politik prohlašoval, že mezi uprchlíky se nenacházejí žádní teroristé. Vývoj událostí ukázal, že dotyčný politik lhal. Mezi pařížskými atentátníky byli nejméně dva lidé, kteří přišli do Evropy s migrantskou vlnou. Německá policie podnikla v uplynulých dnech razii a zatkla při ní dva migranty kvůli osnování teoristického útoku. Jeden z nich byl velitelem u jednotek Islámského státu.

Tohle je ono obohacení evropské kultury? Násilí, teror, vraždy, znásilnění? Nejhorší na tom je, že rakouská policie případ znásilnění desetiletého chlapce tajila s odůvodněním, že musí v otázce migrantů postupovat obezřetně a citlivě. A proto není veřejnost informována o hrůzném činu? Být to obyčejný Rakušan, vsadím se, že média by hned druhý den o tom psala – včetně jména násilníka.

Současní politici svou nečinností a strkáním hlavy do písku místo rázných činů způsobí jediné: Že se obyvatelé jednotlivých států naštvou a vyženou je z vládních postů. K oprávněné kritice se přidávají extrémisté se snahou masu lidí ovládnout ve svůj prospěch a lidé na jejich snadná řešení budou slyšet.

Teď jsme svědky toho, jak vítači lkají, že obyčejní lidé podporují extrémisty, a byli by rádi, kdyby se slušní lidé zdrželi jakýchkoli projevů nespokojenosti se stavem věcí. Co má ale člověk, který nechce islamizaci Evropy a zároveň není příznivcem extrémistů, dělat? Mlčet, jak si přejí sluníčkoví lidé?

Pokud vládní politici neučiní nic, pak se přízeň voličstva obrátí směrem k extrémistům jako k menšímu zlu. Evropa měla už dávno začít stavět plot na vnější hranici Schengenu. Jenže stále se jen jedná, svolávají se summity a čas běží. Za měsíc přijde jaro a s ním další miliony migrantů, kteří budou volně procházet, kam jim bude libo. Včetně skrytých islámských bojovníků.

Mimochodem, německý vládní činitel se nechal slyšet, že v Německu se nyní nachází asi 9500 islámských radikálů, o nichž úřady takřka nic nevědí. Nevědí, kde se zdržují a co tam činí. Pokud ani toto Angela Merkelová nechce vidět, pokud ani nyní není schopna pochopit, že svým pozváním udělala ohromnou chybu, pak by se možná dalo uvažovat o tom, zda je vůbec svéprávná.

Evropa má jednu z posledních šancí na záchranu před islamizací. Chce to ale činy a ne plky. Okamžitě se musí zabezpečit vnější hranice a dočasně obnovit i hranice vnitřní. Ekonomické migranty vůbec na území Evropy nepustit a ty, kteří už přišli, v nejvyšší možné míře vyhostit. Nechci se dožít doby, kdy mě nějaký migrant bude vyhánět z mé vlasrtní země a kdy mi bude nutit své zvrhlé náboženství či mi rovnou jako bezvěrci uřízne hlavu. O takové obohacení vskutku nestojím.                                                                                                                                                               R.P.

 

Poprava novináře Jamese Foleyho. Popravčím byl islamista s britským pasem. ??????

 

 

Posted in Všechnomožné | Komentáře nejsou povoleny

Fašank – jaký bývál v Hluku před 65 lety.

Éj gajdošku s gajdama-zeber sa a poď s nama!

Všecko sa zmňénil’o aj krabičky od krému. Prvéj byl černý krém v černéj krabičce, hnědý v hnědéj. Dneskaj je v černéj krabičce se zeleným flekem a bíl’ým nápisem krém hnědý a v černéj krabičce s hnědým vrchem a červeným flekem krém černý. Mosím to dycky pozotvírat všecko než najdu co hledám. Dám si brýle a čtu: brown, bruin, braun, brazowa, castaňo, barva hnědá. Otevřu to – a krém je tam černý! No nech, šak já už toho krému moc nevymažu!

Ešče že co řídí Pámbu je jakž-takž v pořádku, lebo by sme nevěděli ani kdy sl’avit fašanek! To je odedávna svátek pohyblivý – jak měsíček na nebi. Šak podléj úplňku sa aj fašanek řídí. Počítá sa to tak:
Veliká noc je dycky první nedělu po prvním jarním úplňku. Od Velikonoční neděle sa odpočítá štyrycet dní na půst – neděle sa nepočítajů. A máte Popeleční středu.Takže letos vyjde ta Škaredá středa už na desátého února!.A to je první půstní deň – teda konec fašanku!
Éj ! Enom si vy chl’apci a děvčice, teda dnes už dědci a babky, enom si vy spomeňte na ten sl’avný fašanek! Byl’o to bodaj v pětapadesátém roku. Spomeňte si, jak sme v to úterý chodili už od božího rána po Huku. Akorát u nás začali ordinovat pan dochtor Vesel’ý – šak už sů také na Pravdě boží. Ten aj zavřeli ordinaci a chodili po dědině za nama. A učitelé posl’ali po desátéj děcka dóm, lebo si s něma nevěděli rady.
A tancoval’o co nohy měl’o! My ml’adí, děcka, aj staré baby co sů už dnes všecky dávno nebohé! Tak to vidím jak dneskaj!
Stáli sme my štyřé muzikanti-hudci u Klebetova a stará Anča-barvířka si před nama zanotovali: „A co bych nebyl’a vesel’á – ja šak mám v trůbě kastról zelá ! A na granci erteple – l’átku kyšky ve sklepě!“ A Francek-basista vrazíl’ basu kerémusi chl’apcovi, chytíl’ babku a tancovali sedlcků enom šose na kožuchoch létaly!
Fanek Hyrák uděl’ál’ z papíru a z l’atěk koňa, dvá chl’apci si do něho vlézli a to byl’o smíchu a výskotu co ten podařený kůň všecko umí! Gde sa naňho hrabál’ ten Havl’ův! A to býl’ Havel’ sl’avný koňský handléř, neměl koňa ledajakého, kolikrát aj z cirkusu! Ale ten náš umňél‘ všecko. Pěkně chodíl’ jak v kočáře, lebo vyhazovál’ zadníma, kleckál’ enom po pravých a po levých se šablařama. A lebo sa aj jednů nohů poškrabkál’ za uchem a kůsál’ do ocasa. A počítat jak umňél‘! Věděél‘ aj kolik chce štamprlí. Aj si podupkával’ do noty. Tenkrát bodaj sa v Huku po první tancovaly ,,Pod šable”, do téj doby chodily enom maškary s harmoniků “po babkování”.
A ten medvěd’! Ten jak sa za nekým pustíl’ , to bylo babského piščání aj děckého pl’aču! Každů vzál’ do tanca, ml’adů-starů, přitom ju počerníl’, nekeru aj poptůlál’. A tak ve zdraví sme přešli cel’é městečko, všecky uličky aj cehůzky.
Večer sme si na Liďáku malučko vydýchli, okoštovali podbřušce, mil’ostě aj slivovicu co sme vybrali do koša. Mezitým sa dotrůsili dechováci od pokludů a baby ke dveřám a pod okna. Hospoda hučal’a jak úl ve žňa, u šenku sa už zvíhaly ruky aj pěsničky.
A potom až do jedenástéj před půlnoců cel’á dědina zpíval’a a tancoval’a polky,třasáky, valčíky, hol’ůbka, mašinu aj sedlcké: Už je ťa fašanku,už je ťa na mále, jako téj rosenky na zelenéj trávě! Už sa fašank krátí, už sa nám nevrátí, staré baby l’ajú, že sa nevydajů!
A Ščepán vytrubováľ až okna drnčaly! Nakonec začáľ Mikulec s kerýmsi muzikantem pochovávat basu. To byľo řečí, vtipů ,smíchu a křiku! Došli si na své všecky hucké figurky – „-Babí Horů“ počínaja a „Sľávkem“ konča. Nezapomněľo sa na žádnů veseľů ostudu co sa v obci od ľoňského fašanku udál’a! A připomněľo sa mnohé o čem si barkerá mysleľa že sa o tom neví! Nikdo si nebýľ istý, co na něho Mikulec vytahne! Aj komunistom sa dostaľo, šak potom si“ pozvali muzikantů na obec a hrozíli jím kreminálem!
A o půl noci všecko ztichl‘o a šľo sa dóm.
Ráno všeci cupitali do kostelíčka na Popelec. „Prach si a v prach se obrátíš” smutně šuškali velebný pán znamenaja nám čeľa popeľem. Lebo sa jím už donésľo, co všecko včéra jejich ovečky vyvád’aly!

Fašank dnes-chvála Bohu-aspoň takový!:

IMG_6012-1.JPG, 550x366, 96.88 KBFašanková obchůzka v obci Korytná.LB_27072.jpgLB_27000.jpgLB_27053.jpg

Ale zpěváků je namále-jak téj rosenky na zelenéj trávě!

Popeleční  středa, začátek půstu

Posted in Národopis | Komentáře nejsou povoleny