NASTALI NÁM OPĚT PŘEŽALOSTNÍ DNOVÉ! Z JEDNÉ STRANY NĚMCI – Z DRUHÉ ARABOVÉ!

Celé Německo si dnes poprvé formou památného dne připomnělo osudy 15 milionů Němců, kteří byli po druhé světové válce vysídleni ze střední a východní Evropy, především z území dnešní ČR a Polska. Památný den připomínající vysídlence zavedla loni vláda kancléřky Angely Merkelové. Oficiálně má připomínat nejen poválečné německé vysídlence, ale všechny oběti vyhánění, k němuž dochází i v současnosti. Také proto zvolil kabinet pro památný den 20. červen, který už v roce 2000 označilo Valné shromáždění OSN za mezinárodní den uprchlíků. Památné dny připomínající německé vysídlence už dříve zavedly německé spolkové země Bavorsko, Hesensko a Sasko. V těchto zemích památný den připadá na druhou neděli v září. Poprvé se připomínal loni 14. září. Ve včerejším projevu německého prezidenta-stejně jako i v jiných oslavných slitovných projevech vždy chybí zmínka o několika podstatných okolnostech a příčinách tohoto vysídlení a to:

1.Že o vysídlení německých menšin z ČSR,Polska,ale i z Maďarska se začalo jednat už      během     druhé  světové války a v roce 1945 bylo vysídlení schváleno postupimskou    konferencí   vítězných mocností = Ruska, USA a Anglie. Transfer německého obyvatelstva ze tří evropských států do Německa se uskutečnil jako akt mezinárodního práva, nikoli práva vnitrostátního.Podle zprávy o třístranné konferenci v Berlíně vydané 2. srpna 1945 se čelní představitelé USA, Sovětského svazu a Velké Británie dohodli o odsunu Němců z Polska, Československa a Maďarska.V prohlášení se uvádělo, že “tři vlády prozkoumaly tuto otázku po všech stránkách a uznaly, že německé obyvatelstvo nebo jeho složky (the transfer to Germany of German populations or elements thereof), které zůstávají v Polsku, Československu a v Maďarsku, bude třeba odsunout do Německa. Jsou zajedno v tom, že jakýkoli odsun (transfers) musí být prováděn spořádaně a lidsky”. 
2. Že právě počínání těchto menšin usnadnilo Hitlerovi rozbití a okupaci ČSR i útok      na Polsko   znamenající   začátek druhé světové války se všemi jejími hrůzami, koncentráky, desítkami      milionů mrtvých a obrovským ničením veškerých hodnot nejenom v Evropě.

3. Že nelidské počínání Němců v okupovaných zemích-hlavně v těch slovanských vyvolalo tu poválečnou vlnu nenávisti k Němcům.

Ale současné diskuze si všímají hlavně odsunu z ČSR! To je pro nás znamení skutečnosti že Němci se moc nezměnili! A co my? Jak velká část našeho národa podkuřuje znovu Němcům?Viděli jsme to 30.května, když reprezentace města Brna na čele s primátorem  za ANO, lidovci, Žít Brno a zelených “dojemně” vítala delegaci sudetských Němců. V proslovech sdělovali že je nutno se omluvit za tzv. „Pochod smrti“! Argumentovali 2 tisíci mrtvých na cestě z Brna do Pohořelic. Měli být ubiti, zastřeleni  a jinak vražděni. Nic z toho není pravda! Ano, umírali na epidemii úplavice a na vyčerpání. Celkový počet  z dobových materiálů je ale jenom šest mrtvých kteří zahynuli za těchto okolností!. Odsun probíhal na základě dohody spojenců. Zároveň sloužil jako ochrana německy hovořících občanů proti lynčování. Doba okupace se na myšlení lidí podepsala. Hrůzy, které si české obyvatelstvo vytrpělo, musely vyvolávat odezvu.

Tož to je ta jedna strana znepokojení-Němci! Bohužel-zdá se,že současný stav EU-tedy jeho dnešní forma a politika umožňuje Německu (právě jemu a nikomu jinému) dosáhnout uskutečnění některých z cílů, které měli už za Hitlera! 

Ta “druhá” strana ze které bychom měli mít “vrásky na čele”je složitější! Je to viditelný úpadek “Západu”-hlavně USA i EU. Je to nynější model západního světa s jeho omezováním svobody,  nadměrnou vládní regulací a iracionální doktrínou globálního oteplování a s kampaněmi obnovitelných zdrojů energie/řepky atd/připomínající spíš socialismus než tržní hospodářství- o němž jsme si 25 lety mysleli že se je už “nemožný”.Obávám se, že  významná část našich problémů je spojena se situací Západu, s jeho postupnou ztrátou identity, s kulturním a civilizačním úpadkem a hospodářskou stagnací.  Obávám se, že snaha zatlačit do bezmoci Rusko-místo soustředění se na islámské nebezpečí a povýšení vnitřního ukrajinského odvěkého problému na problém světový a na problém Rusko-Ukrajinský-tedy válka na Ukrajině a připisování výlučné viny Putinovskému Rusku je toho důkazem!My-Češi a Moravani silné Rusko potřebujeme-stejně jak ho potřebovali naši předkové i Evropa před 150 lety! Obávám se že  současné hrátky “Západu” s námi jsou maskováním jejich vlastních problémů a selhání! Že je to v současném přelidněném světě a při současném novém stěhování národů-hlavně z islámského světa nebezpečná pýcha západní Evropy a USA! A vrchol všemu nasazuje současný černý US prezident Obama s jeho “proměnami”: V projevu k delegátům Demokratické strany v roce 2004, ujišťoval voliče že: „Zde není černošská Amerika, bělošská Amerika, španělsky mluvící Amerika, asijská Amerika –  zde jsou Spojené státy americké.“ Každý ho velebil za jeho post-racial hodnocení amerického stavu věcí. I jeden z našich deníků 20.2.2007 napsal: Zde se teď objevil tento Obama, oproštěn od standardního stylu morálního rozhořčení, prokurátorského horlení, okázalých projevů údajné citlivosti, urážlivosti, kterou nelze konejšit.Předčasné to byly radovánky- krok za krokem se pak začala /po volbách/ zpřítomňovat ta pravá realita. Obama nikdy nebyl   “ post-racial”!  Nikdo se pořádně nazačetl do jeho memoárů Dreams From My Father s přiznáními jako: „Když mi bylo dvanáct či třináct roků, přestal jsem se zmiňovat o matčině rase, poněvadž jsem začal získávat pocit, jako bych se tím zavděčoval bělochům.“  Přiznává, že „našel útěchu v pěstování pronikavého pocitu rozhořčení a nepřátelství vůči matčině rase. Nikdy jsem nenapodoboval lidi bílé nebo hnědé rasy, jejich osud mi byl cizí. Ztotožňoval jsem se s otcem, černochem, synem Afriky.“

Evropě hrozí v nejbližší budoucnost obrovská migrační vlna Afričanů.Někteří politikové a odborníci naznačují, že za migraci Afričanů do Evropy mohou klimatické změny zaviněné především vyspělými zeměmi, které mají tímto morální povinnost se o tyto environmentální uprchlíky postarat. Poslední údaje však ukazují, že pokud nějaký vliv zvýšených koncentrací oxidu uhličitého na stav zeleně v oblast Sahelu / pás stepí a savan táhnoucích se napříč Afrikou/ existuje, je paradoxně spíše pozitivní.Je zde sice suché podnebí, ročně naprší 100–500 mm. Důsledky případného sucha budou  vzhledem k rychle narůstajícímu počtu obyvatelstva  závažné, ale neměly by se zneužívat k vytváření falešného pocitu viny za to, že vypouštíme skleníkové plyny a že takto my ničíme jejich životní prostředí.Tuto málo úrodnou oblast ohrožuje hladomorem hlavně rychle se  zvyšující počet obyvatelstva-díky vysoké porodnosti žen /kolem 7 porodů na ženu/a pokroku v medicině který už dorazil i tam.                                                                                                                                               Bezesporu se nacházíme v situaci, kdy na území evropských států pronikají davy chtivé konzumovat  bohatství. A nikdo jim v tom není schopen zabránit? Místo toho se diskutuje  o míře oprávněnosti jejich požadavků a o tom, co všechno jim jsme my dlužni! Slabost a nerozhodnost odpovědných se halí do hávu humanismu a objektivity. Nošení šátků a přiblblé karikatury se se dávají  na stejnou úroveň jako uřezané hlavy a kamenované ženy. Politikové EU nás krmí frázemi o budoucích přínosech z příchodu devatenáctiletých kvalifikovaných odborníků! Kde tito mladíci vyrostlí v polopoušti Afriky vzali nějakou kvalifikaci a pracovní návyky?Ostatně-Je třeba otevřeně přiznat, že současný exodus byl vyvolán a umožněn nesmyslnými představami o možnosti násilného vývozu demokracie na Blízký východ, který zničil tamní původní režimy chránící Evropu před migrací, vyvolal ekonomický a společenský rozvrat, občanské války a humanitární katastrofy. Západ tyto konflikty pomáhal vyvolat a účastní se jich. Bylo by proto namístě, aby změnil tuto katastrofální politiku a pomohl dosud fungujícím sousedním zemím vytvořit podmínky pro to, aby uprchlíci mohli zůstat v regionu. Jeho spojenci – bohaté ropné monarchie Arabského poloostrova mají pro to nepochybně více prostředků i logičtější odpovědnost za osud obětí konfliktů, na nichž se samy podílejí, než vzdálené země například střední Evropy, jako je ČR.

Ách jo! To jsem se dočkal zmatků! Asi bych to neměl sledovat,  ale zajet    raději     za   vnukama   do  Jankovic  ! ! 

 

 

 

 

Posted in Politika | Leave a comment

FENOMÉN BABIŠ.

Po vystoupení Andreje Babiše na schůzi  poslanecké sněmovny k návrhu pravice o odvolání současné vlády jsem slíbil „stvořit“ o Babišovi článek na tomto webu. “Prošmejdil“ jsem  co nejvíce dokladů o Babišovi na internetu.Ale kromě toho že je mimořádně schopným obchodníkem, podnikatelem s mimořádně výkonným mozkem jsem o něm našel jenom velice málo příznivých informací.On vlastně není Čech-ani Slovák! Rozhodl jsem se proto raději o něm nic – kromě životopisu NEPSAT. Obávám se že Andrej Babiš je pro ČR pohromou! Myslím že je nebezpečný!

Andrej Babiš

Obávám se že s Babišem jako politikem prožíváme něco úplně nového- snad návrat k nejhorším úsekům našich dějin. Je ale možné že se mýlím- kéž by tomu tak bylo!

Uvádím proto jenom jeho životopisná data-veřejně přístupná na Wikipedii. V každém případě ale: POZOR NA NĚHO!

Andrej Babiš-současný ministr financí ČR se narodil v Bratislavě v r.1954  v komunistické rodině. Andrej byl ženatý-z tohoto manželství má dvě děti. Nyní žije s družkou , se kterou má také dvě děti. Oba jeho rodiče absolvovali obchodní akademii a byli zaměstnáni v Řempu (řemeslnické potřeby). Jeho otec Štefan Babiš následně pracoval pro firmu Československá keramika a stal se jedním ze zakladatelů zahraničního obchodu na Slovensku. Později stál při vzniku katedry zahraničního obchodu na VŠE v Praze, kde externě přednášel.Po příchodu do Strojexportu byl Štefan Babiš vyslán do Etiopie, kde prodával mimo jiné i české obráběcí stroje. Následně byl přeložen do Paříže, kde celá jeho rodina žila do roku 1961. Tam začal  syn-Andrej chodit do základní školy zřízené při tamním československém velvyslanectví. Po návratu z Francie byl otec vyloučen z Komunistické strany Slovenska a propuštěn z práce. Asi tři roky pak rodinu živila matka, která v té době pracovala ve Výzkumném ústavu drůbežářského průmyslu, později byla zaměstnankyní Ústavu marxismu-leninismu. V důsledku politické liberalizace v rámci Pražského jara 1968 byl Štefan Babiš rehabilitován a připravoval se na výjezd do Ženevy, kde poté zastupoval Československo jako delegát v jednáních o tehdy stále ještě provizorní smlouvu GATT (General Agreement on Tariffs and Trade – Všeobecná dohoda o clu a obchodě) při OSN.

V září 1969 začal Andrej Babiš studovat na všeobecném švýcarském gymnáziu. Později onemocněl trombocytopeniía rok strávil v nemocnici. Po návratu ze Ženevy studoval na gymnáziu v Bratislavě, kde v roce 1974 maturoval. Posléze byl přijat na obchodní fakultu VŠEv Bratislavě, směr zahraniční obchod. Na VŠE se věnoval práci v mezinárodní organizaci studentů AIESEC a stal se jejím prezidentem. Vysokou školu ukončil s červeným diplomem a 1. listopadu 1978 nastoupil do státního PZO Chemapol Bratislava. V témže roce 1978 se stal kandidátem KSČ, za jejíhož člena byl přijat o dva roky později, tedy v roce 1980. Na podzim 1985 byl vyslán jako delegát PZO Petrimex do Maroka, kde zastupoval také dalších 15 podniků zahraničního obchodu, např. Lignu či Motokov. V Maroku pobýval i v době sametové revoluce. Poté se vrátil do PZO Petrimex. Stal se ředitelem obchodní skupiny, která měla tehdy monopol na dovoz surovin pro výrobuhnojiv v Československu.

Podle dosud zveřejněných dokumentů pocházejících z archívu slovenského Ústavu paměti národa, byl Babiš od 12. listopadu 1980 evidován jako důvěrník Státní bezpečnosti (StB) a 11. listopadu 1982 v bratislavské vinárně U obuvníka měl za přítomnosti kpt. Rastislava Mátraye a por. Júliuse Šumana podepsat vázací akt, čímž se údajně stal agentem StB s krycím jménem „Bureš“. Registrován byl u Oddělení kontrarozvědné ochrany československého zahraničního obchodu Odboru na ochranu ekonomiky Správy kontrarozvědky v Bratislavě (1. oddělení III. odboru XII. správy ZNB). Toto oddělení mělo na starost sledování zastupitelských organizací zahraničního obchodu v Bratislavě, mezinárodní výstavy a veletrhy v Bratislavě a monitorování činnosti zahraničních rozvědek v československém zahraničním obchodě. Dochované listiny přitom naznačují, že Babiš se Státní bezpečností vědomě spolupracoval již jako důvěrník. Agentem StB byl Babiš údajně do roku 1985, kdy jej PZO Petrimex vyslal dlouhodobě do Maroka; s příslušníky StB se prý za uvedené období setkal celkem sedmnáctkrát. Krycí jméno „Bureš“ figuruje nejméně ve dvou dalších svazcích StB – jednak ve spisu „Oko“, kde je „Bureš“ nejméně dvakrát zmíněn jako autor hlášení určených pro tuto organizaci, a jednak ve spisu „Voják“, v němž figuruje jako opakovaný návštěvník konspiračního bytu.

Podle mluvčího Agrofertu Karla Hanzelky bylo důvodem schůzek to, že Babiš odmítal dovážet nebezpečné fosfáty ze Sýrie. Sám Babiš jakoukoli spolupráci s StB rezolutně popřel. Obvinění ze spolupráce StB považoval za předvolební boj, a zažaloval slovenský Ústav paměti národa. Věří, že soud vyhraje. Na stání v říjnu 2013 se nedostavil, soud již Babišovu výpověď měl a přesto byl soud odročen. Ústav paměti národa v roce 2011 upozornil, že pravdivost archivovaných dokumentů nijak neověřuje. V r. 2013 ale ředitel ústavu Ondrej Krajňák prohlásil, že„obecně existuje jen malá pravděpodobnost, že by evidence byly vykonstruované, když nezávisle na sobě existovaly ve třech svazcích. Také podle Radka Schovánka z českého Ústavu pro studium totalitních režimů je prakticky vyloučeno, že by byly zachované dokumenty Ústavu paměti národa padělkem.Dne 26. června 2014 Okresní soud Bratislava I nepravomocně rozhodl, že je Andrej Babiš ve svazcích StB evidován neoprávněně. Soudkyně v odůvodnění rozhodnutí uvedla: „Soud neměl za prokázané, že navrhovatel vědomě spolupracoval se Státní bezpečností a že byl jejím agentem“. Slovenský Ústav paměti národa se proti rozhodnutí odvolal. Rozhodnutí soudu tak nenabylo právní moci a věc bude projednávat vyšší instance.

V roce 1992, když bylo jasné, že se Václav Klaus a Vladimír Mečiar domluvili na rozdělení Československa, navrhl Babiš zřízení kanceláře Petrimexu v Praze. 25. ledna 1993 z této kanceláře vznikl samostatný podnik AGROFERT, spol. s r.o. Začátkem roku 1995 pak došlo k navýšení základního kapitálu Agrofertu, po kterém se majoritním vlastníkem stala ve Švýcarsku registrovaná společnost O.F.I.V současnosti je Agrofert akciovou společností a největším českým zemědělskýmpotravinářským a chemickýmholdingem. Holdingová společnost ovládá více než 230 právně samostatných společností,] zejména v České republicea na Slovensku, jejich konsolidované tržby dosáhly v roce 2012 téměř 132,5 miliard Kč. Společnost patří mezi největší firmy v České republice, zde vlastní nebo má v nájmu 57 tisíc hektarů zemědělské půdy (0,7 procenta území České republiky nebo 1,6 procenta veškeré zemědělské půdy). Společnost vlastní a řídí Andrej Babiš. Do portfolia Agrofertu patří kromě chemické výroby, potravinářských podniků a zemědělské výroby také vydavatelská firma AGF Media a. s., od června 2013 také Agrofert vlastní velký mediální koncern MAFRA a. s., který v roce 2013 vydává dva celostátní tištěné deníky (Lidové noviny a Mladou frontu DNES), regionální deník Metro, provozuje tři televizní stanice, dvě rozhlasové stanice, zpravodajské servery Lidovky.cz, IDnes a Česká pozice a vlastní také jednoho virtuálního mobilního operátora. Agrofert zahrnuje také společnosti v Maďarsku, Polsku, Nizozemsku a Německu. V posledně jmenované zemi jsou to chemický závod SKW Piesteritz a od února 2013 také velkopekárna Lieken.

V roce 2008 byl Andrej Babiš kritizován poté, co Česká televize zveřejnila záběry tajnou kamerou zachycující schůzku Andreje Babiše a tehdejšího šéfa antimonopolního úřadu Martina Peciny. Schůzka v autosalonu Mercedes Forum na pražském Chodově se konala v době, kdy antimonopolní úřad posuzoval rozšíření Babišova koncernu Agrofert o další společnosti. Podle Martina Peciny se s Babišem setkávali opakovaně a chůzka se konala v autosalonu proto, že v Praze neměl kancelář.

V roce 2010 pobíraly Babišem vlastněné firmy státní dotace ve výši 3 miliardy korun.Babiš sám se proti označení “miliardář” ohrazuje. Říká, že jeho hlavním majetkem je 28 listinných akcií reprezentujících 100 % základního jmění Agrofertu. Dne 20. ledna 2014 odešel z vedení Agrofertu, před tím než se stal ministrem financí. V roce 2010 schválila poslanecká sněmovna novelu Zákona o ochraně ovzduší, která v souladu s tendencemi v celé EU zvýšila povinný podíl biopaliv v benzínu a naftě. Babiš připustil, že zákon pomohl prolobbovat. Podle ekonoma a politika Petra Macha díky přimíchávání biopaliv spotřebitelé doplácejí asi dvě koruny na litr pohonných hmot, ročně přibližně 15 miliard korun, z čehož přibližně 10 miliard údajně připadne firmám patřícím Babišovi. Podle Babiše biopaliva zdražují cenu naftu maximálně o 46 haléřů na litr, v benzínu díky biopalivům dokonce zlevnil. .

V listopadu 2011 založil Andrej Babiš občanskou iniciativu nazvanou Akce nespokojených občanů a nevyloučil, že by z ní mohlo vzniknout politické hnutí. Jako politické hnutí bylo ANO 2011 registrováno 11. května 2012. V srpnu 2012 se stal prvním předsedou hnutí, když v tajné volbě získal 73 ze 76 hlasů. Se svým hnutím chce bojovat proti korupci a za nižší daně. Sám státu na daních odvádí 23 milionů korun ročně, jeho holding zhruba 800 milionů korun ročně. Na svou činnost obdrželo hnutí ANO 2011 od Babiše z jeho vlastních prostředků za rok 2011 okolo 25 milionů korun. Vkrajských volbách konaných roku 2012 finančně podpořil uskupení Východočeši, Mimo Jiné a zlínské M. O. R. (Hnutí za Morální Očistu Radnice). Skrze jejich kandidátky potvrdil kandidaturu sedmi členů ANO 2011. Ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR v roce 2013 kandidoval v Hlavním městě Praze jako lídr hnutí ANO 2011. ANO  dosáhlo v těchto volbách značný úspěch, když obsadilo druhé místo za ČSSD se ziskem 18,65 % hlasů. Během předvolební kampaně byl Babiš funkcionáři politické strany TOP 09 Miroslavem Kalouskem a Markem Ženíškemoznačen za „komunistického udavače“. Babiš reagoval podáním trestního oznámení pro pomluvu.

V lednu 2014 se stal Babiš kandidátem hnutí ANO 2011 na post vicepremiéra a ministra financí ve vládě Bohuslava Sobotky. 29. ledna 2014 byl do obou funkcí jmenován. Navrhoval splacení části státního dluhu z 350 miliard korun, které údajně leží bez užitku na účtech České národní banky (ČNB). Podle představitelů banky jde o nesmysl a banka žádné volné prostředky nemá. Jako ministr financí doporučil lidem, kteří by chtěli podnikat, aby si nejprve zkusili zaměstnanecký poměr.V listopadu 2014 popřel spekulace, že by chtěl v budoucnosti kandidovat na prezidenta České republiky. Připustil, že by se v budoucnosti mohl stát předsedou české vlády.

Na III. sněmu hnutí ANO 2011 obhájil v únoru 2015 post předsedy hnutí. Od delegátů dostal v tajné volbě všech 186 hlasů.

 Bývalý prezident Václav Klaus na jaře 2015 označil propojení politiky a byznysu Andrejem Babišem za nebezpečné a vývoj české politiky poté, co se Babišovo ANO 2011 stalo jednou z nejsilnějších stran, za „hrůzostrašný“. 

O té současné řepko-kukuřičné manii a  o souvislostech s A.Babišem něco napíšu-najdu-li sílu vrtat se v té kopě nechutností!

 

Posted in Politika | Komentáře nejsou povoleny

Dnes je svatodušní neděle!

Svatodušní svátky-Letnice. 

Svatodušní svátky slaví křesťané  padesátý  den po Velikonocích. Jsou vyvrcholením- naplněním Velikonoc.Velikonoce i letnice mají prapůvod v oslavách přírody: Velikonoce byly původně svátky jara, letnice oslavou začátku sklizně. Pro Židy i pro křesťany však oba tyto svátky znamenají mnohem víc. Židé si o Velikonocích připomínají historickou událost zázračného vyvedení Bohem vyvoleného národa z egyptského otroctví. O letnicích si pak připomínají další důležitou událost – darování Desatera Mojžíšovi na hoře Sinaj. Pro křesťany jsou Velikonoce svátkem vzkříšení, zmrtvýchvstání Pána Ježíše, a letnice jsou svátkem seslání Ducha svatého – svátkem skutečné plnosti života.

  Bože ! Jaký to býval v Hluku svátek!

krojovaní v kostele

  Po  oba  dny sváteční mše – v  pondělí po požehnání  ”Jízda králů”.

Hýlom  hylom  počůvajte!Horní  dolní domácí aj přespolní               co vám budu povidati na toto Svatodušní pondělí !

Kde vypravovali z baráku krála-”bylo pilno” už od skorého rána! Čistit a mašlit koňa- a ženské pomáhali-ale aj vařili!

Kolikrát sa chlapci při jízdě králů aj pobili- to když chtěl někdo jízdě krála “ukract”.                                        

A “po králoch” muzika!  Ščepán vytruboval až  sa hory zeleňaly- chasa zpívala a tancovala do rána !

V Hluku o víkendu pořádali dětský krojový ples.

Posted in Národopis | Komentáře nejsou povoleny

PRAHA UŽ TOHO ZAŽILA !!!

Slovácko Dnes

Toto fakt ještě Praha nezažila! Stovky krojovaných i s Jízdou králů míří do naší metropole”   píše Bartoníček dnes=19.5.2015 !

  NIC NOVÉHO POD SLUNCEM!                                                                                                  Ono je stejně už dávno po všem a ti co tam byli jsou většinou “pěkně otrávení”.Tajtrlíky v krojích dělali z Hlučanů místní “podnikatelé v národopisu”, Pražáci a někteří politici už dávno. Vesměs se jim ale nejednalo ani tak moc o folklor-jako spíš o zisk. Finanční i politický. A neštítili se dokonce hajlovat v krojích ani na Heidrychově pohřbu v roce 1942! Ostatně-otevřete si googlem “Hluk v dobách protektorátního temna 1939–1945″! Tam to všecko je-jak v té Samuelově  knize co o  ní zpívali Voskovec a Werich.

Rači si zazpívajme!Výsledek obrázku pro Hluk-mužský sborVýsledek obrázku pro Hluk-mužský sbor

 

 

Posted in Všechnomožné | Komentáře nejsou povoleny

Je toho všude plno!

 David Rath nechodí po nedělní nehodě na kole k soudu.  Freddie Gray.jpg

Čeho že je všude plno?

U nás kromě všudepřítomného řepkového pylu  komedie  s “chudákem” Rathem.

V naší “starostlivé opatrovnici “Evropské Unii záměru bruselského vedení rozdělovat příliv většinou “nepřizpůsobivých” imigrantů s nímž si velcí  a proto mocní členové Unie vlastní vinou už neví rady všem-tedy i nám.

A za mořem-v někdejším vzoru demokracie – v USA – opětovně černošských nepokojů, konkretně v případu pětadvacetiletého Freddie Gray, černošského recidivisty, který  zemřel koncem dubna/zatím bez vysvětlení/ v policejním voze a kvůli jehož smrti vypukly v Baltimoru masové černošské nepokoje s rabováním a žhářstvím a který byl dle nejvlivnějším deníku Washington Post  ”sweet and fun to be with” = „prima chlapík a radost s ním být pohromadě“ a o kterém vede policie následující záznamy:                             24.8.2007 – výroba a distribuce narkotik
29.8.2007 – distribuce narkotik
21.9.2007 – distribuce narkotik
12.2.2008 – distribuce narkotik
20.3.2008 – vloupání
20.3.2008 – vlastnictví narkotik
28.3.2008 – vlastnictví narkotik
16.4.2008 – distribuce narkotik
30.4.2008- nezákonné vlastnictví
16.7.2008 – distribuce narkotik
28.8.2008 – vlastnictví narkotik
16.9.2008 – distribuce narkotik
9.5.2012 – distribuce narkotik
5.10.2012 – nezákonné hazardní hry
29.9.2013 – distribuce narkotik
25.1.2014 – vlastnictví narkotik, víc než 10 gramů
13.5.2014 – krádež
4.12.2014 – vlastnictví narkotik
4.12.2014 – distribuce narkotik
31.12.2014 – distribuce narkotik
4.1.2015 – distribuce narkotik
20.3.2015 – transakce s kokainem

 Donedávna byly noviny, rozhlas i TV plné Ukrajiny-už to sice trochu utichlo. Už se jezdí slavní „politikové“ do Ruska s Putinem „jakoby“ smiřovat! Ale kolik ta kampaň namířená proti Rusku nadělala škody! Politické i hospodářské. Místo aby EU+USA+ostatní jakž-takž fungující státy jejichž vedení používá zdravý rozum věnovaly pozornost do celého světa se rozlézajícímu islámskému terorismu a problémům z přemnožení lidí na naší zemi, tak se tou „Ukrajinou“ vytvořilo jenom další ohnisko sporů,válek a neštěstí-„za našíma humnama“! A deformovalo to i pohled na příčiny toho obrovského neštěstí=světové války 1939-1945. Dokonce byly deformované i ty oslavy sedmdesátiletého výročí jejího konce, jedni slavili v Polsku-druzí v Rusku, třetí v USA-no není to pitomost?

Evropu  ohrožuje mnohem  horší problém! Přes Středozemní moře se do Evropy tlačí statisíce uprchlíků z Afriky.Příčinou je skutečnost, že v Evropě si „žijeme dobře“, že naše státy fungují a zaručují nám slušnou bezpečnost. Na rozdíl od rozsáhlých území, ne-li už celé Afriky, kde už donedávna jakž-takž fungující státy nefungují a jsou to už jenom názvy jednotlivých území bez fungujících státních správ.Dílčí opatření k zamezení této obrovské uprchlické vlny jako ploty ,potápění pašeráckých lodí a vracení jejich lidského nákladu zpět nefungují. Zřejmě nezbude Evropě,Americe a jiným evropsky fungujícím státům,aby se přestali hádat o věci z hlediska nám hrozící emigrantské vlny nepodstatné a pokusili se znovu-jak před staletími to je v dobách proklínaného kolonialismu  silou a vlastními lidmi prosadit ale i udržet v nešťastné Africe fungující státní správu!

Tedy znovu Afriku kolonizovat !?

 Bohužel! Všechny bláhové sny o právu na sebeurčení, právu na svobodnou existenci, právu na spravování si věcí vlastních svými silami,o právu na nevměšování jsou jenom sny v situaci, kdy respekt k těmto hodnotám má za následek tisíce mrtvol na dně Středozemního moře. Buď zařídíme, že se budou mít v zemích svého původu dobře, nebo budou dál umírat a jednoho dne se nebudeme mít dobře ani my, protože neuživíme sebe, ani ty, kteří před bídou prchají.

        Ale máme my  šanci to ovlivnit ?

 

Posted in Politika | Komentáře nejsou povoleny

Dnes je tomu 70 let co skončila druhá světová válka v Evropě-tedy i v ČSR!

     V  Hluku ale skončila válka už 27.4. 1945 !

Dobře si to pamatuji-už jsem měl 12 roků!Pamatuji jak jsme  už toho 27.4.1945 šli hbitě a radostně s “bráchů”- pozdějším MUDr Antonínem Hrubým – o 10 roků starším mne na “Kobylicu”, kde jsme v zemním bunkru borového houští zásobovali už řadu měsíců 3 Rusy-uprchlíky ze zajateckého tábora a radostně je přivedli do Hluku=domů!Měli jsme tenkrát = už od toho prvního dne osvobození Hluku=od 27.4.1945 obě tehdejší naše obytné místnosti=kuchyň + ložnici + chodbu zabrané sovětskou vojenskou policií s rozložitým majorem a pro potřebu rodiny nám zbyla prostorná “černá kuchyňa” s kotlem,  kachlovým sporákem , s  péckou a se schůdky do sklepa plného “erteplí  a  kyšky”.Tam jsme nocovali na zvedacím dřevěném poklopu v peřinách já s matkou-cenné věci ve sklepě-kuchař Saška upozornil”Bábuška-soldaty kradut”! Civilním povoláním byl Saška tenor v kyjevské opeře. O majorovi se na náš dotaz o jeho původním povolání  vyjádřil:“Kozy pasol”. Bratr měl “bezpečnostní pelech” ve slámě na půdě už asi rok-co utekl z nasazení v “Rajchu”, otec si ustlal ve chlévě-3 kravičky mu topily.                                                                                     Hned jak jsme ty 3 Rusy /zarostené jak Krakonoše / dovedli domů ujala se jich ta vojenská policie a zavřeli je do prádelny=vězení v domku Hniliců-dnes ulice “Na Konečné”- Hráček č.p.830 a od té doby jsme už o nich nevěděli nic. Jak asi skončili je “smutno pomyslet”. Když jsme je stěhovali z lesního bunkru do Hluku včetně našeho skrovného nádobí jim zapujčeného, tak jsme zjistili, že jeden z pecnů chleba jsme jim zabalili do  novin s celou naší adresou=že nad námi “Pámbu” držel ochrannou ruku že ty zajatce “nevybrali” Němci!Mohli jsme – celá  rodina zmizet stejně jak zmizeli ti “Ivani” co jsme je v tom bunkru několik měsíců živili a bunkr jsme jim pomohli zbudovat. Němci by nás určitě vystříleli!

                          Tož to bylo toho 27.4.1945. To ještě byla válka.

Sovětská vojenská policie u nás oslavila ještě 1.máj-byli všichni pěkně slití /kromě toho kuchaře-tenora Sašky/-o půlnoci stříleli pistolemi i samopalem na hvězdičky-až  prý měli rodiče  strach-já jsem to zaspal! Druhého-možná třetího máje se od nás “vypakovali”. Pokud vím – moc nám toho nesebrali-také nebylo co brát! Vím jenom o jedněch kapesních hodinkách. Ty byly alespoň částečně zaplaceny “sklem”= poháry a miskami z Květné-Strání-kde mělo velitelství polní policie ubytování před Hlukem.Sklo a nepořádek nám vojáci ponechali! A ten bratr si to zavinil sám- nechal hodinky neprozřetelně mezi hrníčky v kredenci.

Nevěděli jsme co jsou vojáci. A stejně  jsme  se už učili oba “ruštinu”!

Posted in Politika | Komentáře nejsou povoleny

Dnes je tomu 70 let co přišly sovětské hlídky do Hluku!

Se divím že o  dnešním výročí není nikde ani slovo! Zapomínáme úmyslně?

 Máte internet? Otevřete si  “Hluk v dobách protektorátního temna 1939–1945″! Tam to všecko je-jak v té Samuelově  knize co o  ní zpívali Voskovec a Werich.

Stěží bych vytvořil něco lepšího!

Posted in Politika | Komentáře nejsou povoleny

Kalamitní stav ve smrčinách-zkontrolujte si váš les!

 Pohled na suché stromy (obnovující se les) V katastru Hluk jsou ohrožené hlavně staré jehličnaté lesy na Kobylí Hlavě s vysokým podílem smrků. Tyto lesy byly většinou vysázeny před sto lety a dříve na vzdálených a málo úrodných parcelách zemědělské půdy v době značného zvyšování zemědělské produkce na bližších polích  po nástupu intenzivní péče o  půdu včetně důkladného  hnojení a orby. Vzhledem k výborným růstovým vlastnostem smrku a široké využitelnosti jeho dříví od tyček až po pilařskou kulatinu, volili staří Hlučané tuto dřevinu správně. Vysázeným kulturám smrku,  borovice, jedle a modřínu byla věnována tehdejšími vlastníky-drobnými zemědělci intensivní péče včetně zalévaní výsadeb v prvním roce, jejich ochrany proti zvěři nátěry “kravinců” či dokonce krve z jatky a pěstebních zásahů v mladých porostech. Smrk který v mládí velmi rychle roste /proti jedli/, snáší lépe okus a není tak zvěří vyhledávaný jako   jedle, je v hluckých klimatických a půdních poměrech /sucho,teplo a vysoký obsah vápna/v pozdějším věku= po 60-70 letech  málo odolný proti nemocem a je silně napadán houbovou nemocí -Václavkou, která způsobuje hnilobu dříví nejspodnější části kmene-z hlediska dřevařského právě té nejcennější. Takto oslabené stromy jsou napadány kůrovci a ohroženy polomem i vývraty. Z ekonomického hlediska je vhodné smrky v naši klimatických a půdních podmínkách vytěžit ve věku kolem 80-90 let, dokud se Václavka nedostane z kořenů příliš vysoko do kmene. Nejvhodnější náhradou smrku při zalesnění je jedle, tato v Hluku výborně prospívá, dosahuje vyššího věku i kubatury, ale v mládí je více ohrožená  okusem zvěří. Na Kobylici se tamějších několik desítek jedlí krásně “zmlazuje” přirozenou cestou/díky roznášení jedlových šišek sojkami a jejich louskání semen/ právě ve starých smrčinách. Je ale nutné začít s její pečlivou ochranou před okusem už ve stadiu 1-2 letých semenáčků. Nejkrásnější a pravděpodobně nejmohutnější jedle v Hluku je právě na Kobylici. Je viditelná z velké dálky uprostřed paseky v obecním lese-při pohledu z Hluku téměř na obzoru – snad tam opravdu stojí ještě dnes! Pokud dosud stojí na svém místě měla by být prohlášena za semenný strom. Jedle patří mezi základní meliorační a zpevňovací dřeviny , stabilizuje lesní porosty proti větru, proto je zahrnuta též v příslušném dotačním “titulu” MZČR  stejně jako listnaté dřeviny. Na Kobylici se ale přirozeným způsobem zmlazuje nejenom jedle, smrk,modřín a borovice, ale též oba javory, třešeň ptačí s nádhernou kresbou hedvábného dřeva, jilm polní a jeřáby, lípa a doslova agresivně jasan, který si výhřevností nezadá s bukem a je vyhledávaný stoláři /pokud ještě jací jsou/. Dub se zde zmlazuje dobře z opadu žaludů-hlavně ze  sojčích úkrytů v myší dírách , ale roste příliš pomalu-vyžaduje tedy mimořádnou pozornost jak při ochraně proti zvěři, tak při prvních prořezávkách a v porostech na Kobylici nevytváří kmeny vyhledávané pilaři. Místy zde prospívají i kanadské ořešáky s nádherným nafialovělým a mimořádně tvrdým dřevem. Jejich ořechy jsou kromě vypěstování sazenic pro lidi nepoužitelné.Na Moravě se donedávna pěstovaly hlavně v lužních lesích.Donedávna jich bylo v některých částech Kobylice dost. Jak přežily služby některých podnikatelů v lesním hospodářství nevím. “Čerstvé paseky” obsadí jako první vždy břízy a osiky-nazývané neprávem „plevelné“ dřeviny, na lesních okrajích i akáty .  Kromě akátu jsou to vlastně pomocníci vlastníka lesa,  protože potlačí opravdové zaplevelení ploch kopřivou,ostružinou, planou trnkou a jinou skutečnou plevelí, která  výsadbu cílových dřevin  velice ztěžuje  a zničí  či znemožní i jejich přirozené zmlazení=nárusty z náletu semen  okolního lesa. Proto je nutné každou paseku hned po těžbě zalesnit a výsadbu po 2-3 roky obžínat. Břízy a osiky se odstraňují až při prořezávkách /s jejich ponecháním tam kde se výsadba nezdařila/. Protože jsou to rychle rostoucí dřeviny stojí už ve věku 15 let za zpracování na palivo.Akáty jsou zvláštní případ. Na lesních okrajích a na plochách  v polích nepřístupných pro mechanizaci by měly zůstat pro jejich veliký význam pro včely, které v současné zemědělské krajině nemají po odkvetení řepky žádnou pastvu. Je proto velice závadné jak nedávné odstranění všech akátů kolem cyklostezky z Hluku do Lhoty, tak jejich  vykrádání z okraje Kobylice i jiných míst katastru místními podnikavci.

Využití  přirozené schopnosti lesa “obnovovat se sám” ale předpokládá výběrný způsob hospodaření a pečlivost a to je dnes už “vzácné zboží”.

Po likvidaci soukromých rolníků u nichž byla péče o tyto lesy samozřejmá, převzal správu všech lesů stát. Státní lesy byly s jejich staletími osvědčenou organizační strukturou polesných,hajných a místních pracovních sil schopné základní opatření v lesích bývalých soukromníků  zajistit. Po r. 1989 byly znovu tyto “selské lesy” předány jejich vlastníkům dle tehdejšího stavu evidence vlastnictví katastru nemovitostí. Ale skuteční=katastrální vlastníci lesních pozemků  práci v lese  už mezitím odvykli  či byli staří, ani už nevlastnili potřebné výrobní prostředky jako na př.potahy. Značné množství katastrálních vlastníků už bydlela jinde než v Hluku, při úmrtích nebyla důsledně prováděna dědictví – řada lesních parcel byla a dosud je vedena na nebožtíky, takže bylo nutné péči o soukromé lesy organizovat jiným způsobem. V Hluku-stejně jako i v dalších okolních obcích byla proto založena sdružení vlastníků lesa sledující společnou správu a ochranu lesa. Stát podporoval tato sdružení “dotací na společnou odbornou správu lesů drobných vlastníků”.

 Sdružení vlastníků lesa bylo v roce 1994 založeno i v Hluku a bez větších problémů fungovalo. O dotaci na správu sdruženého lesa jsme žádali přímo na ministerstvo zemědělství a bez problému jsme  ji dostávali. Se vznikem současného kraje Zlín přešlo ale právo udělování této ministerské dotace na kraj. Krajský úřad Zlín   vyplácení dotace na společnou správu sdružených drobných lesů zastavil.  My v Hluku jsme Sdružení přesto udržovali  v provozu až do roku 2012, kdy se výbor sdružení dohodl na jeho rozpuštění, poněvadž nebylo možné zajistit funkci odborného lesního hospodáře který by společnou správu sdruženého lesa zajistil-což jsem prováděl po řadu let já bez nároku na odměnu.A společná správa sdruženého lesa byla součástí stanov našeho sdružení registrovaného takto 18.5.1994 ministerstvem vnitra ČR.Pokud je mi známo tak zanikla v okolí  všechna sdružení našeho typu-ze stejného důvodu.Vznik současných krajů a jejich vládnutí je pro ČR neštěstím z mnoha důvodů! Jsou to vlastně druhé=další vlády.Ale  vraťme se od politiky zpět k lesu!

Dle platného lesního zákona musí mít každý vlastník lesa o výměře do 3 ha svého odborného lesního hospodáře. Může si ho zajistit sám-ale i zaplatit.Pokud tak neučiní , určí mu ho stát.Je to vždy nejbližší organizace státních lesů.Vlastníci lesa o výměře nad 3ha/ to jsou většinou obce a “singuláry”/ si odborného lesního hospodáře musí  zajistit i zaplatit.

Dle stejného zákona vykonává proto nyní funkci odborného lesního hospodáře pro drobné vlastníky lesů Lesní správa státních lesů Strážnice, konkretně ing Matějík-telefon 724623862. Mnozí z vlastníků určitě už obdrželi jeho výzvu k odstranění souší, vývratů, zlomů a kůrovcem napadených smrků. Je nutné výzvy respektovat a nevystavovat se nebezpečí postihu ze strany odboru životního prostředí-pověřeného úřadu města Uh.Hradiště!

O množství vytěženého dříví při “likvidaci kůrovce” by jste měli mít evidenci-měl by vám ji dodat ten kdo těžbu provedl. Cena za těžbu/kácení a odvětvení/  se v podmínkách 100 letých smrkových porostů a pohodlného terénu  Kobylice pohybuje kolem 100Kč/plm, vytažení k cestě pro odvoz kolem 150Kč/plm. Odhad kubatury smrků:Hmota kmene stromu v plm=tisícina z tloušťky kmene ve výši prsou v cm na druhou. To platí pro smrky 26m vysoké.Dle zkušenosti  pro Kobylicu platí, že je třeba odečíst asi 8%.Smrky jsou tam vysoké asi 24m  - kubatura smrku “tlustého” ve výši prsou 30 cm  je  asi 0,8 plm. Za doby řádného lesního hospodaření, hajných v lese a místních pracovních sil se jehličnatá kulatina vyřezávala do síly 8 cm.

Zdravé smrkové dříví je velmi hledanou surovinou a je škoda s ním topit . V Hluku vám ho nejlépe zhodnotí dřevozpracující firma “MIHAL”, která si ho z cesty pod Kobylí Hlavou  odveze na vlastní náklad a poměrně slušně zaplatí.Lze se s ní domluvit i na případné dodávce štípaného paliva z kmenů nevhodných pro výrobu cennějšího sortimentu. Typ na dřevařské práce poradím. Vyklizení větví a zalesnění si musí zajistit každý vlastník sám, pomůžu mu nanejvýš s případnou žádostí o dotaci.

Neděle-19.4.2015 11:35

 Dnes jsem prošel  s  dvěma profesionálními lesními dělníky /kteří mají i výrobní prostředky/ Kobylicu a dohodli jsme se na pokácení a odstranění kůrovcem napadených smrků se začátkem prací na pondělí 27.4.2015. Poněvadž máme každou parcelku na Kobylici vytýčenou a máme vyhotovený geometrický plán, není problém určit vlastníka a množství stromů které se v jeho lese vytěží-je to jenom pracné.Dohodli jsme se, že každý pařez po jejich těžbě bude označen číslem a stejně tak i vytěžená “hmota”. Ta bude nabídnuta ku zpracování a zpeněžení hlucké  firmě MIHAL. Není možné s těmito pracemi  otálet-vlastníkům kteří je neprovedou hrozí postih odboru  ŽPMěÚ Uh.Hradiště! Pokud nebudete schopni  holiny po kůrovcové těžbě uklidit a zalesnit -dejte vědět-po dnešním jednání si myslím že není problém to zařídit.Problémem budou dotace na zalesnění.Vlastník lesa má na ně totiž nárok až pokud dosahují určité výše/tuším 500 Kč/-ale i to lze řešit! Buďte rozvážnější při zadávání těžby dříví než dosud-je na těch plochách strašlivý nepořádek vhodný k dalšímu namnožení kůrovců! Kvalitnější dříví je pryč a je tam plno bezcenných, ale pro kůrovce atraktivních zbytků! Od dodavatelů prací vyžadujte přehled o množství pokácených stromů a o dalším nakládání s nimi!  

Po pochůzce Kobylice -p.č. 3745/5 až 3745/81 provedené 9.5.2015= v sobotu:

Ale ne každého kdo má pilu a koně s vozíkem              si  můžete pustit do vašeho lesa !!!

Nečekejte-připravte holiny po kůrovci na   zalesnění-”čím dřív-tím líp”- tím  snadnější !

Výsledek obrázku pro naše lesyVýsledek obrázku pro naše lesy

ing  Hrubý-mobil 608 540 970

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in Pole-lesy | Komentáře nejsou povoleny

Velikonoční zamyšlení.

Dnes je Veliký Pátek! VELIKONOCE – donedávna u nás největší svátek roku! Na památku ukřižování Ježíše Krista za otřesných poměrů v tehdejší římské kolonii–dnešním Izraeli. Dějiny nabalily na smrt tohoto vzácného člověka  množství legend, vzniklo z ní řada křesťanských církví které si Krista přisvojily a už 2.000 roků přizpůsobují svým momentálním potřebám. Ale z Ježíšova učení „Miluj bližního svého-jako sebe samého“ už v současném světě moc nezbývá. Přesto-držme se ho! V současném zmateném světě nevidím spolehlivější záchranu. Je zajímavé, že  naše   židovskokřesťanské učení o stvoření světa a člověka z „Božího slova“= vlastně z “ničeho” dobře koresponduje s nejnovějšími výzkumy o původu světa=s teorií “Velikého třesku”. Zřejmě povědomí původu světa i člověka z Boží vůle máme my-lidé nějak uložené v duši. Nejenom my křesťané, ale i primitivní lidé v pralesích tropů a Eskymáci v ledových tundrách věřili v nadpřirozené stvoření světa i člověka!

Už zbývá “jenom” podle Kristového učení žít!  

Výsledek obrázku pro Pomlázka-obrázky     vajickaVýsledek obrázku pro velikonoční ornamenty-obrázky

 

Posted in Všechnomožné | Komentáře nejsou povoleny

Jaro je už tady !

 Takže jsem zmeškal ten první jarní den kdy jsem chtěl tento příspěvek “stvořit”!

Dnes už kvetou dříny       Cornus mas - dřín jarníCornus mas - dřín jarníCornus mas - dřín jarní

a začneme opět dřít na zahradě-jakoby už nebylo možné všecko koupit! Nejenom to stáří-které je hroznéVýsledek obrázku pro obrazy úprka ale i ten současný politický zmatek v ČR gumující vlastně celé čtvrtstoletí politického vývoje  po krachu komunismu mne nějak odrazuje od dalších příspěvků a vedení webu VLASTNÍKŮ PŮDY V HLUKU. A ta TV!Většinou se na ni téměř nedá dívat ! Ještě že se najde v tisku sem-tam nadějná zpráva jako:

Pijte denně až čtyři deci vína, ochrání vám to játra -doporučuje kardiolog MUDR Šamánek ve sněmovně. To je dochtor!

 Nejlepší je pohár červeného před spaním! Výsledek obrázku pro sklenka červeného-obrázek 

   Ale vraťme se do reality : Současná nespokojenost mezi lidmi je převeliká !       Vysvětleme si jak jsme došli k současnému politickému zmatku! Je nutné připomenout rok 1989 a  vliv tezí Václava Havla o jakési zvláštní české cestě k demokracii. Následovalo počínání “šéfů” různých stran – od standardních jako je ČSSD po nestandardní jako byla na př. ze “Sarajevského puče” vzešlá Unie svobody atd. Potom období “opoziční smlouvy”.To bylo ale ještě úplně jasné-ČSSD vládla a ODS byla v opozici.Chystala se změna volebního zákona směrem k většinovému. Zasáhl Havel a ústavní soud a změna volebního zákona nevešla v platnost.Nebýt Havla a Ústavního soudu, byl by vstoupil v platnost změněný volební zákon a byli bychom u nás dnes blíže britskému systému „vítěz bere vše“. Po konci opozičně-smluvního období už následovala jenom destrukce standardních parlamentně-demokratických pravidel. Započal ji  Vladimír Špidla, ale mnohem důkladněji pak Mirek Topolánek se svou veřejně hlásanou praxí řízení státu jako “eseróčka”. Tím, že Topolánek jako premiér porušil zavedenou zásadu, podle níž musí mít politika ideologický základ umožnil poměry za nichž se dostal do vedení ČR Andrej Babiš.Topolánek se neváhal spojit s Bursíkovými Zelenými-za účelem  momentálního partajnického prospěchu a umožnil tak obrovskou korupci systému solární energetiky. Následoval Nečas- s jeho osobními problémy a závislostmi  na Nagyové, kterými usnadnil opozici svržení vlády.Smyslem politiky přestala být služba občanům a obci-ta byla nahražena vládnutím pro momentální situaci. Proběhla „Velká protikorupční revoluce“, jejímž výsledkem jsou „Nové pořádky“ (termín A. Babiše). Jde především o dvě základní změny: 

1. Překreslení politické mapy České republiky: dosud v ní dominovaly silná pravicová a silná levicová strana. Dnes je v popředí ideově beztvaré a mocensky agresivní hnutí ANO a neexistuje silná, relevantní demokratické opozice. 

2. Změny ve vlastnictví médií (významná média se octla ve vlastnictví Andreje Babiše, zároveň též velkopodnikatele, předsedy nejsilnějšího politického útvaru a ministra financí ČR). 

To, k čemu u nás došlo, je posun od demokracie k autokracii a oligarchii. Nové pořádky reprezentují jména Andrej Babiš a Miloš Zeman.Důsledkem tohoto vývoje není jen neutěšená ekonomická bilance či nečitelná zahraničně-politická orientace. To nejhorší je ztráta občanovy důvěry v politiku. Je to poznat na každém kroku a náprava bude těžká. Musí se začít od obcí! Myslím, že u nás-v Hluku jsme s tím už začali a to změnou na radnici.

A morálku-bez politiky- zde dole a na Slovácku odráží krásně “ZABIJAČKA”-lidová divadelní hra souboru HROZEN z Hroznové Lhoty.Mělo by se to hrát v národním divadle a v TV!

        

Posted in Politika | Komentáře nejsou povoleny