Jak dlouho ještě ???

                

                     Quo usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?

                 Jak dlouho ještě budeš zneužívat, Catilino, naši trpělivost?

Stále častěji slyším  v duchu tuto památnou větu  pronesenou v římském senátě konzulem Cicerem už před 2.100 léty! Značný kus této slavné řeči jsme museli jako žáčci gymnazia v Uh.Hradišti recitovat “zpaměti”. A je  stále krásná i v současnosti, kdy je navíc velice aktuální! Stačí si jenom nahradit tehdejší Catilinovo spiknutí proti římské republice nynějším spiknutím proti rozumnému nakládání s naší krajinou a s půdou! Konečně si ale veřejně přiznáváme neúnosný a nebezpečný stav naší krajiny a zemědělské půdy! Čtěte článek zkopírovaný z internetových “Novinek”:

         Z Česka se stává betonová placka !

Rok co rok se v ČR o statisíce metrů čtverečních rozrůstají nové sklady a logistické parky. Česko si už zabetonovalo více než deset procent své malé rozlohy. Nové dopravní stavby navíc krajinu porcují na stále menší a menší kousky. Zbývající zemědělská půda je většinou bez přirozené ochrany proti vymílání vodní či větrnou erozí.

„Pokračují zábory zemědělské půdy a dochází k fragmentaci krajiny. V letech 2000–2013 se zvýšil rozsah zastavěných a ostatních ploch o 3,5 procenta (28,7 tisíc hektarů) a ty tak překročily už 10 procent území republiky,“ konstatuje v nejnovější zprávě o stavu našeho životního prostředí za rok 2013 ministerstvo životního prostředí (MŽP).

Jen loni bylo podle zprávy zabráno 2,9 tisíce hektarů orné půdy.

Na bývalých polích většinou rostou obří skladové haly. Nárůst jejich plochy je v posledních třech letech raketový. V přepočtu na jeden den se v ČR zastaví nebo rozhodne o zastavění plocha odpovídající zhruba dvou fotbalovým hřištím.

„Za 10 let nebudu mít kde zasít“

„Ještě deset let a nebudu mít kde zasévat a sklízet. Polovinu ploch mám pronajatých a je zde očividný tlak na výstavbu dalších skladů a rozšiřování silnic kvůli narůstající kamiónové dopravě. Zemědělské produkty dovážíme ze zahraničí, i když jsme byli soběstační, a místo toho si zemi zabetonujeme velkosklady,“ řekl Právu pan Josef, pětačtyřicetiletý zemědělec z Prahy Horních Počernic, hospodařící v blízkých Satalicích.

V tomto severovýchodním okraji Prahy je naplno vidět, do jakého začarovaného kruhu se země dostává. Na jednu stranu ekonomicky výstavbu potřebuje, ale na druhou začíná být už problém v tom, kam to všechno vměstnat.

Právě v Horních Počernicích je totiž největší skladový areál v Česku s320 000 m2logistických a výrobních ploch. A rozrůstá se ještě dál, směrem k bytové výstavbě. Přibývají další vykolíkované parcely v polích.

Jenže už nyní zjevně stávající silnice nestačí náporu nákladní i osobní dopravy, kterou na sebe sklady váží. I když se jedná o okraj hlavního města, tvoří se zde obří kolony jako v centru.

Do toho se i v této lokalitě řeší, kam vlastně umístit pokračování obchvatu Prahy, zda blíže nebo dál od centra. Jedno mají obě varianty společné: obří silnice vždy někomu změní jeho donedávna klidné bydlení. Jenže bez širokých silnic a nájezdů už to dnes nejde.

                                 Je to tak!

A čím blíž k našim centrům průmyslu a k velkým městům-tím hůř. Ale i u nás – v Hluku ubývá rychle orné půdy a to “rozlézáním” staveb do polí. A to nemáme žádné dálnice, ani velkosklady mezinárodních společností. Docela vydatně si v ničení půdy stačíme bez nich! Od roku 1945 jsme si nenávratně zničili nejméně 150ha /jeden a půl milionu čtverečních metrů/ orné půdy.                                                                                                                       Donedávna jsme v Hluku měli  Sdružení vlastníků lesa za účelem zajištění společné správy a ochrany nestátních lesních porostů nejen v katastru Hluk, ale i   Boršice a Blatnička. Prosadili jsme vytýčení téměř všech parcel nestátního lesa ,  se zajištěním hranic plastovými značkami s ocelovými kotvami v půdě a vypracování geometrických plánu. Jednotlivým vlastníkům jsme tak umožnili  aby se o svůj les starali. Kopie geometrických plánů byly vlastníkům/po dvojí výzvě místním rozhlasem/předané. Dle platného lesního zákona musí mít každý vlastník/třeba jen několika m2 lesa/svého odborného lesního hospodáře /OLH/.Tuto funkci jsem pro Sdružení vykonával já. Na správu sdruženého lesa vypisuje už 20 roků ministerstvo zemědělství dotaci. Dostávali jsme ji až do vzniku nových krajů bez problému na přímou žádost adresovanou MZ . Prvním krokem vůči drobným vlastníkům lesa po vzniku Zlínského kraje bylo ale zrušení této dotace na celém území kraje Zlín. Následoval rozpad všech sdružení vlastníků lesa v kraji-my jsme to vydrželi nejdéle-protože jsme spolu s Jožkou Dohnalem č.221 prováděli správu sdružení “zadarmo”.Přes úsporný provoz ale některé náklady nabíhaly. Navíc se na vedení “Sdružení”  obracely “orgánové” státní správy s nejrůznějšími dotazníky, ale i jinými záležitostmi a povinnostmi, které znamenaly nejenom náklady, ale i právní odpovědnosti-přestože naše “Sdružení vlastníků lesa na Kobylí hlavě v Hluku” /název při zrodu sdružení-pro jeho registraci a přidělení IČO/bylo sdružením bez právní subjektivity. Prostě-za podmínek vytvářených “ouřady” se to “nedalo dělat”. Sdružení vlastníků lesa jsme proto rozpustili. Ze zákona přešel výkon OLH na zaměstnance nejbližší lesní správy státních lesů-to je zaměstnance lesní správy Strážnice-/Lesní správce Ing. Karel Ondráček- Zámek 673, Strážnice, 696 62. Telefon, 956137111.  Email, ls137@lesycr.cz./Personální obsazení této správy není ale takové aby mohla v lesích soukromníků provádět tak intenzivní činnost  jak tomu bylo v době kdy byla zajištěna vlastním OLH-tedy mou osobou. Lesníci Strážnické lesní správy musí  plnit především vlastní úkoly a ty nejsou malé! Jejich činnost směrem k vlastníkům nestátních lesů proto zatím spočívá jenom v upozornění, že je les napadený kůrovcem a že vlastník je ze zákona povinen napadené stromy v termínu odstranit. V situaci kdy mnoho vlastníků má trvalé bydliště hodně vzdálené od Hluku, že jsou většinou staří a že nemají prostředky ani sílu napadené smrky pokácet a odvézt z lesa  a vzniklou holinu zalesnit nejenom dochází k prodlení s dalším šířením kůrovce. Kůrovcové smrky jsou všechny rozřezány na palivo, přitom by z nich bylo možné vymanipulovat minimálně 50% hmoty na pilařskou kulatinu. Není prováděn úklid takto vzniklých holin-zalesnění bude velice ztížené! Bude-li tato situace pokračovat tak kůrovec sežere celou Kobylicu.

JE NUTNÉ PROTO OBNOVIT SDRUŽENÍ VLASTNÍKŮ LESA A TO V ROZSAHU KATASTRU HLUK. INICIATIVY BY SE MĚL UJAT NEJVĚTŠÍ VLASTNÍK-TO JE MĚSTO HLUK!

Bude ale nutné aby kraj Zlín obnovil celostátně platný dotační příspěvek na správu sdružených drobných lesů-což by snad mohlo prosadit současné=nové vedení města, nebo aby byly náklady na výkon funkce OLH=na správu sdruženého lesa zajištěny jinak. Třeba členským příspěvkem. Město Hluk si stejně platí svého OLH/odborného lesního hospodáře/-nevím proč by to nemohl být Hlučan a případně i vlastník lesa.

Posted in Pole-lesy | Leave a comment

Obudˇme se!

Prezident Miloš Zeman

2.11.2014 pronesl  Zeman v „Hovorech z Lán řadu sprostých a oplzlých slov. Vévodilo jim anglické slovo „ Pussy“ = české  „Kundička“. Vulgární slova v ústech českého prezidenta jsou na pováženou, horší ale je skutečnost že jsou jenom podružným doprovodem jeho nechutného populismu a ignorace pravidel slušné politiky. Takovýto člověk na Hradě by měl být pro nás a naše politiky výstrahou.

Je na čase abychom si přiznali zhroucení polistopadového politického systému, který měl sice spoustu velkých chyb, ale též důležité přednosti o nichž už jakoby moc nevíme a proto o ně můžeme snadno přijít. K problému patří kromě Zemana především falešní mesiáši, kteří se mazaně svezli na „protikorupční“ vlně posledních let především Andrej Babiš a ti, kdo tuto vlnu s postranními úmysly živili- to je někdejší opozice (ČSSD) a novinářská modla=„občanská společnost“ o které nevíme vlastně nic určitého.

Ještě že ty obecní volby u nás v Hluku dopadly jakž-takž!Není to snad tím, že se  populistické  hlucké  partaje  znemožnily  dávno  před  Zemanem?

Posted in Všechnomožné | Leave a comment

Pomoc hledejme ve vlastních rukách a hlavách!

Máme po obecních volbách, ale těžko můžeme očekávat velké změny v místní politice doma-to je v Hluku. Budou ji dělat lidé kteří ji dělali už v minulých letech-jenom si trochu vyměnili židle.

To v celostátní politice je pohyb patrnější. Bohužel-spíš k horšímu! Už vznik podivných politických stran jako byla Bártova WW, Gazdíkova STAN i Kalouskova TOPO9 na celostátní úrovni byl pro ČR neštěstím. Tyto strany bez konkretního programu pro celou ČR, bez členské základny, bez ideologie – jejichž hlavním programem/ještě ne vždy veřejně vyhlášeným/byl už od jejich vzniku boj proti klasickým stranám- se současným vyvrcholením  Babiše a jeho ANO u moci představují nenormální situaci, je to  na pováženou! V současnosti už doznala především povaha politických stran zastoupených ve sněmovně nebezpečné změny! Téměř polovinu Poslanecké sněmovny tvoří strany nesystémové- populistické. Je to ANO 2011 Andreje Babiše, ale také Úsvit Tomia Okamury. Tyto strany se neopírají o žádný uchopitelný program ani o členskou základnu, pouze vyšly vstříc negativním či nenávistným náladám ve společnosti, spojuje je odpor k polistopadovému demokratickému režimu, k polistopadovým pořádkům. K těm dvěma nejnovějším můžeme přiřadit i “starou” KSČM. Je třeba vidět, že „nesystémové“ strany už mají po posledních parlamentních volbách prostor, jaký tu nikdy neměly. Jejich zástupci tvoří téměř polovinu Poslanecké sněmovny. A jejich celostátní síla a nebezpečnost se projevila plně  v posledních komunálních volbách obtížemi při sestavení vedení radnic. Ani od Hradu nemůžeme čekat nic dobrého!Ukazuje se že 10 let objímání stromů a pití udělalo ze Zemana úplného magora. Zestárnul, zničil si zdraví a z přemíry kořalky zblbnul úplně. Lidé které si sám vybral jsou neschopní. Dokazuje to jak jeho amaterský pokus o puč v ČSSD, tak debakl SPO ve volbách. Už není schopen zásahu ve vnitřní politice ČR, tak si to kompenzuje při návštěvách v zahraničí!

Ještě mnohem čilejší pohyb můžeme zaznamenat při pohledu “do světa”-já bych ho ale označil  za zlověstný! Dnešní „západní demokracie“ které po celé generace považujeme za náš vzor totiž jím už  nejsou. Nejsilnější z nich-USA nemá žádný program ve střetu s násilným islámem – jejich naivní pseudointelektuální levičácký postoj „vstřícnosti“ a „restartu“ naprosto zklamal.Sociální politika USA je na pokraji zhroucení -příkladem je stav v největším městě, kde už na každé dvě osoby zaměstnané v soukromém sektoru připadá jeden „welfarový“ parazit s nárokem na“ lifetime entitlement“= celoživotní zaopatření hrazené státem. Obamova vláda upřednostňuje „pochopení pro islamisty“. Pochopení pro ty jejichž nejvydařenější  řežou hlavy neislámským rukojmím před kamerami?   Obama sám je pozdní květ multikulti ideologie a nechává obyčejné muslimy ve spárech nejstrašnějších teroristů a fanatiků. Stejně tak Velká Británie, Francie a Německo, které se chovají zbaběle a servilně vůči nejfanatističtějším džihádistům vládnoucím v místních mešitách. Doufali jsme že EU bude garantem jakéhosi sociálního pokroku a míru. Jenže opak je pravdou! Brusel nám bere svobodu, tlumí hospodářský rozvoj a prosazuje agendu, která je v příkrém rozporu se zdravými duchovními hodnotami a společenskými normami minulosti. Můžeme se přít o to, kdo na existenci čím dál více nedemokratické Evropské unie vydělává nejvíce – zda je to Berlín, Washington či globální ekonomická elita. Jedno je ale jisté: Český národ to není ! Každý z členských států má jinak výkonnou ekonomiku, ale zavádí se povinná solidarita-téměř vazalská. V současnosti už obrovské provozní náklady EU díky nesmyslného systému dotací, kompenzací, příkazů a zákazů jsou zbytečné. Bylo by mnohem lepší, kdyby si EU brala pouze na svůj nezbytný provoz. Vezměme si například dotace na různé stavby v členských státech. Nemálo projektů je užitečných, ale zrovna tak nemálo jich je naprosto zbytečným plýtváním  jak ze společné kasy, tak z financí členských států. Pak jsme svědky staveb cyklostezek odnikud nikam, či pracných rekonstrukcí budov-zbořenišť a vzniku nefunkčních prostor s neúnosnými provozními náklady. Obrovská příležitost pro korupci – o předraženosti ani nemluvím. Členský stát odvede ročně určitou sumu peněz a následně žádá o dotaci na projekt, na kterém se musí rovněž finančně podílet. Stát tak platí EU a část projektu. Kdyby se sečetly částky za odvod a spoluúčast, tak by se mnohdy došlo k tomu, že by bylo lacinější stavět čistě za své bez odvodů do EU a bez dotací!Nejde jen o Českou republiku, ale o každý stát EU. Všude se najdou nesmyslné projekty prováděné jen proto, aby se vyčerpaly dotace .V lidech se vzbuzuje falešné zdání snadno získaného zdroje financování a  to se pak utrácí s lehkým srdcem! Kam taková politika vede, si může každý snadno domyslet sám. Pokud do EU vstoupí další státy- které na tom budou hůř než my, budeme v rámci povinné solidarity přispívat na další nesmysly v nových státech. Mám na mysli konkretně padesátimilionovou Ukrajinu s její kolabující ekonomikou a občanskou válkou, která vidí v členství v Evropské Unii záchranu a ve které tyto falešné naděje vyvolává sama problematická EU i USA-kteří k výbuchu občanské války na Ukrajině sami vydatně přispěli!

Takže-od světové ani od evropské politiky se též nic moc dobrého  nedá čekat! Sami si musíme pomoci-začněme doma=v Hluku!

Každý je si strůjcem svého štěstí-platí stále. Nejenom v životě jednotlivce, ale i obce! Vyřešme v Hluku dlouhodobě neřešené problémy. Je to kromě “Penkova dvora” sadová úprava v hlavní ulici provedená z cizokrajných dřevin velice náročných na údržbu.Vyřešme parkování vozidel na městských komunikacích i jejich nadměrný a často zbytečný provoz. Zakažme přenášení kraválu, špíny a smradu podnikatelů z průmyslové zóny mezi rodinné domy. Nezbavujme se už dalších  obecních pozemků, usilovně pracujme na komplexní pozemkové úpravě-aspoň částečné. Ale především přestaňme s ničením zemědělské půdy dalšími zástavbami do polí-od r. 1950 jsme si už zničili jenom v Hluku kolem 150ha orné půdy! Věnujme víc pozornosti ochraně a zlepšení životního prostředí přímo v městě i na př. vyřvávání různých výkupců. Je-li to možné nahraďme též kravál místního rozhlasu kulturnějším způsobem  informace.  Jistě by se našla řada jiných problémů-zdánlivě maličkostí – otravujících život v naší dosud jakž-takž pěkné a obyvatelné hlucké krajině i městečku.

NEČEKEJME   ŽE  VŠE   VYŘEŠÍ   ZA  NÁS   “RADNICE” !!

Posted in Politika | Leave a comment

TĚŽKÝ VÝBĚR !

 DO SOBOTNÍCH OBECNÍCH VOLEB JDOU V HLUKU ČTYŘI PARTAJE  A  OBČANSKÉ HNUTÍ  ”HLUČANÉ”.

Když si přečtete jejich programy, od mnohomluvných HLUČANŮ po střízlivé a     stručné komunisty tak pochybujete  že   se co  v  našem  městečku  změní! Situace mně připomíná nebožku NÁRODNÍ FRONTU   a pro obveselení národa SVAZ MLÁDEŽE po “vítězství pracujících” v r. 1948.

NEZBÝVÁ   NEŽ   SI  VYBRAT  Z  KAŽDÉ KANDIDÁTKY TOHO KDO VÁM PASUJE!

 

Posted in Všechnomožné | Leave a comment

Hlucké problémy očima angažovaného důchodce.

         -     Kdo nic nedělá-nic nepokazí ?

“To se to nyní-téměř po volbách mudruje – ale proč jsi  nekandidoval?” řekne  asi nejeden “Hučan”.  Je to jednoduché: Protože jsem už příliš starý !  To ale neznamená že nevidím dobře hlucké problémy, či že mne  mnohé z nich  netrápí. Právě naopak! Dobře vidím že zvláště problémy morálky- zejména  morálky podnikatelské jsou na  ubohé úrovni a to nejenom v Hluku ale v celé ČR! Možná řeknete že stejný problém trápil už před více než dvěma tisícovkami let římského politika M. T.Cicera známého s tím jeho “O TEMPORA O  MORES “/JAKÉ ČASY-TAKOVÉ  MRAVY=ve volném překladu/, ale právě  úpadek morálky stál  za pádem obrovské a všemocné říše římské a byl příčinou vzniku a rozvoje křesťanství, na kterém je založena naše kultura-tedy i naše politika! A úplně stejně se  vymstil nedostatek morálky politické  v Hluku udělením “podpásovky”  jinému hluckému volebnímu sdružení ve volbách r.2010  jako i  nepochopitelnému počínání vedoucího další tehdejší kandidátky  a to ve věci získání obecních parcelek odjakživa užívaných a potřebných sousedy nad stadionem. Pro letošní obecní volby nebyly schopné tyto “partaje” ani sestavit kandidátku. Tyto nechutnosti “rádobypolitiků”se ale projevily v Hluku následně nezájmem občanů  kandidovat ve volbách 2014 . Osobně jsem se o tom přesvědčil u občanů podpásovkou zlikvidované kandidátky VLASTNÍKŮ PŮDY V HLUKU. A nemůže se jim nikdo divit-nebyli a nejsou to žádní mladíci a mysleli to se službou obci upřímně! Jak už to vypadá-budou v Hluku kandidovat kromě neměnné kandidátky mladých vesměs intelektuálů HLUČANŮ  snad  jenom klasické politické strany a to ještě s potížemi při sestavování kandidátek. To není dobrý vývoj! Je  sice celostátní ale “tu doma” by to nemuselo být! Zároveň pozorujeme podobný vývoj v celém postomunistickém  ”světě”! Po nádechu svobody a volného trhu těsně po roce 1989 se vše vrací do starých bolševických kolejí. Komoušské kádry dobře zvládly situaci.Během pár let přechodu z Moskvy pod Brusel si rudí i narůžovělí /co se na komunismu jen přiživovali, ale k k proletariátu měli velice daleko/ti se přizpůsobili. Oni, či jejich děti založili firmy na rozkradení již jednou ukradeného majetku , zbudovali si hrady oplocené železobetonovými panely, zabrali hektary úrodné půdy kolem nich a už nám dokonce  určují kudy můžeme chodit na zbytečky našeho majetku  - bez ohledu na to že tak chodíme už tři čtvrtě století my a že tak chodili naši dědáčci od nepaměti!

K dnešnímu dni nevíme kdo vlastně bude v Hluku v obecních volbách kandidovat-natož abychom znali  volební programy. Máme ale v Hluku několik velice vytrvalých problémů které je třeba vyřešit k užitku všech občanů a ne k dalšímu hromadění majetku zbohatlíků-spekulantů. 

Penkův statek- neprodávat, nepočítat tam s výstavbou nesmyslů jako jeviště, podnikatelský inkubátor atd. Rezervovat pro výstavbu bytů a pro potřeby školy.                   Drahé a na údržbu náročné výsadby cizokrajných “chábů” včetně Kaštance - omezit, nahradit našimi dřevinami,případně zlikvidovat úplně a poskytnou prostor pro iniciativu majitelů přilehlých domků-v Kaštanci možná  zahrádkářům, nebo celou zmršenou část Kaštance zalesnit!                                                                                                                       Likvidace zahrádek a záměr zástavby rodinnými domy obecního pastviska nad autoservisem Válek zastavit!  Zahrádky vrátit do užívání těm co je zbudovali.       “Rozlézání” hluckých staveb do polí -okamžitě zastavit  -k výstavbě RD využít nezastavěných  parcel mezi domky, starých domů. A  zahrad-hlavně v překrásné poloze Čtvrtí.                                                                                                                                               Usilovat o komplexní pozemkovou úpravu hluckého katastru. Prosadit už existující iniciativy- na příklad obnovu chodníku pro pěší jako pokračování ulice Novoveské do Novoveských lázní-pro kterou už dal písemný slib Pozemkový úřad! Obnovit hlavní /staré/polní cesty. Tyto byly předmětem zvláštní právní úpravy už od roku 1831 až do roku 1950 a byly zařazeny do zvláštní kategorie vlastnictví obcí  jako tak zv. Veřejný statek! Veřejný statek mohli užívat rovným dílem všichni občané státu, nesměl být prodán,zastaven ani zadlužen. Dnes jsou tyto cesty v Hluku z velké části ve vlastnictví bývalých funkcionáři JZD, ale dokonce i Pražáků, kteří možná ani nenajdou Hluk na mapě!   Všechny větší provozovny a sklady- na př.zpracovny masa-ale vlastně vše co zatěžuje obytnou část Hluku smradem,potkany, hlukem,provozem motorových vozidel atd-vše kromě těch nejdrobnějších řemeslníků -  trvat na přemístění do průmyslové zóny či na likvidaci.                                         Pokračovat s regulací parkování motorových vozidel jak ji začal David Hájek  prosadit zákaz   parkování služebních-zvláště nákladních vozidel v obytné části Hluku.

Tak to je jenom tak”letem světem”-budu pokračovat!

Zároveň prosím  provozovatele Hluckého googlu dodatečně o souhlas s kopií krásného obrázku na můj blog.

23.9.2014-4.46 hod-POKRAČUJI DLE SLIBU: Že naše politická reprezentace bere voliče jako bandu nesvéprávných hlupáků, dobrých tak na placení hypoték ,  myslících na požitky, nanejvýš ještě na „dotace“,kteří jim poslouží  jenom při naskočení do vysokých státních funkcí je zřejmé již delší čas. Většina partají tomu dokonale přizpůsobila svoje předvolební kampaně i stále opakované sliby. Otřesná je ale kandidátka do senátu za ANO Laura Janáčková. Ta  přidala   do volební kampaně ještě sex!                           janackova Čeho se od populistického uskupení ANO ještě  dočkame? Přes to ale suverénně vede ve volebních průzkumech. Pro mne je to děsivá zpráva.Pokračujme ale v hluckých problémech!

Zatím nám roznesla pošťačka do schránek jenom “volební noviny” hlucké ODS. Vytištěné na krásném papíře-s jízdou králů na hlavní straně a s pitomým nápisem “S námi Hluk zesílí”. Následuje 70ti bodový program. Nic nového! Čím víc bodů-tím méně reálných záměrů!V oblasti o níž si myslím že jí rozumím = v tvorbě a ochraně krajiny vůbec nic! Očekával jsem důraz na provedení komplexní pozemkové úpravy celého katastru Hluk -ani zmínka! Přitom v Hluku se jedná o mimořádně naléhavý problém jak pro všechny obyvatele, tak pro zemědělství které nás živí a bude živit! V  ČR  podnikají zemědělci z  80 procent – v Hluku téměř ze 100%  na pronajaté půdě.  Kromě Slovenska je to nejvyšší podíl nájemného hospodaření v celé EU, pravděpodobně také nejvyšší podíl v celém vyspělém světě.Z této skutečnosti vyplývají téměř všechny zásadní problémy našeho zemědělství, ale i krajiny! V prvé řadě je to nižší odpovědnost podnikatelů ve vztahu k obhospodařovanému majetku- především k půdě. Je jasné, že například dlouhodobé zachování úrodnosti půdy šetrným obhospodařováním a ohleduplný poměr ku krajině je důležitější pro ty, jimž tato půda /a krajina/ patří, než pro ty, kteří  hospodaří na cizím. I proto je více než polovina zemědělské půdy u nás ohrožena vodní nebo větrnou erozí. Je to je sice také problém pro samotné zemědělce, zároveň ale pro nás všechny! Jednou nás ohrožují povodně–jindy zase sucho! Přístup k půdě a hospodaření býval úplně jiný dokud  jsme si nevyhubili skutečné rolníky-vlastníky půdy a hospodáře na ní! Proto  se nevyhneme komplexní pozemkové úpravě katastru a mělo by se na ní usilovně pracovat! Proto je tak důležitý STOP DALŠÍM PRODEJŮM OBECNÍ PŮDY-KU KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVĚ KATASTRU PŘIJDE A OBEC HLUK BUDE TAKOVOU PŮDU POTŘEBOVAT PRO VÝMĚNY VLASTNICTVÍ-NEBUDE SE VŠEMI HLADKÁ DOHODA!Vzhledem k mému věku zde uvádím některá opatření/aby se na ně nezapomnělo/ které je nutné prosadit v rámci komplexní pozemkové úpravy a o kterých jsem už s kladným výsledkem jednal s Pozemkovým úřadem:Je to chodník pro pěší z ulice Novoveské na kopec Ostrožské-který zde odedávna existoval -v dolní části s melioračním odpadem/příkopem/ s vyústěním melioračního systému Ostrožských. Chodili a jezdili po něm naši rodiče a prarodiče až do Novoveských lázní-viz iniciativa 30 občanů podaná na Městský úřad 5.3.2013. Dále: žádost o vytýčení parcel= č.3851/1 až 74 jednotlivých vlastníků /geometrický plán/ lesa na ploše bývalých močových jam podaná na pozemkový úřad vlastníky tohoto lesa.Dnes už je to krásný mladý les a vlastníci by ho měli vychovávat ale bez vytýčení a zajištění parcel to není dost dobře možné, stejně jak není dost dobře možná ochrana proti vyvážení domovního odpadu. Dále pak iniciativa nyní už neexistujícího Sdružení vlastníků lesa-podání na Mě.úřad a na Pozemkový úřad z 20.12.2010 ve věci obnovy hlavní komunikace k lesům na Kobylici.

 

 

 

 

Posted in Politika | Leave a comment

Ukrajiny je mně upřímně líto!

Ukrajinci-zvláště ti západní jsou nám povahově velice blízcí. Po r.1989 jsme měli možnost se o tom osobně přesvědčit-začali pracovat přímo v Hluku a já jsem jich  několik zaměstnával-hlavně na zalesnění bývalých močových jam/dnes krásný mladý les jménem Hrubošek/. O to bolestněji nesu současnou občanskou válku která ve východní části Ukrajiny  hoří! Souhlasím proto  doslova s dnešním komentářem  pana Tomáše  Haase a prosím ho dodatečně o povolení komentář zkopírovat zde:

UKRAJINA: Západ dělá chybu za chybou

Začalo to již loni na jaře, kdy Rusko vyzývalo k jednáním a k nalezení řešení problému ukrajinského dluhu. EU taková jednání odmítla. Chyba. Bez Ruska se ukrajinský problém řešit nedá.

EU namísto toho chtěla využít krize a začala s nátlakem na Ukrajinu, aby podepsala asociační dohodu.

Další chyba. Vzpomeňme si, jak dlouho trvalo a jaké podmínky jsme museli splnit my, abychom takovou dohodu a eventuálně členství v Unii dostali.

Přitom české hospodářství a česká demokracie byly v porovnání s Ukrajinou neporovnatelné. Ukrajina by za rovných podmínek nikdy neměla šanci se členem EU stát. Další chyba.

Nakonec po dlouhém nátlaku nabídla EU Ukrajině asociační dohodu, která by rozervala její celní unii s Ruskem, což by pro Ukrajinu znamenalo těžkou ztrátu, protože její hospodářství bylo přirozeně orientováno na Rusko a její export do Ruska byl hlavním příjmem ukrajinského rozpočtu.

Asociační dohoda by otevřela ukrajinský trh evropským produktům a výrobkům, ale nedovolila by ukrajinský export do Evropy.

Také návrh půjčky k vyřešení dluhového problému, 180 milionů dolarů, byl výsměch. Ukrajina potřebovala více než dvacet miliard. Přitom na stole byl návrh Ruska, které by Ukrajině přibližně takovou částku půjčilo a zaručilo jí pokračování dodávek plynu za velmi zvýhodněnou sazbu. Plynu, za který Ukrajina už miliardy dlužila. Další chyba.

Prezident Janukovyč dohodu nepodepsal. Není pravda, že jednání s EU přerušil, odmítl pouze stávající text nabídky. Nepřijal ovšem ani ruskou nabídku a navrhl v jednáních pokračovat.

EU prohlásila jednání za ukončená. Další chyba

Místo jednání začala EU podporovat protesty, v tu dobu ještě demokratické, na Majdanu. Protestů mezitím využila k nástupu rezidua ukrajinského nacismu z druhé světové války a Majdan ovládla.

Západ legitimizoval neonacisty – ministři, senátoři, poslanci evropských zemí a USA se předbíhali ve vyjádření podpory demonstracím v té době už volajícím po svržení vlády a prezidenta. Kdykoliv jindy a kdekoliv jinde by to bylo považováno za nejhrubější vměšování do vnitřních záležitostí suverénního státu. Další, a ve svých důsledcích strašlivá chyba. Západ vypustil z lahve džina ukrajinského nacismu a zcela tak zvrátil další vývoj Ukrajiny.

Prezident Janukovyč přijal požadavky opozice a podepsal dohodu se zástupci opozice. Svědky a garanty té dohody byli ministři zahraničí Francie, Německa a Polska.

Dohodu ovšem nacisty již zcela ovládaný dav na Majdanu odmítl a parlament se okamžitě podvolil.

Západ k tomu mlčel a pokračoval v podpoře demonstrantů. Další chyba.

Západ posvětil neústavní svržení prezidenta a neústavní jednání ukrajinského parlamentu, včetně retroaktivních změn ústavy a zákonů, které je měly legitimizovat. Chyba.

Z parlamentu byli nacionalisty doslova fyzicky vyhnáni poslanci z východní Ukrajiny. Západ to posvětil. Další chyba.

Parlament pod tlakem nacisty ovládaného davu na Ukrajině sestavil novou vládu. Pro původní opozici se v ní nenalezlo místo. Nenalezlo se místo ani pro zástupce téměř poloviny ukrajinské populace na východní Ukrajině. Ruská populace Ukrajiny zůstala bez reprezentace v parlamentu a vládě. Chyba.

Zato se nalezlo místo pro zástupce nacionalistických a neonacistických stran. Strana “Svoboda”, původně nazývaná “Národně socialistická strana”, která v posledních volbách získala asi deset procent hlasů, ovládla v nové vládě silová ministerstva, armádu a policii.

Západ to přijal, aniž vyjádřil sebemenší znepokojení. Chyba.

Jeden z prvních zákonů nové vlády byl zákon, který měl odebrat ruštině, kterou mluví velká část ukrajinské populace a celá východní a jižní Ukrajina, statut úředního jazyka.

Po protestech prozatímní prezident zákon nepodepsal. Zákon tím ovšem nebyl zrušen, jestále na stole, jen jeho platnost byla odložena. Západ mlčí. Chyba.

Vláda zakazuje činnost ozbrojených skupin. Přitom dovoluje vznik dobrovolnických “Národních gard” založených neonacisty. Vláda je organizuje, vyzbrojuje a začleňuje do struktury ozbrojených sil. V Národních gardách následně nalézají asyl ukrajinští neonacisté, banderovci a soukromé ozbrojené “dobrovolnické” útvary oligarchů – to vše s vědomím a pod ochranou vlády. Západ mlčí. Chyba. Strašná chyba.

Kyjevští ministři a poslanci pokračují v prohlášeních o potřebě “derusifikace Ukrajiny”. A v této souvislosti mluví i o “nutnosti přehodnotit smlouvy s Ruskem o pronájmu krymských základen černomořské flotily”. O smlouvách, které byly nedávno prodlouženy na dalších více než čtyřicet let. Po dvacet let se Rusko o základny, které jsou pro ně nejen historicky, ale i strategicky významné, nemuselo obávat. Nyní je jejich budoucnost zpochybněna z nejvyšších ukrajinských míst.

Obyvatelé Krymu nejsou ukrajinskými občany dlouho, v téměř každé rodině je pamětník toho, kdy bývalý sovětský diktátor, aniž se jich ptal, daroval jejich Krym svému vazalskému ukrajinskému diktátorovi i s nimi, stejně, jako bývaly v Rusku prodávány celé vesnice i s nevolníky. Spolu s “derusifikací” a absencí reprezentace v parlamentu a ve vládě je to další podnět pro růst nálad pro jejich “návrat do Ruska”

Západ těm plamenným projevům ukrajinských nacionalistů v kyjevské vládě a parlamentu naslouchal “s porozuměním”. Ani stopy po nějakém znepokojení. Další chyba. A jejím výsledkem a výsledkem několika dalších chyb je ztráta Krymu.

Mohl bych pokračovat donekonečna nebo do dneška. Jedna bota za druhu.

Celá ukrajinská krize je řetězem chyb Západu. Bylo jich tolik, že se lze ptát, zda to opravdu byly jen chyby.

Jsou nějaké nevyřešené otázky?

Jsou. Například samotný Majdan, střelba a desítky mrtvých a zraněných. Ukázalo se, že to bylo trochu jinak, než tvrdila kyjevská vláda. Ta nakonec slíbila, že věc “důkladně” vyšetří. Už je tomu téměř půl roku a nejsme ani krůček blíže k vyšetření.

Ale ti, kdo na Majdanu vedli ozbrojence nacistických skupin a na které se obrátila pozornost západního tisku, jako Dmytro Jaroš, předseda neonacistické strany Pravý sektor, který by měl být logicky subjektem vyšetřování, stejně jako velitelé policejního útvaru Berkut, vyšetřováni nebyli nejsou. Stal se organizátorem “Národních gard”.

Pamatujete se, jak kyjevská vláda slibovala, že vyšetří vraždy v Domě odborů? Desítky upálených a postřílených obětí? Poslední verze, kterou jsme slyšeli v květnu byla, že to byla srážka fotbalových fanoušků. A od té doby nic. Žádný výsledek, žádné vyšetřování. Klid.

O posledním případu, sestřeleném malajsijském letadle, ani nemluvím. Nemluvím, protože se nedá mluvit v krátkých větách o bombardování ukrajinských měst vlastní vládou, o válce, kterou proti svým vlastním občanům vede Kyjev s brutalitou od jugoslávských konfliktů nevídanou.

Vadí mi to. Vadí mi, že naše vláda krok za krokem, chybu za chybou, sleduje politiku Bruselu, o jehož neomylnosti nesmí být pochyb.

TOMÁŠ HAAS Tomáš Haas

je politický konsultant a publicista. Narozen v Praze. Emigroval v roce 1969 do Kanady, kde studoval historii a politologii. Působil jako konsultant v Kanadě a USA. Mezi léty 1991 a 1996 působil v Praze jako poradce primátora Hlavního města Prahy, několika ministrů a Úřadu vlády. Svými radami, jak tvrdí zlé jazyky, pomohl několika významným politikům na pohřebiště dějin. Potom se na několik let vrátil do Kanady a USA, kde opět působil jako nezávislý konsultant. Do republiky se definitivně vrátil roku 2005 a mezi lety 2005 až 2008 byl interním poradcem presidenta republiky, v letech 2009 – 2010 byl poradcem tehdejších předsedů vlády – Topolánka a Fischera.
 
22. srpna 2014: Za co jsme vlastně my Češi ty sankce na Rusko vyhlásili? Za to, že USA i NATO nenávidí Putina a Rusko a proto zorganizovali „Kyjevský Majdan“- poslali tam svého senátora McCaina, aby financoval svržení legální ukrajinské vlády a prezidenta? Za to, že McCain zorganizoval a zaplatil banderovské bojůvky aby vtrhly do legálně zvoleného ukrajinského parlamentu, vyhnaly z něj všechny provládní poslance a zbytkem nechaly prohlasovat jak zánik vlády staré = legální, tak jmenování vlády nové=protiruské? Za to, že obyvatelé Krymu odmítli podřídit se nelegálně najmenované protiruské vládě a referendem se připojili k Rusku, kde se cítí bezpeční? Nebo za to, že ukrajinská vláda poslala armádu s kanony a tanky proti svým východním a jižním oblastem a masakruje tamní spoluobčany jako nepřátele? Nezamýšlejí třeba USA a NATO /společně s ČR/ umístit co nejblíž Moskvy rakety namířené proti Rusku? A PROČ VLASTNĚ ? 

 

 

Posted in Politika | Leave a comment

Když jsem šel z hodů dóm.

 

D. ČernýD. Černýportrait

Mosél sem si dávat pozor abych šél po dlážděnéj cestičce

jinde je to nebezpečné na pošlapání  toho zeleného betónu  co je před barákama a ešče nebezpečnější před barákama co majů pod oknama kamenolom. Už aj v nebi o tom měli řeč-Pámbu se sv Františkem:

Bůh: Franto, ty víš všechno o zahradách a přírodě, co se to děje tam dole na zemi? Co se to stalo pampeliškám, fialkám, sedmikráskám a těm dalším věcem, které jsem před věky vysázel? Měl jsem perfektní bezúdržbovej zahradní plán. Ty rostliny rostly v jakékoliv půdě, vydržely sucho a hojně se samy množily. Nektar z dlouhotrvajících květů přitahoval motýly, včely a hejna zpěvných ptáků. Očekával jsem tedy, že už uvidím krásné zahrady plné barev a květů. Ale všechno, co vidím, jsou zelené fleky…

Sv. František: To všechno ten kmen, který se tam usadil, Pane. Říkají si Příměšťáci. Začali říkat tvým květinám „plevel“, ze všech sil je hubí a nahrazují trávou.

Bůh: Trávou? Ale to je tak nudné! Není to barevné. Nepřitahuje to včely, motýly, ani ptáky, jenom ponravy a žížaly. Je to citlivé na teplotní změny. Chtějí tihle Příměšťáci opravdu, aby tam rostla tráva?

Sv. František: Očividně, Pane. Podstupují při jejím pěstování velké utrpení. Začnou každé jaro hnojit a hubí všechny ostatní rostliny, které se v trávníku objeví.

Bůh: Jarní deště a teplé počasí pravděpodobně způsobuje, že tráva roste opravdu rychle. To musí být Příměšťáci velice štastní.

Sv. František: Vypadá to, že ne, Pane. Jakmile trochu povyroste, sekají jí někdy i dvakrát do týdne.

Bůh: Oni jí sekají? Suší jí jako seno?

Sv. František: Nikoliv, Pane. Většina z nich jí hrabe a dává do pytlů.

Bůh: Do pytlů? Proč? Je to cenné? Prodávají to?

Sv. František: Ne, Pane, právě naopak. Platí za odvoz.

Bůh: Tak počkej chvilku: Oni to hnojí, aby to rostlo, a když to roste, tak to sekají a platí za to, aby se toho zbavili?

Sv. František: Ano, Pane.

Bůh: Tihle Příměšťáci musí cítit velkou úlevu v létě, když vypínáme déšť a zapínáme horko. To dozajista zpomalí růst trávy a ušetří jim to hodně práce.

Sv. František: Tomu nebudete věřit, Pane! Když tráva přestane růst tak rychle, vytáhnou hadice a platí ještě více peněz za zalévání, aby mohli pokračovat v sekání a odvážení.

Bůh: Děsnej nesmysl! Alespoň že si nechali nějaké stromy. To bylo ode mne geniální, musím se pochválit. Stromům narostou na jaře listy pro krásu a letní stín. Na podzim opadají a vytvoří přirozenou pokrývku, aby zadržely vláhu v půdě a chránily tak stromy a keře. Navíc se rozloží na kompost, aby obohatily půdu. Je to přirozený cyklus života.

Sv. František: Raději si sedněte, Pane. Místo toho je Příměšťáci hrabou na velké hromady a platí za jejich odvoz.

Bůh: To není možné!! A co dělají aby chránili kořeny stromů a keřů před mrazem, a aby udrželi půdu vlhkou a nespečenou?

Sv. František: Po tom, co vyhodí listy, kupují něco v igelitových pytlích., Nazývá se to mulč. Přivážejí to domů a rozsypávají to na místo listů.

Bůh: A odkud tento mulč berou?

Sv. František: Oni kácí stromy a rozemelou je, aby tento mulč vyrobili.

Bůh: Dóóóst!!! Už na to raději nechci myslet. Svatá Kateřino, ty máš na starosti kulturu. Jaký film je na programu dnes večer?

Sv. Kateřina: Blbý a blbější, Pane. Je to opravdu hloupý film o …

Bůh: To je OK, klidně to pusť. Myslím že jsem o tom už slyšel od Františka.

                                             Zkopírováno z internetového deníku “Neviditelný pes”.

Terasu s jezírkem bylo třeba navršit uměle, což při modelování terénu budoucí...

 

 

Posted in Všechnomožné | Leave a comment

Vybírala sem si mezi pěti šesti a včíl ně potkalo veliké neštěstí!

To jsme si zpívali už před půl stoletím u muziky! A občan rozvažující dnes “koho volit” je na tom stejně! V obecních volbách je sice situace lepší – pokud staví partaje kandidáty v Hluku něčím dobrým známé a poněkud “odrostlé”, kteří měli na “dobré skutky” čas a už  cosi v Hluku prožili. A též pokud mají v Hluku kořeny dle nichž se dá soudit jak se vybarví až dostanou moc. Téměř nic z toho neplatí o rychlokvaškách typu VV  či TOP, ale ani o “Hlučanech-sdružení  nezávislých kandidátů”! Kdyby se dostali k moci budou horší než ti co ji mají  nyní! To neznamená že v jejich kandidátkové jedenadvacítce nenajdete  nikoho  ”pro Hluk možná dobrého”!

Sestavit opět kandidátku “Vlastníků půdy” jsem se ani nepokoušel. Už v roce 2010 nebyli na ní žádní “ušáci” kolem 30 roků, takže věk jim velí neangažovat se, zvláště pak po špatné zkušenosti=podpásovce ze strany  STAN pod níž jsme kandidátku svěřili  a jejíž vedoucí Gazdík nám ten faul vyškrtání všech kandidátů na přání místních TOP mladíků udělil – ve snaze zalíbit se TOP se kterou zřejmě už tenkrát plánoval nejužší spolupráci s osobním cílem korýtko v Praze!

Jsou tu ale klasické partaje-ODS, lidovci, ČSSD, KSČM. Vybírejte z nich! Vládu si drží v Hluku už dvacet let ODS. Vesměs její kandidáty známe, takže víme co můžeme od nich čekat. Kritický pohled říká, že má ODS nejkvalitnější kandidátku ze všech.To neznamená že radnice řízená už tak dlouho ODS nemá co napravovat či co řešit! Nesmyslů se za její vlády i v Hluku udělalo “neurekom”!

Rozumné je možná volit kandidáty o nichž si myslíme že budou pro Hluk užiteční napříč  kandidátkami-ta možnost tu je! V Hluku žijeme-je to náš skutečný domov! Chovejme se tak aby byl Hluk dobrý pro nás ale i pro budoucí generace. Uvážlivostí při volbě k tomu můžeme přispět!

Byly čase byly ale sa minůly.Za malučků chvilku mineme sa aj my!

 

 

Posted in Všechnomožné | Leave a comment

Není to blázinec?

Na Ukrajině tanky a dělostřelectvo nestačí, zasahuje i ukrajinské letectvo. Ztráty civilního obyvatelstva rostou, denně se počítají již na desítky. Vojenské jednotky podivné ukrajinské vlády vstoupily do půlmilionového města  Ukrajiny-do východoukrajinského Luhansku ovládaného dosud “separatisty”. V bojích o půlmilionové město bylo nasazeno letectvo, jen mezi civilisty je podle ukrajinských médií nejméně dvacet mrtvých. A včera civilní letadlo s 298 osobami na palubě se zřítilo na východoukrajinské území kontrolované “proruskými separatisty”. Vše nasvědčuje tomu, že letadlo bylo sestřeleno, všichni cestující zahynuli. Jde o nakročení z občanské války do třetí světové? Ono to totiž podobně vypadá i v tom Afganistánu, v Iráku, v Iránu,v Egyptě,v podivném státě Palestinců atd atd! Německá TV vysílá denně rozhovory se starci kteří museli v r. 1945 uprchnout před blížící se frontou z Pruska-CHUDÁCI-TAK JIM-POTOMKŮM HITLERA SVĚT UKŘIVDIL! U nás jsme si zvolili do vedení státu podivnou partaj miliardáře-Slováka který by si na Slovensku “ani neuprdl” pro minulost vlastní i minulost jeho rodičů. Naše tradiční politické strany jsou vlastní vinou ve stavu bezvýznamnosti!

NO    NENÍ    TO    BLÁZINEC     ? ? ? ? ? ! ! !

Přitom  je  většině národa  dobře – jak  nikdy !  Jen  aby  nám  to vydrželo !

A jsme vůbec ochotní pro to “aby nám to vydrželo ” něco udělat? Dívaja sa “dokolakolem”mám vážné pochybnosti! Zbývá už jenom možnost jakés-takés nápravy v místě samém=v Hluku a to zvolením odpovědných a obětavých lidí do obecního zastupitelstva.

Proto nemohu než zopakovat:

ANGAŽUJME  SE  V ŘÍJNOVÝCH OBECNÍCH VOLBÁCH  !

 

Posted in Politika | Leave a comment

Nikomu neleží na srdci naše zájmy a potřeby více než nám samým! Pojďme tedy do říjnových obecních voleb!

Ale napřed plním slib !

V diskusi na “Hluckém googlu” jsem  slíbil vysvětlit zvýšené nebezpečí nechtěného prodeje lesa. Toto nebezpečí se zvýšilo změnou dokladů které  je třeba přiložit k žádosti o “zápis vkladu vlastnického práva” do katastru nemovitostí. V případě že někdo prodával parcelu lesa, vyžadoval katastrální úřad jako přílohu k této žádosti až do 1.1.2014  zároveň odborný odhad /elaborát odhadce s licencí/ceny prodávaného lesa a to ve dvojím vyhotovení. Odhad si zajišťoval prodávající, takže si skutečnost prodeje včas a dobře uvědomil. Jedno vyhotovení posílal   po nabytí platnosti kupní smlouvy katastrální úřad  finančnímu úřadu a druhé zůstávalo založeno na KU. Při zajištění  tohoto odhadu si každý prodávající prodej lesa plně uvědomil. Od 1.1.2014 už katastrální úřad tuto přílohu nevyžaduje a prodávající – nebo kupující ji předkládá a to přímo  finančnímu úřadu až pro daňové přiznání a to už je kupní smlouva platná a není možné ji změnit. A to už je pozdě-několikrát si mi letos stalo že za mnou někdo přišel, abych mu ukázal na mapě a vysvětlil “kde má ten svůj les”. A les je prodaný-stává se to hlavně při prodeji “celého listu vlastnictví”-Hlučané říkají “štítku”. Tak občané-pozor na to!

K těm podzimním obecním volbám:

Blíží se termín odevzdání kandidátních listin do komunálních voleb. Podle prohlášení prezidenta republiky, který volby vyhlašuje (zatím tak oficiálně neučinil) se komunální volby budou konat 10 – 11. října 2014. V tom případě kandidátní listina musí být odevzdána na příslušném registračním úřadě nejpozději do úterý 5. srpna 2010 v 16:00 hodin.

V posledních obecních volbách jsme my-”Vlastníci půdy v Hluku” naivně svěřili kandidátku pod STAN /Starostové a nezávislí/ve snaze ušetřit si shánění několika stovek souhlasných prohlášení po Hluku. Bohužel na  přání mladíků z právě se tvořící místní TOP kteří v nás snad viděli konkurenci kterou je třeba zničit a zřejmě už v souhlasu se záměrem pana Gazdíka a STAN spojit se s TOP byla naše snaha dostat se do obecního zastupitelstva zmařena. STAN totiž vyměnila na naší už zaregistrované kandidátce volebního plnomocníka za úřednici z pražské stranické kanceláře a ta vyškrtala všechny kandidáty, takže Hlučané volili prázdnou kandidátku-asi jako jediní v ČR! Krajský soud, kterému jsme si stěžovali nám sdělil, že “nebyl porušen volební zákon a že soudu nepřísluší  posuzovat etičnost/=slušnost/ počínání STAN”.Přitom jsme si na neslušnost nestěžovali! Bylo to zneužití  volebního zákona, který takto umožňuje nahradit kandidáta-třeba v případě úmrtí či nemoci-samozřejmě nepočítá s tím, že partaj vyškrtá kandidáty všechny-tedy nepočítá s podpásovkou volebního boje! Ale! Čo bolo-bolo! Jsme sice o 4 roky starší, ale též zkušenější!

Horší ale je, že během 4 roků vzrostla mezi občany otrávenost z počínání politiků takovou měrou, že se nikdo nechce angažovat už ani v obecních volbách! A to je chyba převeliká! Zde, kde známe jeden druhého-kde známe i problémy současnosti na vlastní kůži-právě zde má snaha po nápravě věcí veřejných jakous-takous naději na úspěšnost! Odjinud začátek této nápravy nemůžeme čekat-než od nás samých-odsud zdola! Ta nechuť angažovat se je pochopitelná, ale odpustitelná tam kde stejně nic nezmůžeme = v celostátním měřítku a nikoliv v obecních volbách! Bodejť bychom byli nadšeni my , kteří počítáme každou korunku ze zdražení elektřiny díky zeleným nesmyslům. Bodejť  bychom byli nadšeni z toho jak ČSSD pod Zemanem umožnila řadě komunistů zahodit rudou knížku , proměnit se v demokraty a “nabalit se”! Jak se v květnu konaly volby do Evropského parlamentu – s rekordně nízkou voličskou účastí.  Osmdesát procent oprávněných=otrávených nesmysly prosazovanými EU se neobtěžovalo přijít, což pomohlo ku znovuzvolení na př PhDr. Miloslavu Ransdorfovi, CSc., absolventu několika automobilových karambolů,  s pověstí značné bruselské nečinnosti-výtečně honorované. Nemůžeme být nadšeni z toho jak pod Sobotkou ustupuje ČSSD od starých soc.dem. zásad až ku spolupráci a ve skutečnosti  k nadvládě miliardáře z nemravných dotací placených z našich daní komunisty a snad i STBáka Babiše.  Jak zůstali lidovci ochotní za vládní post jít do vlády s každým! Jak  se pravicová ODS postupně stala klubem kmotrů bohatých. Jak jsme si už dvakrát svrhli zbytečně vládu a na Hrad si dosadili Zemana. Jak ODS+TOP+KDÚČSL prosadili o jeden hlas tu pochybnou část těch cirkevních restitucí – to každoroční vyplácení miliard Kčs našimi dětmi a možná ještě i vnuky – jejichž rodiče= nás nikdo nerestituoval za půl století úpadku a zničení kdysi jedné z nejlépe prosperujících ekonomik Evropy! Nemůžeme být nadšeni ani z toho že už vlastně nemáme  levici-ani pravici , takže půlka národa už nechodí ani volit protože považuje všechny partaje za stejné! Ale obecní volby mohou být jiné-ty mohou mít smysl! 

Zítra-27.června je významné výročí-je to Den památky obětí komunistického režimu. Výročí, které určitě nezůstane bez povšimnutí našich politických stran. Mně – pamětníkovi  těchto i následných událostí připadá velmi výstižné prohlášení naší Konzervativní strany: 27.6.1950 byla popravena nejznámější oběť zvůle komunistické justice, doktorka Milada Horáková. /Má poznámka: Byla na ni použitá našimi bolševiky vylepšená šibenice typu “prkno“. Zde nekončil odsouzenec na propadlišti (zlomený vaz), nýbrž byl popravován vleže se smyčkou kolem krku a provaz kterým měla spoutané nohy napínali kati přes kladku. Zemřela udušením. Umírání bylo dlouhé – více než 15 minut./ Spolu s ní byli tehdy popraveni i Jan Buchal, JUDr. Oldřich Pecl a Záviš Kalandra. Zločinný monstrproces s doktorkou Horákovou a dalšími dvanácti obžalovanými odstartoval řadu dalších menších i větších procesů, při nichž bylo nespravedlivě odsouzeno přes dvě stě tisíc lidí, kteří celkově odseděli v komunistických žalářích a koncentrácích přes milion let… Nebyli ovšem první. Již o rok dříve, 21. června 1949, byl na plzeňských Borech popraven legionářský hrdina generál Heliodor Píka, který se – mimo jiné – v roce 1945 odvážil protestovat proti záboru Podkarpatské Rusi Sovětským svazem. Milada Horáková patřila k těm, které komunisté nezlomili ani za pomoci sovětských poradců užívajících nejrůznější zrůdné praktiky. Je obdivuhodné, že Milada Horáková tomuto tlaku odolala a zachovala si lidskou důstojnost až do samotného konce. Na nikoho z těch, kdo teror nevydržel nelze po takovém nelidském zacházení hledět jako na člověka, který selhal. Zázrakem spíše je, že se našlo mnoho takových, kteří týrání vydrželi. Zrůdnost komunistického režimu nebyla pouze v justičních vraždách a zinscenovaných procesech. Jeho propagandistická a mocenská mašinerie obyvatelstvo přinutila aby tyto zločinné akty schvalovalo. Ti, kdo dobrovolně a rádi podepisovali petice, dožadující se trestu smrti pro „zrádce“, si zaslouží odsudek a pohrdání. Nepochopitelné a morálně odsouzeníhodné je i to, že se stále najdou lidé, kterým nevadí být členy strany, nesoucí ve svém názvu „komunistická“. Je to jeden z důsledků toho, že zločiny komunismu zůstaly dosud nepotrestány.Morální zdraví tohoto národa vzhledem k těmto skutečnostem zůstává narušeno a podlomeno. Stále silnější je proto aktuální obecné přesvědčení, že dnešní nejen ekonomické zločiny, páchané některými klíčovými politiky, zůstanou nevyšetřeny a nepotrestány. Téměř dvacet pět let po pádu komunistické říše zla kvůli nefungujícímu právnímu státu národ nemůže věřit v obecnou spravedlnost. Tuto víru mu komunisté vzali – a doposud se mu nevrátila. Podmínkami návratu spravedlnosti je nezapomínat na totalitní režimy, připomínat si zločiny komunismu a samozřejmě i trestat současné zločince. 

 To není strašení-to je připomenutí-pro velikou část národa už je to historie. Ale kdo se z historie nepoučí, vystavuje se nebezpečí, že si ji zopakuje na vlastní kůži! Bohužel -nejenom naše pražské partaje, ale už ten krach komunismu a činnost jeho kritiků co krach uspíšili /často těch kteří k nastolení vlády bolševiků v roce 1948 vydatně přispěli a dlouhá léta se z toho měli dobře/ už nám předvedly tolik kotrmelců, že nechuť občanů k politice je pochopitelná! Pěkně to vystihuje poslední komentář jednoho českého internetového deníku k bratislavskému soudu ohledně Babišovy minulosti: U okresního soudu v Bratislavě vyhrál Babiš spor o evidenci ve svazcích StB. Tím se – až na další – do jisté míry řeší politická rovina věci. Aktuální české koalici bylo nepříjemné, že významný předák je potahován před soudem v delikátní věci týkající se jak Čechů, tak Slováků, vždyť StB byla československá. Soud tedy řekl, že Babiš byl evidován neprávem, neboť listinné důkazy nejsou průkazné. Politický problém je odsunut, ne snad že by to nějak zásadně měnilo situaci. Podstatné je, že českému voliči Babišova minulost nevadila. Byl komunista, pracoval v organizaci, která měla výsadní postavení v názvu, a s agenty StB se přinejmenším stýkal služebně, což sám připouští. Toto se vědělo, stejně jako volič věděl o Zemanově monarchickém velikášství, neschopnosti spolupráce a nadhledu a osudném sklonu k alkoholismu, a přece ho volil. Tím bylo dáno to podstatné. Další podstatný faktor nadefinoval Václav Havel a skupina kolem něho, která převzala od komunistů moc: Dala jim pardon, pardonovala a legitimizovala i samotnou StB (nebyla definována jako zločinecká organizace, což Gestapo bylo, a paradox všech paradoxů, kádroví ex-estébáci se ve výslužbě těší všem požitkům ze zákona přisouzeným. O čem se tedy bavit po dalších pětadvaceti letech? Už i dnešní střední generace ztrácí vůči těmto problémům vztah.Babiš je teď pod menším tlakem a může to zvýšit jeho váhu při mocenských kohoutích zápasech. Soud rozhodl, jak rozhodl, a je třeba to respektovat. Nicméně nevíme, co obsahují spisy, jež prohlásil za neprůkazné. Denunciace vedoucí k zatčení a existenčnímu zničení někoho? To je podstatná otázka, která visí ve vzduchu. Myslím si, že nikoli protože kdyby ano, jistě by se to indiskrecemi dostalo na veřejnost. Možná, že by se Babiš, pokud jsou ty dokumenty nevinné, mohl postarat o jejich zveřejnění, prostředky na to má. Jinak si musíme říct, že víme, že nevíme.To, že mu to může být jedno, víme.

Ale ta vražda Milady Horákové se dokonce dotýká přímo naší rodiny! Její tajemník-František Nový-voják od Tobruku-kterého by asi komunisti zavraždili s Horákovou, kdyby včas neprchnul –  to byl otec  paní Blanky  Švehlákové-rozené Nové-manželky blízkého příbuzného mojí ženy-Jirky Švehláka-u kterého jsme strávili v Australii krásnou 3 měsíční dovolenou a který i s Blankou přijede k nám do Hluku na Dolňácké slavnosti.

Proto-milánkové! Uvažujte o aktivní účasti v nastávajících obecních volbách! Aby nám a našim dětem zůstal život v Hluku aspoň tak pěkný jak je tomu nyní. Aby nám to vydrželo!

 

Posted in Politika | Leave a comment