Není to blázinec?

Na Ukrajině tanky a dělostřelectvo nestačí, zasahuje i ukrajinské letectvo. Ztráty civilního obyvatelstva rostou, denně se počítají již na desítky. Vojenské jednotky podivné ukrajinské vlády vstoupily do půlmilionového města  Ukrajiny-do východoukrajinského Luhansku ovládaného dosud “separatisty”. V bojích o půlmilionové město bylo nasazeno letectvo, jen mezi civilisty je podle ukrajinských médií nejméně dvacet mrtvých. A včera civilní letadlo s 298 osobami na palubě se zřítilo na východoukrajinské území kontrolované “proruskými separatisty”. Vše nasvědčuje tomu, že letadlo bylo sestřeleno, všichni cestující zahynuli. Jde o nakročení z občanské války do třetí světové? Ono to totiž podobně vypadá i v tom Afganistánu, v Iráku, v Iránu,v Egyptě,v podivném státě Palestinců atd atd! Německá TV vysílá denně rozhovory se starci kteří museli v r. 1945 uprchnout před blížící se frontou z Pruska-CHUDÁCI-TAK JIM-POTOMKŮM HITLERA SVĚT UKŘIVDIL! U nás jsme si zvolili do vedení státu podivnou partaj miliardáře-Slováka který by si na Slovensku “ani neuprdl” pro minulost vlastní i minulost jeho rodičů. Naše tradiční politické strany jsou vlastní vinou ve stavu bezvýznamnosti!

NO    NENÍ    TO    BLÁZINEC     ? ? ? ? ? ! ! !

Přitom  je  většině národa  dobře – jak  nikdy !  Jen  aby  nám  to vydrželo !

A jsme vůbec ochotní pro to “aby nám to vydrželo ” něco udělat? Dívaja sa “dokolakolem”mám vážné pochybnosti! Zbývá už jenom možnost jakés-takés nápravy v místě samém=v Hluku a to zvolením odpovědných a obětavých lidí do obecního zastupitelstva.

Proto nemohu než zopakovat:

ANGAŽUJME  SE  V ŘÍJNOVÝCH OBECNÍCH VOLBÁCH  !

 

Posted in Politika | Leave a comment

Nikomu neleží na srdci naše zájmy a potřeby více než nám samým! Pojďme tedy do říjnových obecních voleb!

Ale napřed plním slib !

V diskusi na “Hluckém googlu” jsem  slíbil vysvětlit zvýšené nebezpečí nechtěného prodeje lesa. Toto nebezpečí se zvýšilo změnou dokladů které  je třeba přiložit k žádosti o “zápis vkladu vlastnického práva” do katastru nemovitostí. V případě že někdo prodával parcelu lesa, vyžadoval katastrální úřad jako přílohu k této žádosti až do 1.1.2014  zároveň odborný odhad /elaborát odhadce s licencí/ceny prodávaného lesa a to ve dvojím vyhotovení. Odhad si zajišťoval prodávající, takže si skutečnost prodeje včas a dobře uvědomil. Jedno vyhotovení posílal   po nabytí platnosti kupní smlouvy katastrální úřad  finančnímu úřadu a druhé zůstávalo založeno na KU. Při zajištění  tohoto odhadu si každý prodávající prodej lesa plně uvědomil. Od 1.1.2014 už katastrální úřad tuto přílohu nevyžaduje a prodávající – nebo kupující ji předkládá a to přímo  finančnímu úřadu až pro daňové přiznání a to už je kupní smlouva platná a není možné ji změnit. A to už je pozdě-několikrát si mi letos stalo že za mnou někdo přišel, abych mu ukázal na mapě a vysvětlil “kde má ten svůj les”. A les je prodaný-stává se to hlavně při prodeji “celého listu vlastnictví”-Hlučané říkají “štítku”. Tak občané-pozor na to!

K těm podzimním obecním volbám:

Blíží se termín odevzdání kandidátních listin do komunálních voleb. Podle prohlášení prezidenta republiky, který volby vyhlašuje (zatím tak oficiálně neučinil) se komunální volby budou konat 10 – 11. října 2014. V tom případě kandidátní listina musí být odevzdána na příslušném registračním úřadě nejpozději do úterý 5. srpna 2010 v 16:00 hodin.

V posledních obecních volbách jsme my-”Vlastníci půdy v Hluku” naivně svěřili kandidátku pod STAN /Starostové a nezávislí/ve snaze ušetřit si shánění několika stovek souhlasných prohlášení po Hluku. Bohužel na  přání mladíků z právě se tvořící místní TOP kteří v nás snad viděli konkurenci kterou je třeba zničit a zřejmě už v souhlasu se záměrem pana Gazdíka a STAN spojit se s TOP byla naše snaha dostat se do obecního zastupitelstva zmařena. STAN totiž vyměnila na naší už zaregistrované kandidátce volebního plnomocníka za úřednici z pražské stranické kanceláře a ta vyškrtala všechny kandidáty, takže Hlučané volili prázdnou kandidátku-asi jako jediní v ČR! Krajský soud, kterému jsme si stěžovali nám sdělil, že “nebyl porušen volební zákon a že soudu nepřísluší  posuzovat etičnost/=slušnost/ počínání STAN”.Přitom jsme si na neslušnost nestěžovali! Bylo to zneužití  volebního zákona, který takto umožňuje nahradit kandidáta-třeba v případě úmrtí či nemoci-samozřejmě nepočítá s tím, že partaj vyškrtá kandidáty všechny-tedy nepočítá s podpásovkou volebního boje! Ale! Čo bolo-bolo! Jsme sice o 4 roky starší, ale též zkušenější!

Horší ale je, že během 4 roků vzrostla mezi občany otrávenost z počínání politiků takovou měrou, že se nikdo nechce angažovat už ani v obecních volbách! A to je chyba převeliká! Zde, kde známe jeden druhého-kde známe i problémy současnosti na vlastní kůži-právě zde má snaha po nápravě věcí veřejných jakous-takous naději na úspěšnost! Odjinud začátek této nápravy nemůžeme čekat-než od nás samých-odsud zdola! Ta nechuť angažovat se je pochopitelná, ale odpustitelná tam kde stejně nic nezmůžeme = v celostátním měřítku a nikoliv v obecních volbách! Bodejť bychom byli nadšeni my , kteří počítáme každou korunku ze zdražení elektřiny díky zeleným nesmyslům. Bodejť  bychom byli nadšeni z toho jak ČSSD pod Zemanem umožnila řadě komunistů zahodit rudou knížku , proměnit se v demokraty a “nabalit se”! Jak se v květnu konaly volby do Evropského parlamentu – s rekordně nízkou voličskou účastí.  Osmdesát procent oprávněných=otrávených nesmysly prosazovanými EU se neobtěžovalo přijít, což pomohlo ku znovuzvolení na př PhDr. Miloslavu Ransdorfovi, CSc., absolventu několika automobilových karambolů,  s pověstí značné bruselské nečinnosti-výtečně honorované. Nemůžeme být nadšeni z toho jak pod Sobotkou ustupuje ČSSD od starých soc.dem. zásad až ku spolupráci a ve skutečnosti  k nadvládě miliardáře z nemravných dotací placených z našich daní komunisty a snad i STBáka Babiše.  Jak zůstali lidovci ochotní za vládní post jít do vlády s každým! Jak  se pravicová ODS postupně stala klubem kmotrů bohatých. Jak jsme si už dvakrát svrhli zbytečně vládu a na Hrad si dosadili Zemana. Jak ODS+TOP+KDÚČSL prosadili o jeden hlas tu pochybnou část těch cirkevních restitucí – to každoroční vyplácení miliard Kčs našimi dětmi a možná ještě i vnuky – jejichž rodiče= nás nikdo nerestituoval za půl století úpadku a zničení kdysi jedné z nejlépe prosperujících ekonomik Evropy! Nemůžeme být nadšeni ani z toho že už vlastně nemáme  levici-ani pravici , takže půlka národa už nechodí ani volit protože považuje všechny partaje za stejné! Ale obecní volby mohou být jiné-ty mohou mít smysl! 

Zítra-27.června je významné výročí-je to Den památky obětí komunistického režimu. Výročí, které určitě nezůstane bez povšimnutí našich politických stran. Mně – pamětníkovi  těchto i následných událostí připadá velmi výstižné prohlášení naší Konzervativní strany: 27.6.1950 byla popravena nejznámější oběť zvůle komunistické justice, doktorka Milada Horáková. /Má poznámka: Byla na ni použitá našimi bolševiky vylepšená šibenice typu “prkno“. Zde nekončil odsouzenec na propadlišti (zlomený vaz), nýbrž byl popravován vleže se smyčkou kolem krku a provaz kterým měla spoutané nohy napínali kati přes kladku. Zemřela udušením. Umírání bylo dlouhé – více než 15 minut./ Spolu s ní byli tehdy popraveni i Jan Buchal, JUDr. Oldřich Pecl a Záviš Kalandra. Zločinný monstrproces s doktorkou Horákovou a dalšími dvanácti obžalovanými odstartoval řadu dalších menších i větších procesů, při nichž bylo nespravedlivě odsouzeno přes dvě stě tisíc lidí, kteří celkově odseděli v komunistických žalářích a koncentrácích přes milion let… Nebyli ovšem první. Již o rok dříve, 21. června 1949, byl na plzeňských Borech popraven legionářský hrdina generál Heliodor Píka, který se – mimo jiné – v roce 1945 odvážil protestovat proti záboru Podkarpatské Rusi Sovětským svazem. Milada Horáková patřila k těm, které komunisté nezlomili ani za pomoci sovětských poradců užívajících nejrůznější zrůdné praktiky. Je obdivuhodné, že Milada Horáková tomuto tlaku odolala a zachovala si lidskou důstojnost až do samotného konce. Na nikoho z těch, kdo teror nevydržel nelze po takovém nelidském zacházení hledět jako na člověka, který selhal. Zázrakem spíše je, že se našlo mnoho takových, kteří týrání vydrželi. Zrůdnost komunistického režimu nebyla pouze v justičních vraždách a zinscenovaných procesech. Jeho propagandistická a mocenská mašinerie obyvatelstvo přinutila aby tyto zločinné akty schvalovalo. Ti, kdo dobrovolně a rádi podepisovali petice, dožadující se trestu smrti pro „zrádce“, si zaslouží odsudek a pohrdání. Nepochopitelné a morálně odsouzeníhodné je i to, že se stále najdou lidé, kterým nevadí být členy strany, nesoucí ve svém názvu „komunistická“. Je to jeden z důsledků toho, že zločiny komunismu zůstaly dosud nepotrestány.Morální zdraví tohoto národa vzhledem k těmto skutečnostem zůstává narušeno a podlomeno. Stále silnější je proto aktuální obecné přesvědčení, že dnešní nejen ekonomické zločiny, páchané některými klíčovými politiky, zůstanou nevyšetřeny a nepotrestány. Téměř dvacet pět let po pádu komunistické říše zla kvůli nefungujícímu právnímu státu národ nemůže věřit v obecnou spravedlnost. Tuto víru mu komunisté vzali – a doposud se mu nevrátila. Podmínkami návratu spravedlnosti je nezapomínat na totalitní režimy, připomínat si zločiny komunismu a samozřejmě i trestat současné zločince. 

 To není strašení-to je připomenutí-pro velikou část národa už je to historie. Ale kdo se z historie nepoučí, vystavuje se nebezpečí, že si ji zopakuje na vlastní kůži! Bohužel -nejenom naše pražské partaje, ale už ten krach komunismu a činnost jeho kritiků co krach uspíšili /často těch kteří k nastolení vlády bolševiků v roce 1948 vydatně přispěli a dlouhá léta se z toho měli dobře/ už nám předvedly tolik kotrmelců, že nechuť občanů k politice je pochopitelná! Pěkně to vystihuje poslední komentář jednoho českého internetového deníku k bratislavskému soudu ohledně Babišovy minulosti: U okresního soudu v Bratislavě vyhrál Babiš spor o evidenci ve svazcích StB. Tím se – až na další – do jisté míry řeší politická rovina věci. Aktuální české koalici bylo nepříjemné, že významný předák je potahován před soudem v delikátní věci týkající se jak Čechů, tak Slováků, vždyť StB byla československá. Soud tedy řekl, že Babiš byl evidován neprávem, neboť listinné důkazy nejsou průkazné. Politický problém je odsunut, ne snad že by to nějak zásadně měnilo situaci. Podstatné je, že českému voliči Babišova minulost nevadila. Byl komunista, pracoval v organizaci, která měla výsadní postavení v názvu, a s agenty StB se přinejmenším stýkal služebně, což sám připouští. Toto se vědělo, stejně jako volič věděl o Zemanově monarchickém velikášství, neschopnosti spolupráce a nadhledu a osudném sklonu k alkoholismu, a přece ho volil. Tím bylo dáno to podstatné. Další podstatný faktor nadefinoval Václav Havel a skupina kolem něho, která převzala od komunistů moc: Dala jim pardon, pardonovala a legitimizovala i samotnou StB (nebyla definována jako zločinecká organizace, což Gestapo bylo, a paradox všech paradoxů, kádroví ex-estébáci se ve výslužbě těší všem požitkům ze zákona přisouzeným. O čem se tedy bavit po dalších pětadvaceti letech? Už i dnešní střední generace ztrácí vůči těmto problémům vztah.Babiš je teď pod menším tlakem a může to zvýšit jeho váhu při mocenských kohoutích zápasech. Soud rozhodl, jak rozhodl, a je třeba to respektovat. Nicméně nevíme, co obsahují spisy, jež prohlásil za neprůkazné. Denunciace vedoucí k zatčení a existenčnímu zničení někoho? To je podstatná otázka, která visí ve vzduchu. Myslím si, že nikoli protože kdyby ano, jistě by se to indiskrecemi dostalo na veřejnost. Možná, že by se Babiš, pokud jsou ty dokumenty nevinné, mohl postarat o jejich zveřejnění, prostředky na to má. Jinak si musíme říct, že víme, že nevíme.To, že mu to může být jedno, víme.

Ale ta vražda Milady Horákové se dokonce dotýká přímo naší rodiny! Její tajemník-František Nový-voják od Tobruku-kterého by asi komunisti zavraždili s Horákovou, kdyby včas neprchnul –  to byl otec  paní Blanky  Švehlákové-rozené Nové-manželky blízkého příbuzného mojí ženy-Jirky Švehláka-u kterého jsme strávili v Australii krásnou 3 měsíční dovolenou a který i s Blankou přijede k nám do Hluku na Dolňácké slavnosti.

Proto-milánkové! Uvažujte o aktivní účasti v nastávajících obecních volbách! Aby nám a našim dětem zůstal život v Hluku aspoň tak pěkný jak je tomu nyní. Aby nám to vydrželo!

 

Posted in Politika | Leave a comment

Doma jsme v Hluku!

Blázinec kolem nás?

Bohuslav Sobotka (vlevo) a Andrej Babiš na tiskové konferenci po jednání vlády. | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy   Koaliční smlouva ANO + ČSSD+LIDOVCI neplatí ani půl roku – ANO ani LIDOVCI  nechtějí rušit nemocniční poplatky ani druhý pilíř důchodové reformy, což byly volební taháky ČSSD a jeden z bodů koaliční smlouvy.

Ministr financí Andrej Babiš. | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy   Sobotku pokutují za nedodání                         Babišova lustračního osvědčení. Babiš to za něj zaplatí.Není to směšné?

Za  našími humny = na Ukrajině hoří občanská válka.To není směšné!  

Hořící dům v Luhanské oblasti (22. května 2014) Ukrajinský transportér u obce Blahodatne (22. května 2014) Rakve se hromadí, rebelové varují před hnědým morem na Ukrajině Americký prezident Barack Obama se svým polským protějškem Bronislawem...

                 JEŠTĚ ŽE TI  MLADÍ  MAJÍ  ÚPLNĚ  JINÉ  STAROSTI !

 

     

 

Angažujme se v obecních volbách –  aby nám ten klídek vydržel !!

 

 

 

 

Posted in Všechnomožné | Leave a comment

Volby do EU parlamentu ?

Tolik   partají  a  hnutí  tam   chce   úřadovat               že snad  není ani    možné  si  je   pamatovat !                                  

                      Council of Europe Palais de l'Europe.JPG

                           P R O Č   ???

Všichni “jdou” jenom po penězích a po majetku! Co si máme v současné situaci počít? Angažujme se v místní = hlucké politice!  Když budeme mít třeba jenom část místních politiků a úředníků poctivých –    korupci se přestane dařit!

Pondělí, 19. května 2014: Už jsme dostali balík 39 kandidátek-na každé “kopa” kandidátů. Pokud ale budete poslouchat jejich argumenty proč kandidují a srovnáte to s tím jak málo věcí prosadili naši zástupci v EU  ve prospěch ČR, tak k volbám do EU nepůjdete-raději to neposlouchejte! Zvláště pak nečtěte předpovědi “jak ty eurovolby” dopadnou. Lebo vás trefí šlak! Podle prognostiků zvítězí ANO,ĆSSD a KSČM-tedy KELLER,TELIČKA a KONEČNÁ. Z nich jenom Konečná nebyla předlistopadovou komunistkou-pro nízký věk-vstoupila do KSČM až v r. 2005. Otec Kateřiny Konečné ale působil před rokem 1989 na postu tajemníka pro zemědělství na OVKSČ v Novém Jičíně-takže nás v EU budou reprezentovat vlastně komunisti-není to paradox? Já pokud k EU volbám půjdu tak budu volit SVOBODNÉ, kteří si přejí EU rozpustit.

 

Posted in Politika | Leave a comment

Ještě že už nemusíme do toho prvomájového průvodu!

Dnes  máme   prvního máje!  A  co  máme  k  tomu? Máme  už ten „Lásky čas“ ?Nebo aspoň ten socialismus s lidskou tváří? Nebo snad už konečně zvítězila ta pravda a láska jak sliboval Havel? Sice nám není zle-ale máme tu pěkný Absurdistán !A na všecko jsme se zatraceně nadřeli, dřeme dosud a dřou i naše děti! To takový Milouš JakešMilouš Jakeš

co se cítil v konci komunismu jako “kůl v plotě”, co si užívá devadesátky ve čtyřicetimilionové vile na Hauspalce /pokud se zrovna nerekreuje na vlastní chatě na Šumavě/-ten si to uměl zařídit jináč! Důchod má pěkný a děcka dobře zaopatřené – jsou to podnikatelé. Milouš junior-ing-  má vilu v Praze na Břevnově, druhý syn Lubomír má krásný byt v lokalitě prominentů v Jeruzalémské ulici v Praze 1. Holt-starý Milouš  se uměl o rodinu postarat už za minulého režimu. Jen jeho oficiální příjem v roce 1987, kdy byla průměrná mzda 3170 Kč, činil 18 000 Kčs plus 8000 Kčs v nezdanitelných náhradách. A komouši nám vládnou opět-jenom pod jinou firmou!A vedou si jak rybičky ve vodě. A těší se na funkce v EU! Hospodářství mají “pod palcem”-od Suchova až do Prahy.Však se na tu privatizaci dobře nachystali-umožnili jsme jim to! Jak ti naši Mahdalové tak ti pražští

  Co Čech, to ... (© aTeo) http://ateo.cz   Filipové

Stanislav Gross se po devíti letech omlouvá za svou neupřímnost. | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy  přes nekomouše Standu

   po čaroděje Babiše!

Ale nefňukejme že mohlo být líp-to bychom se museli většinou čestněji chovat. Za komoušů i po nich a nerozvrátit si sami-svými volbami jakž – takž fungující politický systém k dnešnímu neuvěřitelnému stavu! Máme se sice díky tomu že většina národa je zvyklá  robit docela dobře, ale máme neuvěřitelně pomalu fungující soudy, místo jedné vlády máme vládu s rozmařilým aparátem v každém kraji a v posledních letech desítky partají měnících názvy i členstvo jak fusakle –  od voleb k volbám. Místo nápravy nás krmí pohádkami! Ta poslední by se mohla jmenovat:

                              „Jak chudý hoch k velikému bohatství přišel“.

Na počátku byla díra v zemi, v ní hóóódně kutajících mužiků a dokola kolem ještě více všelijakého bohatství s dírou nějak spojeného. Díra vydávala donedávna bohatství, horníci pracují, majetek okolo roste. A bylo dost bydlení, rekreace, dopravy a hodně kanceláří – jedním slovem pohoda. Jenže ten kapitalismus co jsme si potom zavedli byl příliš český,  tak jsme ho začali rovnat s okolním  eurosvětem. To se vám dali dohromady kluci ” co spolu mluví”. Jedni sedí ve Strakově akademii, druzí ve FNM /fond národního majetku/a třetí si jezdí  pro dobré rady až někam k Hrádečku. Kapitalismus? Ano, ale s lidskou,=sociální tváří! Vše pro dobro člověka, vše pro naše těžce pracující havíře! Musime uvažovat sociálně a demokraticky! Dáme šanci uhlobaronům, ale opatrně, aby se někde v točení koly kapitalismu neztratil ten sociální aspekt!Tedy stát tu díru i s mnohým okolo ní prodá. a to co nejrychleji! Najme “odborníka”, který miliardové majetky dokáže ocenit během tří týdnů. To sice sotva stačí na určení ceny díry, ale když se kácí les, lítají třísky, ostatní už se nějak poddá. Opomenuté hodnoty za cirka 36 miliard jsou “daní” za ten sociální náhled na věc, které se prý tak nějak po soudružsky přetaví ve šťastnou budoucnost našich horníků a jejich dětí, neboť vybraný nový vykořisťovatel je hodný, sociálně cítící, vyznávající pravdu a lásku.Všichni spokojeni. Kluci z “fondu “ si mohou udělat privatizační čárku, kluci z vlády mohou troubit do světa jak zachránili tisíce pracovních míst a zatočili s nezaměstnaností, a kluci z vlády si vyplácejí odměny.  Tak se podniká po eurosocialisticku, soudruzi! Nebudeme přeci praktikovat primitivní raný vydřidušský kapitalismus, kde člověk člověku je vlkem! Každému dle jeho zásluh, každému dle jeho potřeb! ***Jenže se se to nějak  zamotalo!*** Po uhlí z díry už není taková poptávka. Majetky okolo dobrosrdečný nový majitel rozprodává, hlavně ty neoceněné.  Důl se má zavřít a horníci přijdou o živobytí. Co s tím? Naštěstí je opět ve Strakově akademii sociálně  osvícená vláda. Ta – jak díru v zemi prodala, tak stejně hbitě pomůže při jejím konci. Opět tu máme onen  sociální aspekt. Soudruh uhlobaron prý vytěžil málo a nemá dost kaček. Erár pomohl jednou, pomůže i podruhé. 600 miliónů ze státního do privátního podniku na odstupné!Do stejného podniku, při jehož prodeji se tak nějak”přehlédl ” majetek v hodnotě již vzpomínaných 36 miliard korun. Majetek, který byl darován našimi státními dohlížiteli a správci společného jmění zdarma! A dokonce na tom nepřišlo nic divného ani kontrolní komisi z Bruselu. Kdo je za to odpovědný? Prý nějaký ten neurčitý, neidentifikovatelný pan Stát. ****Nicméně již bez ironie a nadsázky: Někdo konkrétní ten stát zastupoval. Úředníci FNM a členové vlády ČR. Pokud prodali tímto způsobem, můžeme jen spekulovat. Jsou to naprostí diletanti, nebo to zavání gigantickou korupcí, politicky krytou nejvyššími autoritami státu?Občan si myslí že je to korupce! Možná se někdy v budoucnosti, až boží mlýny zamelou, dočkáme “křišťálově upřímného” vysvětlení celé věci jako v případu nádražáckého Standy obracejícího se právě ke Kristu, který však ani dnes nepochopil smysl slova pokání a snaží se vylhat i před nebeskou spravedlností. Při tomto náhledu na věc se občan diví, že když už ten Nečas trochu  uvolnil rukou policistům vyšetřujícím korupci /neboť vládnoucí “pravičácká” koalice vidí že společenská  nespokojenost je převeliká/, kdy policie chytila do síťky pár menších rybek/však to prokurátor Ištván dobře Nečasovi i nám zaplatil!/tedy občan se diví, že v případě OKD, kdy se jedná o lup ze státní kasy větší než 30 miliard, že se nic podstatného stále neděje. Proč už dávno nejsou obviněni spolu s úředníky FNM i všichni členové Zemanových a Grossových vlád, kteří tento prodej svým jednáním umožnili? Jak je možné, že právě ministr financí těchto vlád je dnes premiérem naší vlasti a může v podobné činnosti pokračovat? Jak je možné, že současný ministr financí navrhuje poslat majitelům firmy , která takto z eráru nacucala ony opomenuté miliardy dalších 600 miliónů korun na odstupné. Každý živnostník by to musel zaplatit “ ze svého” !! Že by oni byli všichni ti vládní dobrodinci tajně věřící  a obrátí se  nakonec ke Kristu a k chudobě jak ten křišťálově čistý Standa včera?

Občan ale dobře vidí jak všichni dokola kolem něho jdou jenom po bohatství a po penězích! Dokonce i to vedení české církve katolické co ji založil chudý Ježíš pro chudé věřící! 

Občan dobře vidí že je “cosi shnilého ve státě českém”! Takže milý občane: Běž znovu do obecních voleb! Tam kde známe jeden druhého může náprava začít !

                                                                       

 

 

Posted in Politika | Leave a comment

Běžte do obecních voleb!

Nedovolte aby se do “zastupitelstva” opět dostali lidé kteří chtějí utratit stovky milionů Kč za opravu ruiny bývalých panských chlévů! Ono je to totiž překrásné “místo”! Uprostřed obce, jižní svah-dalo by se tam naplánovat 20 rodinných domků podobných řadovce v ulici “Šlerkova” v Kunovicích-pracoval jsem tam kdysi jako stavbyvedoucí .

Penkův dvůr

  • Penkův dvůr  Penkův dvůr  Penkův dvůr
ŽE BY ON TO CHTĚL “UCHYTIT” NĚJAKÝ STAROSTŮV DOBRÝ ZNÁMÝ ? PRO ZAČÁTEK TAM MÁ SNAD KAŽDÉ  3 ROKY NOCOVAT 20 KONÍ JÍZDY KRÁLŮ! 

Že   bychom  už   všichni   totálně   zblbli? 

  Andrej Babiš MUDr. David Rath  Miloš Zeman  Ilustrace Jan Fischer   

 

Posted in Politika | Leave a comment

UKRAJINA NÁM NENÍ LHOSTEJNÁ – ŽIJEME ALE V HLUKU!

ilustrační foto

JAKÝ JE PRONÁJEM PŮDY A NÁJEMNÉ KOLEM NÁS ?

Když se jednalo o našem vstupu do Evropské unie, nižší podpory českému zemědělství z rozpočtu EU se mezi jiným zdůvodňovaly nižšími platbami pachtovného.Bylo to jistě daleko přijatelnější, než podpory v prvním roce na úrovni 25 procent (s každým dalším rokem navíc jen o pět procentních bodů) zdůvodňovat nižšími mzdami a pracovními důchody těch, kteří v zemědělství u nás v té době pracovali. Pachtovné jako platba za užívání cizí půdy za účelem hospodaření existuje ve všech zemích EU, neboť se zde hospodaří jak na půdě vlastní, tak i na půdě připachtované. Pokud jde o naši zemi, je samozřejmé, že vzhledem k minulému vývoji máme co činit s velmi vysokým podílem půdy, která nepatří do vlastnictví hospodařících subjektů. Překvapivě se však s podobným jevem setkáváme i v mnoha západních zemích, kde podobně jako u nás je tento podíl vysoký.Zemědělství členských zemí EU je v tomto směru velmi diferencované bez ohledu na to, zda se jedná o členské země původní nebo členské země nové. Z hlediska proporcí mezi půdou vlastní a půdou pronajatou lze rozlišit tři skupiny zemí:

K zemím s nejnižším podílem připachtované půdy – méně než 30 procent – patří: Irsko (17 %), Polsko (27 %) a Dánsko (29 %). Pokud bychom se ptali, zda to má nějakou souvislost s průměrnou velikostí hospodářství v těchto zemích, museli bychom odpovědět, že nikoli. V Dánsku průměrný podnik hospodaří na 82 ha, v Irsku na 45 ha a v Polsku na 17 ha.

K opačnému pólu, který se vymezuje 70 a více procenty pronajaté půdy, náleží Německo (71 %), Belgie (74 %) a Francie (84 %). Sem patří i ČR (88 %), Bulharsko (89 %) a Slovensko, které má zdaleka podíl nejvyšší (96 %).

Ostatní země vykazují podíl od 31 do 64 procent. Rakousko (31 %), Španělsko, Finsko, Itálie, Nizozemsko, Spojené království (43 %) atd.

Jak si vysvětlit vysoký podíl pronajaté půdy? Není třeba rozebírat situaci u nás, dobře víme že jsme si skutečné rolníky kteří “gazdovali” na vlastní půdě doslova vyhubili sami! Ale proč je například v Německu a ve Francii tolik půdy, jež není ve vlastnictví těch, kteří na ní hospodaří? V těchto zemích totiž proces koncentrace podnikových celků probíhal daleko rychleji než proces vlastnictví půdy. Jistě je dost důvodů, proč se bývalí aktivní rolníci nezbavují své půdy. Jsou to zřetele praktické povahy, vyplývá to z mnohaletých zkušeností. Cena půdy jako zvláštní formy majetku se nesnižuje pod vlivem inflace (podobně jako v případě i jiného nemovitého majetku) a pronájem přináší pachtovné, příjem pro vlastníka půdy. To všechno platí dnes i u nás. Je zde ale ještě jedna souvislost. Je podnik, který má významný podíl cizí půdy, dostatečně stabilní, nehrozí mu rozpor mezi kapacitami objektů pro živočišnou výrobu a výměrou půdy, na které hospodaří a na které by měl hospodařit i v budoucnosti (minimálně tak dlouho, až se mu vrátí vložené investice)? Evropské zkušenosti říkají, že v tom by problém být neměl. Totéž lze tvrdit i na základě zkušeností u nás. Nelze však vyloučit, že mohou nastat případy, kdyby to problém být mohl.

Pachtovné  má samozřejmě vliv na rentabilitu hospodaření. Je též výrazem zájmů nás-vlastníků půdy.A  je u nás nižší než v Rakousku a zejména v Německu,  vyšší než v Polsku. Ale jedná se pouze o jednu z mnoha nákladových položek. Celkové efekty (produkce, tržby) vůči nákladům jako celku jsou v Rakousku i Německu příznivější než u nás. Zvýšení pachtovného nastane i u nás. Kdybychom to brali podle směnného kurzu, dostává německý vlastník za 1 ha čtyřikrát více než náš . Ale podle kupní síly koruny pouze dva a půl krát . Podle hodnot reálných je na tom náš vlastník půdy stejně jako rakouský a podstatně lépe než polský.

JAK “GAZDUJÍ” NAŠI I OKOLNÍ ZEMĚDĚLCI?

Pramen: Zelená zpráva za rok 2009. Údaje v Kč podle směnného kurzu.

PRO ČR ALE POUŽITÍ PROSTÉHO=ARITMETICKÉHO PRŮMĚRU VELIKOSTI HOSPODÁŘSTVÍ JE ZKRESLUJÍCÍ-VE SKUTEČNOSTI SE NA VĚTŠINĚ PŮDY U NÁS HOSPODAŘÍ NA OBROVSKÝCH VELKOSTATCÍCH PROVOZOVANÝCH BÝVALÝMI FUNKCIONÁŘI JZD A STÁTNÍCH STATKŮ.

Posted in Politika | Leave a comment

Kdo od pražských partají nečekal zázraky tak není překvapený.

Po třech  měsících nechutné komedie udělal prezident to co mohl udělat týden po volbách.

Pověřil šéfa vítězné partaje B.Sobotku sestavením vlády.Prezident Miloš Zeman promluvil k aktuální politic...Vláda bude mít 17 ministrů-takže řeči o snížení počtu ministerstev byly plané sliby-jako vždy.Aby mohl být ministrem financí bývalý komunista-Slovák s dosud nevyjasněnou skvrnou spolupráce s STB Andrej Babiš,  dal si prezident pro jmenování vlády podmínku projednání zákona o úřednících, na kterém se pracuje už 10 let a nikdy nebyl dotažen do stavu schopného k projednání v parlamentu. Jeho projednání  v parlamentu v prvním čtení ale umožnilo prezidentovi obejít platný lustrační zákon.Jak ČSSD, tak lidovci se hlásí ku stranám  se stoletou minulostí, ale velice těžce bychom hledali podobnost s programy jejich zakladatelů. Babišovo hnutí ANO není politickou stranou ale hnutím iniciovaným a placeným miliardářem a kdo ví co se z něho nakonec vylíhne! Že k miliardám nepřišel podobnou cestou jako kdysi BAŤA je skutečností a jeho cesta k moci a k penězům je známá-komu známá není stačí si otevřít “wikipedii”- malá ukázka:

V současnosti je Agrofert akciovou společností a největším českým zemědělským,potravinářským a chemickým holdingem. Holdingová společnost ovládá více než 230 právně samostatných společností,[20] zejména v České republice a na Slovensku, jejichkonsolidované tržby dosáhly v roce 2012 téměř 132,5 miliard Kč. Společnost patří mezinejvětší firmy v České republice, zde vlastní nebo má v nájmu 57 tisíc hektarů zemědělské půdy (0,7 procenta území České republiky nebo 1,6 procenta veškeré zemědělské půdy).[21] Společnost vlastní a řídí Andrej Babiš”

Pro klasické levicové strany – to je jak ČSSD, tak KSČM ale i pro lidovce cesta nepřípustná-ba přímo zavrženíhodná-dle všech jejich programových prohlášení, proto je asistence  ČSSD se Zemanem v čele při Babišově zbohatnutí pozoruhodná!

Ale-takjako po zvláštním, skoro jarním lednovém počasí, konečně  teplo vystřídal sníh, kdy už zase vždy “na zimu připravení silničáři” po 5 cm napadeného sněhu po Praze vyhlašovali málem krizový stav, tak už také padl termín konce ledna, kdy bude jmenována nová Sobotková koaliční vláda. Podnikatel Babiš už může být konečně ministrem financí, protože po středečním prvním čtení novely služebního zákona se už na evidované pány s kontakty u bývalé StB nemáme “dívat skrz prsty”.

 Richard Brabec, kandidát na ministra životního prostředí, spolu se šéfem ANO Andrejem Babišem

A jeho ministrem životního prostředí bude jeho bývalý ředitel jeho chemických závodů

větší obrázekRichard Brabec

Sedmačtyřicetiletý Richard Brabec (ANO) je možná nejkontroverznějším členem vznikající vlády. Budoucí ministr životního prostředí  prosazoval  po řadu let zájmy českého chemického průmyslu. Teď by se měl postavit na druhou stranu a hájit českou přírodu a ochranu ovzduší. Po našich špatných zkušenostech s většinou dosavadních ministrů životního prostředí A S NEPOŘÁDKEM který všude v odborech ŽP vládne by je měl řídit spíš Jestřáb či Sup než Brabec! Uvidíme-zda nám nepřibude zase nějaké zdražení elektřiny a jiných nezbytností!

Ministerstvo zemědělství  obsadí lidovci Marianem Jurečkou.

ING MARIAN JUREČKA *1981 v Přerově od října  2013 poslanecPoslanecké sněmovny PČR, od prosince předseda Poslaneckého klubu KDU-ČSL, zastupitel Olomouckého kraje, od prosince 2011 první místopředseda KDU-ČSL a člen této strany. Vystudoval Střední zemědělskou školu v Přerově a následně obor rostlinolékařství (se specializací na ochranu rostlin) na Mendelově univerzitě v Brně. Od roku 2002 se živí jako soukromý zemědělec na rodinném statku v Rokytnici na Přerovsku. Od roku 2005 navíc působí jako vedoucí distribučního střediska agrochemie ve společnosti Lukrom, spol. s r.o.

Určitě budou lidovci srovnávat nového ministra zemědělství s Josefem Luxem!To by bylo ale špatné srovnání! Lux a Jurečka mají totiž zcela odlišné kořeny – právě ve vztahu k zemědělství. Zatímco Josef Lux byl v zásadě reprezentantem v té době se transformujících zemědělských družstev – Marian Jurečka je představitelem soukromých zemědělců a rodinných farem. Ti přitom vnímají zemědělské podnikání, například ve vztahu k půdě a krajině odlišně než zaměstnanci různých zemědělských společností dnes vesměs obrovských zemědělských gigantů. Právě to je zřejmě hlavním důvodem, proč jméno potenciálního ministra nevítá s nadšením zejména Agrární komora, názorově reprezentující především veliké zemědělské podniky. Josef Lux byl oblíbený mezi zemědělci, protože reprezentoval tehdejší poměrně malá JZD-nyní vesměs spojená do zemědělských gigantů. Jurečka ale reprezentuje  menšinový proud  našeho zemědělství=soukromé zemědělce=sedláky. Ve světě volí drobnější zemědělci spíše levicové strany.U nás je to zcela naopak. Pokud si lidovci myslí, že řízení ministerstva zemědělství koresponduje s lidoveckou voličskou základnou na venkově tak se mýlí! Realita je totiž jiná – zaměstnanci velikých zemědělských podniků volí buď ČSSD, nebo KSČM, zatímco soukromí zemědělci volí ODS, případně TOP 09. Zejména sedláci se totiž v lidovcích působících ve státní správě zemědělství spíše zklamali. Jistě i někteří zemědělci volí stranu lidovou, ne však kvůli pojetí zemědělství, ale na základě  rodinné křesťanské tradice.

Vůbec Marianu Jurečkovi nezávidím! Bude-li totiž ctít filozofii rodinných farem, dostane se dříve či později do větších či menších konfliktů s lobby velkých zemědělských podniků, což může představovat i riziko pro celou vládní koalici. Bude-li se naopak snažit vyjít vstříc mocným mužům v zemědělství, bude zatracen u soukromníků. Pokusí-li se o “vyvážený” přístup k oběma názorovým a podnikatelským skupinám, může být zatracen všemi. A právě v této okolnosti nabudou příští obecní volby na venkově mimořádné důležitosti! Proto  do nich obnovíme podpásovkou zlikvidovanou kandidátku VLASTNÍCI PŮDY V HLUKU!

Posted in Pole-lesy, Politika | Leave a comment

A máme tu nový rok – 2014 !

      A máme novou příležitost přestat jeden druhého podezírat, přestat na všecko reptat a zamyslet se nad tím co nás vlastně bolí!.Ale mám obavy že je to s námi  jak v téj pěsničce :

     ”Žádný neví co ně bolí – ani dochtor co ně hójí!” 

Kdo by  posuzoval stav českého a moravského národa v roce 2013 dle stále se  zhoršující  atmosféry-hlavně  mezi našimi dříve zavedenými   i novými “takystranami” , musí čekat něco špatného-ne li přímo katastrofu! My jsme si totiž tak dlouho pěstovali a přiživovali blbou náladu”  - povzbuzováni sdělovacími prostředky /pro které dobrá zpráva nestojí za pozornost/až jsme se dostali do slepé uličky. Skutečná situace – tedy stav národa ani jeho hospodářství ale takový není! Je nám ve skutečnosti dobře a lidé ” zde dole” – to  je  převeliká většina vědí co chtějí!  Chtějí v klidu pracovat, chtějí solidní  vládu, které by mohli  věřit a ve které by nepodrážel jeden ministr druhého.  A  v běžném životě si přejeme  v podstatě všichni totéž.  Totéž  co  si  přáli už naši  praprarodičové –  a co  uložili  do  té překrásné  koledy:

DEJ BŮH ŠTĚSTÍ TOMU DOMU, MY ZPÍVÁME – VÍME    KOMU.                                 MALÉMU DĚŤÁTKU, KRISTU  JEZULÁTKU, DNES V BETLÉMĚ NAROZENÉMU……………..ZA NAŠE ZPÍVÁNÍ, ZA KOLEDOVÁNÍ                                 DEJ  NÁM   NÁM  PÁN  BŮH  SVÉ  POŽEHNÁNÍ !  

V průběhu posledního čtvrtstoletí jsme postupně  zapomněli na to co nás spojuje a nehledíme si toho co by nás spojovat mělo. Totiž toho že jsme občany jednoho státu, jsme Češi, zdědili jsme tuto /zatím ještě/ krásnou zemi od svých předků a máme povinnost ji v pořádku předat dalším generacím.Nesmíme ji svou nesvorností a lhostejností ničit, poškozovat, předávat zodpovědnost za ni někam jinam a někomu jinému a svádět vinu na jakousi nutnost evropského vývoje směrem ku spojeným státům evropským po vzoru USA,  které vznikly za úplně jiných okolností. Nevěřím tomu že je možné v tomto směru USA ani napodobit!

Uplynulý rok 2013 převelice zhoršil naši rozhádanost a vytvořil pro vývoj ČR v dalších letech velmi nebezpečnou situaci. Začalo to už volbou Miloše Zemana za prezidenta. Jeho zvolení byla z nouze ctnost-ve druhém kole nebylo vlastně koho volit! Zvolili jsme si Zemana který veřejně prohlásil za svůj prvořadý záměr svržení řádně zvolené a jakž-takž fungující vlády! Už je to  více než půl roku co byla vláda smetena policejním pučem na základě směšného obvinění.Dodnes se policii  a státním zástupcům nepodařilo důvod jejich zásahu proti Nečasovi a spol. smysluplně dokonstruovat. Skutečnou příčinou ale bylo  neuvěřitelné  selhání politické reprezentace zastoupené v obou komorách parlamentu, která populisticky schválila ústavní změnu umožňující přímou volbu prezidenta,aniž byly nově a rozumně vyváženy jeho ústavní pravomoci a povinnost.Důsledkem je současný neutěšený stav naší politiky včetně zbytečných voleb a průnik nových populistických partají do parlamentu. V těchto dnech vznikající vláda  bude odrazem vůle voličů vyjádřené v říjnových volbách. Přesto že jsem žádnou ze stran tvořící se vlády nevolil nemíním se lhostejně dívat na případný rozklad a ničení naší země! Ostatně-nevíme jak si bude tento podivný vládní slepenec počínat-jak se budou její ministři chovat a čeho vlastně chtějí dosáhnout. Řekl bych že ani oni sami nemají jasnou představu čeho vlastně chtějí dosáhnout kromě dobře placených funkcí. Že nemají žádnou ideologii!

Tím naléhavější ale bude a to nejenom  v roce 2014 potřeba rozumné politiky na místní úrovni-to je v obcích! Tím důležitější budou letošní obecní volby! A nezapomeňme že “zem nedá umřít”!

Přeju všem Hlučanům  zdraví a  štěstí! 

                                   

                                   

 

 

Posted in Všechnomožné | Leave a comment

Politici se hádají-skutečné problémy se neřeší!

.     A zničená krajina ani zničená půda nikoho netrápí?

         Vždyť ta je už  téměř ve stavu “sídliště nepřizpůsobivých”!

Košické sídliště Luník IX v říjnu loňského roku

Vyrobit co nejvíce hmoty je dodnes zdá se v našich postkomunistických velkostatcích to hlavní. Tento pohled na zemědělství a na krajinu převládl po poslední světové válce s jejím hladem a nástupem komunismu u nás. I proto bylo zemědělství, a to nejen u nás, považováno za strategické odvětví jakožto obor zajišťující suroviny pro výrobu potravin. Postupně se však “ve světě”- trošku i u nás začal klást důraz na kvalitu i na původ potravin a jejich surovin. Ale hlavně na takzvanou udržitelnost zemědělství, tedy omezení negativních dopadů průmyslového zemědělství na stav krajiny. Národy a státy které si nevyhubily soukromé zemědělce-vlastníky a hospodáře  to mají snadné. O krajinu a půdu se starají stále hospodáři, grunty se předávají dalším generacím formou rodinných farem o velikosti do 100 ha. Tam má podpora dotacemi svůj smysl na rozdíl od plýtvání dotacemi většině našich postkolchozních velkostatků s průměrnou výměrou dvacetkrát větší.

Obr. 1 Zemědělský brownfield u Jenštejna  Nadjezd přes Královopolskou, Hradecká, Brno

My jsme si skutečné rolníky – vlastníky půdy a hospodáře  vyhubili. Podle toho také naše krajina vypadá. Ale nejhorším důsledkem špatné zemědělské politiky je úbytek zemědělské půdy a to není jenom vina našich zemědělců. Za posledních dvacet let ubývá v ČR průměrně téměř 20 ha=200.000 čtverečních metrů zemědělské půdy denně! Úbytek zemědělské půdy byl zaznamenán i v minulosti. Od roku 1927 do roku 2010 ČR přišla o 851 tisíc hektarů, to je 22,3 procenta zemědělské půdy. Historicky nejhorší bylo  období let 1976 až 1981, kdy ubývalo 37,9 hektaru denně, v letech 1981 až 1986 to bylo 25,6 hektaru. V letech 1966 až 1971 pak úbytek představoval 24,3 hektaru za den. Tento  krajně nepříznivý vývoj patřil k nejhorším v Evropě.

A politici se hádají stejně jak před volbami-skutečné problémy se  neřeší a v současné patové povolební situaci a se Zemanem na Hradě kdoví, zda sestaví funkční vládu! Nic nového pod sluncem! Celý svět je “hore nohama”!Možná dokonce že se jedná o situaci podobnou té co zničila římskou říši. Její příčiny popsal už před dvěma sty lety anglický filosof:

1. Valná většina obyvatel preferuje zábavu před prací.
2. Tradiční role otců jako živitelů rodiny je zpochybňována, množí se rozvrácené vztahy a svobodně žijící matky bez otců.
3. Senioři jsou zanedbáváni. Lidé pečuji o domácí mazlíčky-psy a kočky více než o svoje staré rodiče.
4. Literatura a umění se stávají bezduchými. Vytváří se planá zábava za každou cenu. Takzvaná umělecká díla jsou ošklivá, nevkusná, nic neříkající, ale přesto za ně bohatí zaplatí horentní sumy.
6. Čestná vojenská služba vlasti je odmítána, zpochybňována. vysmívána a posléze zákonem zrušena. Armádu tvoří nájemní žoldnéři.
7. Lidé pilně pracující jsou zesměšňováni a jako vzor se staví prázdní pokrytci, populisté, pochybní umělci a takzvané celebrity.
7. Daňové zatížení obyvatelstva stále roste a stát přerozděluje neúměrně vysoké částky. Lidé se nebojí nepracovat, protože stát se o ně vždy nějak postará.
8. Úroveň vzdělání rapidně klesá.
9. Státní dluh roste do nikdy nesplatitelné výše.
10. Přestává se vyrábět a pěstovat, protože výroba doma je moc drahá a potraviny a výrobky se dovážejí ze satelitních zemí.
11. Kdo se dostal do pozice, kde může ze státního krást, většinou tak činí. Postižitelnost těchto zločinů je velmi malá.               
12. Početí a výchova dětí je vnímáno jako obtěžující a dětí se rodí stále méně.
13. Léty osvědčené mechanizmy, chránící poctivé před podvodníky, náhle selhávají.
14. Veřejné funkce se stávají předmětem kořisti zisku. udělují se za úplatky, a kdo je získal, chce z nich kořistit, aby se mu vložený úplatek několikanásobně vrátil.
15. Staletími předků prověřené hodnoty – jako je čest, smysl pro povinnost, zodpovědnost, nadšení pro práci, pro dobročinnost, zápal pro věci veřejné, jsou vysmívány a zesměšňovány.
16. Šíří se cynismus.
17. Šíří se plýtvání, nestřídmost, znevažování znalostí, dovednosti a poctivé práce.
18. Do země přichází velké množství cizinců.
19. Politikové nadbíhají “lidu” který si vynucuje zábavu a státní podpory (chléb a hry).
20. Občané stále na všechno nadávají. 

Z podobnosti současné situaci v Evropě i v ČR mrazí v zádech!Takže nechejme politiky v Praze ať se hádají a snažme se udělat co je v našich silách doma=v Hluku.“Zem nedá umřít!” říkávala moje matka. Jak s tou “zemí”=půdou hospodaříme , jak ji ničíme?Sestavím tabulku zemědělské půdy zničené v k.u.Hluk. Nebude to veselé, ale dám si s tím tu práci. Budu to zde postupně uveřejňovat!

1.12.2013-mám to rozpracované-jenom u velkých souvislých ploch to už dělá 140 ha úplně zničené orné půdy!Kolem 220 ha kdysi překrásných luk je rozoraných a dalších 70 ha zničených močůvkou! Už existují jenom plošky několika desítek m2 kde najdete původní hluckou louku-kam se nedostaly stroje a během několika let to bude zarostené křovinami a mladým lesem.Dnes jsem prošel/spíš probrodil blátem/ část katastru  o které jsem si myslel že je jakž-takž zachovalá a to od Boršické  hranice směrem na Kobylicu a potom přes hráz nádrže kolem Býčiny domů. Je to katastrofa! Všecko rozorane a zničené cesty!Na cestu od nádrže nahoru-na Kobylicu – to je na cyklostezku někdo vyvezl v její horní části několik stovek kubíků výkopku-jílu, takže cyklostezka- není schůdná ani pro pěší- a kolem Býčiny se nedá též vůbec přejít.
 8.12.2013-Mám to sestavené.Dělá to 176 ha zničené orné půdy v letech 1950 až 2013  jenom na souvislých velkých plochách!                                                                                                                                                            
Lůžky vpravo-od kat. hranice 12,04 ha orná plevel-tráva, ploty,,cyklostezka –většina bez užitku
Lůžky+spodek  Husí hory   4,28 orná zastavěné+rybník,prům haly,silnice+parkov
Zelnice+Dílce/spodek/ 23,46 orná zastavěno -ZD+Niob+prům.zona+ČOV+skládky+cesty
Zelnice  1,49 orná zastavěno-bytovky JZD
Zelnice  6,68 orná zastavěno-školka+koupaliště+stadion+sport,hala+parkov.
Šraňky 16,57 orna zastavěno-RD+paneláky+garáže+Autopal+parkoviště
Vlčnovsko  4,68 orná zastavěno-„Pila“+benzinka+ cesty+parkoviště
Penkův lán proti “pile”  4,49 orná zastavěno-RD,garáže,cesty
Pod rybníčkama a Rybníčky  9,57 orná zastavěno- RD
Pod ČČtvrtě od Rybníčků  1,72 orná zastavěno-RD+zahrádky+cesty
Spodky Čtvrtí nad Kostelem  1,63 orná zastavěno-RD+zahrádky
Spodky Čtvrtí  „U cihelny“  1,73 orná zastavěno-RD+zahrádky
Spodky Čtvrtí za hřbitovem  9,50 orná zastavěno-RD+zahrady
Kráčinky pod Vinnů hůrů  3,31 orná zastavěno-prům+vinařství
Močové jamy na Ostrožských  6,38 orná 5,16ha les ochranný,1,22 neplodná/bouračka/
Příděly  7,27 orná RD,cesty,zahrádky
Ostrožské za ul Konečná  1,63 orná RD,park Kovář,RD,ohrady,ploty,zahrádky
Ostrožské za ul.Mladá  4,76 orná prům.staby,sklady,zoo zahr, RD
U vřivé vody  3,96 orná Prům.+sklad+neplodná
Rovné pole-Věže  1,13 orná Průmysl zařízení
Pod Babí Horů  3,50 orná solární elektrárna
Za Autopalem  4,00 orná solární elektrárna
Štěpnice+Liščí Hory 52,60 orná terasy
Celkem 186,38 po odečtení 10 ha na staré sady v Lištích horách to činí  176 ha jen velkých plochách

A zničená krajina ani zničená půda nikoho netrápí?

 

                                                                                                   
Posted in Pole-lesy | Leave a comment