Červené trenky nad Hradem.

 Členové skupiny Ztohoven ukazují rudé trenýrky, které vyvěsili v sobotu nad Hradem.
“Umělci” uskupení Ztohoven se výměnou standarty prezidenta České republiky na Pražském hradě za červený hadr ve své podstatě vymočili na jeden ze státních symbolů. Ale poslanec Sněmovny Parlamentu České republiky  Martin Komárek to v ČT komentoval slovy:

                           „Je to velice zábavná věc. Směju se tomu.“ 

Mně ale současná situace  směšná nepřipadá!

Že na bývalé členy komunistické strany bude spoléhat KSČM se dalo čekat a je jich tam /dokonce i v Bruselu/ “neurekom”! Ale předlistopadoví komunisté nebo kandidáti na členství v KSČ jsou  též na předních místech některých partají současné vládní koalice i opozice. Sociální demokraté většinou nejsou na svou komunistickou minulost příliš hrdí a na jakýkoliv dotaz reagují podrážděně. Berou ho jako útok na vlastní osobu. Například bývalý tajemník ÚV KSČ František Adámek, stínový ministr financí Jan Mládek nebo hejtman Vysočiny Jiří Běhounek.Ačkoliv někteří předlistopadoví straníci jako Milada Emmerová či Zdeněk Škromach se už letos o poslanecké křeslo neucházejí, jejich místa na kandidátkách ČSSD zaujali jiní exkomunisté. Ve Sněmovně 24 let po sametové revoluci zasedají celé řady bývalých komunistů, ale pokud ve volbách uspějí vedle sociálních demokratů a samotné KSČM také Zemanovci a hnutí ANO bude to tam samý komouš! Právě tyto strany totiž nabízejí voličům nejvíce kandidátů spojených s bývalým režimem. Hned tři hlavní tváře hnutí ANO Andrej Babiš, Martin Komárek a Pavel Telička jsou bývalí komunisté. Zemanovci angažovali do voleb několik veteránů z KSČ, mezi nimiž vyniká bývalý předseda JZD Slušovice František Čuba. Do Sněmovny ho mohou vynést preferenční hlasy.

Hlavní tváře hnutí ANO nosily v 80. letech v kapse rudou stranickou knížku. Tedy vedle lídra hnutí Andreje Babiše, který se zároveň soudí kvůli svému záznamu mezi spolupracovníky StB, byli členy KSČ také Martin Komárek i Pavel Telička. Ten sice v těchto volbách nekandiduje, ale vystupuje za hnutí ANO v předvolební kampani.Andrej Babiš vždycky říká, že vstoupil do komunistické strany, protože mu to řekla maminka, aby se měl dobře. Já jsem vstoupil do strany pod vlivem otce. Byl jsem naivní,” zdůvodnil Komárek. Podle svých slov nepatřil na konci osmdesátých let tak úplně mezi komunistický hlavní proud.

Bývalých členů KSČ je v čele kandidátek pořád mnoho (ilustrační fotografie)

                                A to stále platí!

Posted in Všechnomožné | Leave a comment

Němci se už potřetí za 100 let snaží o Evropu Německou!

Sbohem Angelo, sbohem staré Německo ! 

Slova, která změnila svět.

Že je to celé špatně, to je to jediné, na čem se politici a diskutéři kolem otázky imigrantů shodnou. Většina alespoň trochu reálně uvažujících politiků se také shodne na tom, že zásadní úlohu v přílivu imigrantů prchajících z Blízkého východu a severní Afriky právě do Evropy a hlavně Německa má na svědomí německá politika. Ať už jde o nebývalou výšku finančního příspěvku vypláceného imigrantům nebo o zatvrzelý postoj neuvěřitelné vstřícnosti vůči islámským utečencům. Existují teorie, že si Němci snaží vykompenzovat svoji vnitřní touhu vypořádat se s pocitem viny a s neustálou, sice často dobře maskovanou přinejmenším „nechutí“ vůči všemu německému u většiny Evropanů. Jak vyplave opakovaně při protiněmeckých demonstracích a výrocích třeba z Řecka, Itálie, Španělska, Dánska atd., abychom vyjmenovali ty „západní“ členy Unie. Je těžké žít stále s pocitem být považován za národ vrahů. Ukazuje se, že ani miliardy marek či eur nepřeváží nad pocity Evropanů a jejich nechutí k Německu a že příznivci Německa, ač podporováni a někde přímo placeni, nezískávají v okolních národech většinu. To je skutečný problém.

Když se s námi nechtějí skutečně kamarádit naši sousedé, hledáme kamarády jinde. S Američany to nějak nevyšlo, kamarádšoft s Rusy po roce 1990 je také ve psí a co tedy. No, jsou tu ti, co nás mají rádi, řekli si Němci. Muslimové.

Mají nás rádi už od 1. světové války (němečtí důstojníci veleli turecké armádě) , za 2. světové války planulo přátelství Německa a muslimů vysokým plamenem). Obě skupiny srdečně nenáviděly Brity. Viz například návštěva muftího Jeuzalémské mešity u Hitlera (zvaného „Hitler’s Mufti“) a jejich společné plány na likvidaci židů. A třeba také to, že velký muftí byl strýcem palestinského vůdce Jásira Arafata. Stará láska nerezaví. Zvláště, když levicoví intelektuálové dnešní Evropy nenávidí židy stejně jako kdysi nacisté a stále trvale židy nenávidí muslimové z Blízkého východu. „A když se ruka k ruce vine, tak se dílo podaří“ – a je to. Ale tohle asi nečekali ani sami Němci a jejich politici.

Nastupuje tedy ona slavná otázka: „Kde udělali soudruzi z Německa chybu?“ Pomalu je objevuje obrázek, kterého si doposud málokdo všiml. Bez velkého zájmu většiny Evropanů a východních zvláště se vynořilo něco nového. Nový myšlenkový proud . Tedy moderní německá ideologie vyhovující vnitřnímu pocitu mnoha Němců. Jistě že ne všech, ale zdá se, že většiny. Jeho výsledkem by měla být „Nová německá Evropa“ podle nové, ve skutečnosti staronové velkoněmecké ideologie , dnes zvané „Leitkultur“. Tedy „vedoucí kultura“.

Moderní německá levice a celá ta parta NGO (non-governmental organization) se staly potajmu Secret Governmental Organization, tedy tajnou vládní organizací, protože vládami a organizacemi na státu závislými jsou iniciovány, placeny a využívány. Podívejte se u nás třeba na funkci a obsazení ministerstva životního prostředí, na ministerstvo práce a sociálních věcí (přímo řízené eko-femnistickou fanatičkou) anebo na Dietntsbierovu Legislatiní radu vlády. Která je složená prakticky jen z aktivistů tzv. „neziskovek“.

Vraťme se k Německu. Jak napsal v LN 16. 9. 2015 Zbyněk Petráček v článku Německo nechce být německé, například přední německý levicový intelektuál Jakob Austein považuje uplatnění zásady a přijmutí německé „Leitkultur“, za podmínku včlenění imigrantů. Imigranti ano, ale pokud si Německo zachová svoji „vůdčí kulturu“. Používá se slovo „leit“, vedoucí (průvodce, ten co vede) ze slova „Leiter“, místo nacistického „Führer“, což by bylo nepřijatelné. Tito přistěhovalci, pozvaní Německem a na základě tlaku Německa i zbytkem Evropy, by byli jistě vděčni právě Německu . A to i v těch státech, kam by byli posláni, a jistě by věděli, že to bude právě Německo, ke kterému se budou moci obracet se svými stížnostmi na stát, v němž právě žijí. Pokud by jim „ubližoval“. Podobnost s chováním a jednáním německých menšin v době mezi dvěma světovými válkami není náhodná. Ale logická. Také tehdy stížnosti sudetských, karpatských a dalších německých menšin umožňovaly Německu jako jejich patronovi zasahovat do chování jiných států a nakonec to Hitler využil jako záminku pro rozpoutání druhé světové války. Z tohoto hlediska je odpor států Visegrádské skupiny, obětí nacistické agrese (a to i Slovenska a Maďarska, kde nacisté na konci války krutě řádili), celkem pochopitelný. Mimochodem V 4, tedy Visegrádská skupina, není výmyslem ani Havla, ani Klause , jak se blábolí, ale navazuje na tradici podobných uskupení středoevropských zemí. Aliance států V4 je inspirována setkáním tří králů v maďarském městě Visegrád v roce 1335. Uherský král Karel I. Robert, český král Jan Lucemburský a polský král Kazimír III. Veliký se zde dohodli na těsné spolupráci v politických či obchodních otázkách a na věčném přátelství.

Vraťme se ale k politickému programu zvanému „Leitkultur“. Co to je?

Wikipedie nám to vysvětluje: „Německý ideový program Leitkultur je politicky kontroverzní koncept, který nejprve představil v roce 1998 německo-arabský sociolog Bassam Tibi. Termín se dá přeložit jako „vůdčí kultura“ nebo „vedoucí kultura“, méně doslovně jako „společná kultura „, „základní kultura“ nebo „základní kultura“ atd. Tibi sám viděl Leitkultur jako formu multikulturalismu, ale od roku 2000 termín převládl v národně politické diskusi v Německu o národní identitě a přistěhovalectví. Termín se pak stal základním fundamentem spojeným s monokulturní vizí německé společnosti, s myšlenkou na německou kulturní nadřazenost v Evropě a s politikou povinné kulturní asimilace. Asimilace všech příchozích, ale i sousedů.

Tento fenomén je v Čechách prakticky neznámý. Takže jsme asi všichni slova Angely Merkelové o „zkrachování multikultury“ špatně pochopili. Místo mulitkultury by měla v Německu a Evropě zavládnout německá „Leitkultur“. Jak píše Petráček: „Časy se mění. Mění se i Německo, ale přesto si chce zachovat svou ́vůdčí kulturu ́.“ Což ovšem, po dlouholetých zkušenostech Evropy s muslimy, vidím jakonaprostý nesmysl. Uvědomíte-li si tedy, jak vlastně smýšlí velká část Němců, která vzala tyto myšlenky za své, je mnohé jasnější. A také proč němečtí aktivisté tak nadšeně vítali ty, co skandovali „Deutschlad, Deutschlad“ a psali (anglicky) „Thanks Angela“. Sluníčkáři si skutečně myslí, že přijeli ti, co Německo milují a vděčně se stanou „novými Němci“ pod praporem. „Leitkultur“. Viděl jsem a slyšel jsem v životě hodně pitomostí. Od „Teorie o nadřazenosti nkterých ras“ přes „Proletáře, co se měli spojit“, ale tahle mne skutečně vzala. To si fakt někdo v Německu myslí, po všech jejich zkušenostech, že se teorie Leitkultur dá uskutečnit?

A slovo změnilo svět

„Kostky jsou vrženy“ (Alea iacta est), řekl Caesar a překročil Rubikon. A byl změněn Řím a svět.

Ježíš řekl: „Nepřišel jsem na zem uvést pokoj, ale meč.“ A křesťané dobyli většinu světa.

„Boží pravda zvítězí,“ kázal Jan Hus a husité ohněm a mečem změnili střední Evropu.

Neboť, jak věděli už staří Římané: „Jednou vypuštěné slovo neodvolatelně letí.“ (Quintus Horatius Flaccus)

Jenže někdy jsou ty výroky poněkud šílené, snad jako kdyby je vyslovil někdo v geniální hře Monty Pythonů „Život Brianův“. To však neznamená, že by se takové věci nemohly dít ve skutečnosti.

9. listopadu 1989 na tiskové konferenci s mluvčím SED, vládnoucí strany NDR, Günterem Schabowským, se Ital Riccardo Ehrman z tiskové agentury ANSA zeptal na povolení cestobčanů NDR do zahraničí. A dostalo se mu velice nečekané odpovědi. Schabowsky zakoktal: „Tedy… dnes jsme rozhodli… přijmout nařízení, které dovoluje každému občanovi NDR… opustit Východní Německo přes jakýkoli hraniční přechod.“ Na otázku „kdy?“ odpověděl: „Podle mých informací… to platí ihned, neprodleně.“

Za pár hodin padla Berlínská zeď, pak padlo RVHP, pak Varšavské smlouva a zakrátko zmizel Sovětský svaz.

pravila Angela Merkelová, že „Německo přijme všechny uprchlíky ze Sýrie“. Ještě předtím, 27. srpna, se nejprve rozjela radostně sama vítat uprchlíky v Haidenau. Pokračovala 10. září v Berlíně ve Špandau a pak jinde. Do světa šly po médiích zprávy, že jediné Německo je civilizovaný, vstřícný stát. Zatímco se za oponou falšovaly průzkumy veřejného mínění. A na Blízkém východě se po šíleném výroku Markelové daly na pochod další statisíce zájemců o pobyt v Německu. A to přesto, že v té době už zkolabovala před uprchlíky Makedonie a krátce potom i Maďarsko. Dne 1. září bylo uzavřeno budapešťské nádraží. Plné odpadků, odhozených potravin a „dárků“ od vlády i neziskovek. WC nestačily, a tak byly výkaly všude. Nehledě na to, že část imigrantů vůbec nezná evropské mísy a mušle na WC.

Nejprve si chtěli cestu vytrucovat. Někteří sice měli jízdenky, ale neměli doklady a víza. Tisíce zoufalých lidí pod heslem „Angela nás pozvala“ pochodovalo pěšky na Vídeň. Následně zkolabovala situace u Vídně. Mnichovská radnice to také brzo vzdala, protože i na jejích nádraží to vypadalo šíleně, a 13. 9. nechala davy proudit či je posílala vlaky dál. Téhož dne zastavilo Dánsko kvůli migrantům provoz vlaků z Německa.

Konečně 14. 9. uzavřelo bez upozornění své hranice Německo, ihned také Rakousko, následovalo je Maďarsko. Co se děje na řeckých ostrovech, už je jedno všem (s výjimkou Řeků). V Makedonii přestaly platit mnohé zákony, Srbsko jen resignovaně přihlíží a posílá imigranty k Chorvatsku. Cesta k hranicím je však plná minových polí. Srbové a Chorvati se jim to zoufale snaží sdělit. Na srbsko-maďarské hranici hoří hromady pneumatik, Jak se tam dostaly? Kde vzali imigranti benzin na jejich zapálení? Pneumatika od sirek nechytí! Na maďarské policisty hází urostlí mladíci s šátky přes ústa kameny, železné tyče a Molotovovy koktejly. Scény v televizi vypadají přesně, jako když bojůvky mladých Palestinců útočí na izraelskou armádu. Nikdo z novinářů, televizních hlav a politiků si „toho nevšimne“?!

Poslední neposlušní, tedy státy Visegradu, vzdorují. V Evropě jsou blokovány v mnoha státech na balkánské cestě od Turecka do Rakouska statisíce imigrantů, situace je výbušná. Zoufalé matky hází své děti přes ostnatý drát „na svobodu“, na maďarské území Schengenu.

Angele Merkelové se její historický projev skutečně „povedl“.

Evropa, jakou jsme znali, vlastně skončila. Mají z toho radost všichni ti „sluníčkáři“ a kavárenští marxističtí intelektuálové?

Myslím, že zkombinovat jejich povalečský socialismus s islámem se jim povede jen těžko. Asi jsou na konci svých výtěžných idejí. Ovšem my taky.

Německo se prostě změnilo. Jak řekl Dan Schuenftan v interviev pro Reflex v září 2015: „Je to váš konec. Politická korektnost vám sebrala svobodu. Přichází k vám lidé, kteří změní Evropu na Střední východ.“

Konflikt kolem uprchlíků, který v Evropě vyvolalo Německo podporou sluníčkářské ideologie a neomaleným jednáním vůči demokratickým Němcům a všem „podřadným a neposlušným východním sousedům“, roste a nemůže dopadnout jen tak.

Otázka je: Dokážeme se my a ostatní státy nesouhlasící s importem utečenců, tedy vedle východní Evropy také třeba Dánsko a Švýcarsko, ochránit před islamizací našich zemí?

Mimochodem, pokud se uzavřou hranice – a když Německo a EU nezmění svůj postoj, tak se skutečně uzavřou -, budeme na naše území přijímat německé uprchlíky z prakticky jisté budoucí občanské války v Německu? Válka nejen mezi Němci a islamisty, ale také mezi sunnity a šíity, Turky a Kurdy, Syřany a Afghánci. Tuší někdo z politiků a po lásce a přátelství vzdychajících intelektuálů, jak hluboce třeba Turci pohrdají Araby a jak se nenávidí s Kurdy?

A až se to začne mlít, co když na východ přijsou Dánové anebo Holanďani, až u nich vypuknou boje? To už se v dějinách párkrát stalo. Třeba Habáni ze Švýcar, Italové z Tyrolska, Řekové z občanské války 1946-1947 a další.

Bláznivá myšlenka? Ale kdepak. Když jsem šel jednou z pátečního posezení z vesnické hospody, dal jsem řeč s kamarádem Pavlem. Bylo léto 1989 a já jsem se ptal, co bude dělat, až – jak se tehdy říkalo – „se to posere“.

Pravil mi, že jsem blázen, že my v tý Chartě jsme asi na hlavu. No, mám pocit, že se pak dlouhá léta nedokázal s tím faktem rychlého pádu sovětské říše „na věčné časy“ srovnat. A to se sám považoval a považuje za antikomunistu.

Co budete dělat vy, jestli se zavřou hranice a Unie se rozpadne? Co bude dělat velká část novinářů, to po zkušenosti z Listopadu vím. Budou psát články, jak je to bezvadné. Jen netuším, zda bude podle nich bezvadné, až tady budou mešity anebo křesťanští uprchlíci ze Západu.

Ono když vám začnou muslimové řezat hlavy, začnete utíkat. Kamkoliv. I do, jak říkal Hitler pejorativně, „Tschechei“, tedy do čechounska. Že to není možné? Ale jděte! Napadlo by vás před 25 lety, že tady místo Pramene budou vietnamské obchody, a že když přijdete na stavbu, bude tam znít ruština a ukrajinština? A že všude kolem Středozemního moře budou hotely plné Rusů? A že Svobodná Evropa bude vysílat z Prahy? Tak vidíte.

Sbohem, Angelo, sbohem, staré evropské Německo.

Sbohem a šáteček…Konec…Václav Vlk st.

PS-já-hucký děda-o 10 roků starší vlčák: Prosím p. Vlka o souhlas s kopírováním jeho názorů-jsou moc realistické!

ing Hrubý-HUK

 

Posted in Všechnomožné | Komentáře nejsou povoleny

EU zasela vítr, sklízí bouři !

Uprchlíci na řeckém ostrově Lesbos čekají na jídlo (15. června 2015).

Nastal exodus. Ta všemocná EU, radami oplývající,  je dnes překvapena, že místo velikosti žárovek, musí řeší skutečný problém. Tedy exodus běženců. Zatím kromě silných a soucitných slov, předvádí  jen přehazování problému na jiné.  Statisíce nešťastníků putuje nadále napříč Evropou. Tisíce se jich cestou po moři již utopilo. Další zbídačení běženci zaplavují přístavy, vlaková nádraží,  provizorní stanové tábory, ale i celá přímořská městečka na jihu Evropy. Přeplněné vlaky se valí Evropu za asistence policie či dokonce armády. V kamionech na dálnicích umírají desítky nevinných. Místo zásadního humanitárního řešení krize přímo v oblasti původu, se budují nové hraniční ploty, pokládají se žiletkové a ostnaté dráty na hranicích, pro běžence se otvírají  věznice za ostnatým drátem

  .Fotoreportáž Pavola Funtála ze srbsko-maďarských hranic.Fotoreportáž Pavola Funtála ze srbsko-maďarských hranic.Fotoreportáž Pavola Funtála ze srbsko-maďarských hranic.Fotoreportáž Pavola Funtála ze srbsko-maďarských hranic.

Obchodníci s lidským neštěstím mají své velké žně. To vše se děje za liknavého přístupu EU k situaci těchto běženců. Tento problém přitom nevznikl ani dnes, ani včera. Byla to přece Evropská unie, která svou válečnou retorikou a postojem k nedávným událostem v arabském světě, se stala spoluviníkem současného stavu kolem statisíců běženců.  V této souvislosti připomínáme vojenskou agresi NATO  v zemích této oblasti.  NATO se angažovalo postupně od roku 2001 v Afganistánu, Iráku, Libyi, Sýrii. Do té doby relativně stabilní státy byly agresí rozvráceny, jak politicky, tak ekonomicky. 

Zářným příkladem je Sýrie, ještě v nedávné minulosti významný ekonomický partner České republiky. Země, kde v dobrém sousedství, žila různorodá společenství, jak náboženská, tak i kulturní. Vláda Sýrie, s kterou máme řádné diplomatické vztahy,  již několik let čelí vojenské agresi, za lhostejnosti států EU, ale i naší ČR !!!

Co nás ještě  čeká-neprožili jsme si už toho neštěstí dosti? 

                                        

21.9.2015-Německo včera zavedlo znovu kontroly na hranicích.Potvrdil to v neděli večer ministr vnitra Thomas de Maiziere. Německo se tak chce vypořádat s přílivem migrantů.  Dalším krokem je přerušení železničního spojení ve směru z Rakouska. Německo to udělat muselo, když už tak neuváženě zavedlo politiku nesplnitelných příslibů završenou vítací výzvou tetky Merkelové. Řešení to přirozeně není žádné. Pořádek se musí zavést na vnější hranici Unie. Nelze donekonečna držet stav, že se dovnitř dostane každý, kdo zahodí pas a usedne do vlaku nebo do gumového člunu.Situace je vážná s groteskními prvky, k nim patří nápad, že by jako uprchlická ubytovna mohl sloužit palác evropského parlamentu ve Štrasburku – s odůvodněním, že se v něm nic neděje a že v kancelářích jsou koupelny. Doufejme, že se na to nezapomene, až krize opadne, a doufejme, že opadne, jakkoli to teď na to nevypadá. Evropský parlament ve Štrasburku je obludná anomálie, výsměch zdravému rozumu.

Němci nalákali do Evropy miliony imigrantů-většinou muslimů,většinou bez kvalifikace a bez schopnosti zařadit se  do evropské společnosti.Ale  problémy s nimi se snaží rozdělit na všechny členy EU!Němci dostrkali Evropu do katastrofy už po druhé za mého života!

Konec EU je na obzoru ?

                                        

 

Posted in Politika | Komentáře nejsou povoleny

Klausova výzva proti imigraci

Výzva občanů České republiky vládě a Parlamentu ČRBývalý prezident Václav Klaus

My, níže podepsaní občané České republiky, nechceme pasivně přihlížet tomu, jak naše státní instituce a političtí představitelé ztrácejí v této – pro náš stát přelomové – chvíli čas a nečiní to, co je podle Ústavy ČR jejich hlavní povinností. Tou je – na prvním místě – hájit zájmy a bezpečnost občanů České republiky. Masová migrace představuje zásadní ohrožení stability Evropy i jednotlivých členských zemí Evropské unie. Jsme konfrontováni se zásadní hrozbou pro budoucnost naší země.

Nejsme lhostejní k utrpení obětí válek a dalších katastrof současného světa, ale odmítáme manipulaci veřejným míněním založenou na zneužívání přirozených pocitů solidarity s migranty. Odmítáme převádět dnešní migrační problém na debatu o dostatečně vstřícném či nevstřícném přístupu Evropanů k jiným kulturám, náboženstvím, rasám a etnikům. Vidíme nepopiratelná rizika a hrozby plynoucí z umělého mixování nesourodých národů, kultur a náboženství.

Česká vláda se k dnešnímu nebezpečnému vývoji u nás i v celé Evropě staví váhavě a alibisticky. Dostatečně rozhodně nečelí narůstajícímu tlaku lídrů evropských velmocí, abychom – jako tolikrát v historii – obětovali své životní národní zájmy jejich politickým záměrům.

Pokládáme za nepřijatelné, aby pod hlavičkou EU, ale pod tlakem převážně Německa a Francie byla porušována pravidla schengenského prostoru a aby těm zemím, které se je snaží dodržovat – jako například Maďarsko – bylo vyhrožováno sankcemi EU.

Nesouhlasíme s tím, že oprávněné obavy velké části naší i evropské veřejnosti z ničivého přílivu migrantů jsou z oficiálních míst a z velké části médií bagatelizovány, umlčovány a skandalizovány. Různé elitářské politické skupiny – skryté za fasádou vědců, akademiků či domnělých mravních autorit – jsou naproti tomu vydávány za normu veřejného mínění.
Ze všech těchto důvodů vyzýváme českou vládu, aby

- zabezpečila vnitřní bezpečnost a vnější nedotknutelnost hranic našeho státu všemi prostředky, které má k dispozici (včetně využití Policie a Armády ČR). Aby zajistila dodržování právního řádu naší země i přijatých mezinárodních závazků a nedopustila vznik chaosu, který v souvislosti s migrantskou krizí již v řadě zemí – včetně našich nejbližších sousedů – existuje;

- na úrovni Evropské unie nepřijala žádné kvóty či podobná opatření, jimiž mají být migranti „přidělováni“ jednotlivým zemím EU (i proti jejich vůli), a aby se zasadila o to, že země, které tvoří „vstupní prostor“ pro imigrantskou vlnu, budou plnit své povinnosti, tedy vracet migranty do jejich zemí;

- trvala na dodržování platných smluv v oblasti azylové politiky, odmítla nátlak na jejich změny usnadňující a stimulující imigraci a další, dnes diskutované mezinárodní závazky či právní normy podřídila schválení občany České republiky v referendu, nebo případně požádala o takový mandát v předčasných volbách.

Podpis číslo jedna: Václav Klaus, 4. 9. 2015

 

Posted in Politika | Komentáře nejsou povoleny

DEŠTÍČEK A UŽ ROSTOU !

 Neseďte doma a běžte do lesa !

Výsledek obrázku pro HOUBAŘIVýsledek obrázku pro HOUBAŘIObrázek k příběhu na téma ROSTOU HOUBY od vydavatele tn.czObrázek k příběhu na téma ROSTOU HOUBY od vydavatele Blesk.cz

Obrázek k příběhu na téma ROSTOU HOUBY od vydavatele Noviny ŽďárskaObrázek k příběhu na téma ROSTOU HOUBY od vydavatele Aktuálně.czObrázek k příběhu na téma ROSTOU HOUBY od vydavatele Blesk.czObrázek k příběhu na téma ROSTOU HOUBY od vydavatele Frýdeckomístecký a třinecký deník

           Ale buďte opatrní !

Houby AKTUÁLNĚ 2014

Posted in Všechnomožné | Komentáře nejsou povoleny

Stále je sucho jak na Sahaře a do dnešní noci i mimořádné horko!

Je po žních-nejvyšší čas aby jsme pořádně zmokli!

“MOŽE PRŠAT AJ TÝDEŇ!”

Ať možem chodit aj na hřiby! Obrázek pro výsledek ze zpravodajstvíVýsledek obrázku pro houbaři

My sme ludé od Hradišča-Pane Bože DAJ NÁM DÉŠČA!

Výsledek obrázku pro lIDÉ V DEŠTIVýsledek obrázku pro Líbání v deštiVýsledek obrázku pro plastový sud pod okapem

 

Posted in Všechnomožné | Komentáře nejsou povoleny

Všeci sa starajů za co chlapci pijů?

Národ sleduje imigraci a vláda má volno! Trefně a informovaně o tom píše dnešní internet:

Německo má problém.

Okresní město je první stanicí rychlíků na německé straně hranic. Každý den na nádraží čeká policejní jednotka na příjezd vlaku, ze kterého vystoupí desítky imigrantů a vlak poloprázdný pokračuje dál. Při prvním kontaktu s úřady postupují imigranti podle identického scénáře, který jim zajistí, že je není možné deportovat. Úřady tedy imigranty rozdělí podle velikosti populace rovnoměrně okolním obcím. V těchto obcích je jim zajištěno nouzové ubytování, obdrží mobilní telefon a 330 eur každý měsíc. Gymnázium v městečku, kde strýc žije, se stává ubytovnou. Počet nocležníků překročil150 a blíží se ke 200. Desetkrát tolik imigrantů už muselo ubytovat blízké okresní město. Pro srovnání, to je víc, než kolik se rozhodla česká vláda přijmout imigrantů celkem.

Imigranty nemohou vyhostit, není kam. Imigranty nemohou zaměstnat, jsou v zemi nelegálně a nemají nárok na pracovní vízum. Když někdo přijde s tím, že by se měly uvolnit obecní budovy k jejich původnímu účelu a zřídit zařízení pro uprchlíky, jaká jsou třeba v ČR, nemá šanci. Němci se v kontextu historie bojí o svou pověst víc, než si umíme představit. Když někdo přijde s tím, že by imigranti měli dostat pracovní vízum, aby je alespoň bylo možné zaměstnat, nemá šanci. Němci se bojí představy, že by tam tito lidé zůstali, a stále věří, že jde o dočasný stav. Když někdo přijde s tím, aby se zrušily štědré dávky, aby tam neproudili další imigranti- nemá šanci. Němci se bojí kriminality těch, kteří už tam jsou. Německo je v pasti. Německo má problém.

Jak to že my= ČR /zatím/ tento problém nemáme?

Říká se, že v České republice máme nejpřísnější imigrační politiku v Evropě. Nárok na sociální systém vzniká se získáním trvalého pobytu. Na získání trvalého pobytu se musí cizinec (ze země mimo EU) zdržovat na našem území alespoň 5 let s platným vízem (u studijního víza 10 let). Po získání trvalého pobytu získává volební právo v komunálních volbách a nárok na sociální systém v ČR. Trvalý pobyt je však podmíněn zajištěným bydlením i příjmem. Teprve po dalších pěti letech vzniká možnost požádat o státní občanství, které zajistí plné volební právo.

Česká republika imigrační vlnu nezažívá. Proč taky. Kdo by tu zůstával, když z toho nic nekouká. Přesto je imigrace jedním z klíčových témat posledních týdnů v ČR. Neříkám, že by si lidé neměli ujasnit své názory na toto téma; neříkám, že by o tom neměli diskutovat. Ale přiměřeně aktuálnosti problému. Aktuální problém to pro nás byl tehdy, kdy chtěla EU imigranty přerozdělovat, a aktuální bude, pokud s tím opět někdo přijde. Aktuální problém to je stále v Německu. Jenže němečtí politici se nebudou ptát těch českých na řešení. Nebudou se ohlížet na názory českých voličů. Nestačí “být ve střehu”! Česká vláda by měla rychle jednat!

Zatím se zdá že má naše vláda jiné starosti:

Chystají se největší zásahy do svobody podnikání od listopadu 1989. Bude se zavádět elektronická evidence tržeb špiclující drobné živnostníky na každém kroku, kontrolní hlášení k DPH s  pokutami za  prodlení nebo chybu, zákaz kouření ve všech pohostinstvích včetně čajoven-přestože ty na tom kouření stojí. Stovky, možná tisíce podnikatelů zkrachují a jejich zaměstnanci přijdou o práci. Tomu může zabránit jedině masivní odpor značné části veřejnosti a faktický strach vládních politiků o své příští (ne)zvolení. To se nestane, pokud se bude řešit něco jiného-momentálně se naší vládě dostává „klidu na práci“, o kterém sní snad všichni politici. V těchto týdnech mohou tlačit téměř cokoliv s pocitem jistoty, že se z toho nestane téma číslo jedna a nezvedne se tak vlna odporu, která by strhla davy. Téma imigrace nemohlo přijít v „lepší“ dobu. Tu a tam ho zatím vláda jenom přiživuje. A kdyby to náhodou už vypadalo, že to národ považuje za nedostatečné-stačí přijmout dalších pár set imigrantů, aby se obnovila panika. A pan Babiš si bude moct dál poklidně rozšiřovat svou moc, paní Marksová vyhánět minimální mzdu do nesmyslu. Doutnání „imigrace“ není zadarmo, vládu to může stát nějaké hlasy. Ale řádově méně, než kdyby se stalo tématem, že kvůli vládě lidé brzo přijdou o práci. Babiše trápí vznik nové průmyslové zóny v Karviné-za pozemky pro ni by si namastil kapsu jiný miliardář-Bakala!

Tak bychom si měli dobře rozmyslet, co momentálně ohrožuje náš způsob života víc! Mezeru v zákonech s  imigranty máme stejně jako Němci!Měli bychom ji odstranit-třeba tím že vláda rychle navrhne zákon usnadňující vyhoštění nežádoucích  imigrantů zavedením  víza na zkoušku. A uprchlický tábor ať se zřídí třeba v Turecku a ne v ČR-ani v těch “Vyšných Lhotách”! Pokud imigrant nebude chtít jít dál do Německa, pak dostane na výběr. Buď bude spolupracovat / přizná svoji identitu/, pak tu získá možnost zůstat, pokud si najde legální práci (díky svobodné pracovní smlouvě by měl mít větší šanci). Nebo spolupracovat nebude a pak o něj bude postaráno ve smluvním uprchlickém táboře v nějaké  zemi Blízkého východu!

Aby naši vnuci  neříkali že jsme to zmršili stejně jak tu sametovou revoluci!

 

 

Posted in Všechnomožné | Komentáře nejsou povoleny

SUCHO A LIDÉ .

Výsledek obrázku pro suché stromy Sucho a horko není  v Hluku nic neobvyklého. To současné je ale umocněno zničením hlucké krajiny. Tedy nevhodným obhospodařováním jak zemědělské tak lesní půdy, zahrad a veřejných ploch včetně obrovského úbytku půdy zemědělské a proměnou obce v zabetonovanou a zastavěnou placku!
Velkou část aktivního života jsem se jako lesník se vzděláním zaměřeným na tvorbu a ochranu krajiny této problematice věnoval-živila mne. Současná změna krajiny k horšímu probíhala před mýma očima, často “na můj vrub”-rušením mnou zastávaných pracovištˇ při  reorganizacích prosazovaných periodicky  od deseti k pěti našimi “věrchuškami”-/ z nichž málokdo o tom měl “páru”/- v posledních 60 letech.
Jsme v nejteplejší části Moravy-musíme se suchem a horkem někdy i mimořádným počítat! Už  staří Hlučané před několika staletími museli s vodou pečlivě  hospodařit! Proto bylo na hluckém katastru tolik rybníků a v Hluku je tolik “Rybnikářů”.Kromě těchto vodních ploch umělých se ledaskde pod kopcem járečky rozlévaly do rákosin s víceméně trvalou několikacentimetrovou hladinou vody-což bylo dobré jak pro krajinu a pro faunu, tak pro hospodářské využití těchto podmáčených a zaplavovaných ploch.Nic nepřišlo v hospodářství našich pradědů nazmar! 

Největší rybník býval v trati „Rybník“ a vodu do něj naháněl dřevěný „stav“ na Boršickém potoce /s hastrmanem který plašil pacholky pasoucí v noci kolem potoka pod Babíma Horama koně/ -zhruba pod památnou dosud stojíci “Kapličkou“. Dnes už je tento velikánský rybník jenom  terénní sníženina zdaleka ale dobře patrná při pohledu od Hluku-z Boršické silnice směrem k Babí hoře.Vedla z něj příkopa /náhon/ přes „Kráčiny“ až nad horní splav na Okluce nad Hlukem-tu si ještě pamatuji já-místy je dosud patrná. Zřejmě se jednalo o starodávné vodní dílo už v době života J.A. Komenského, který na mapě Moravy právě sem-pod Babí horu zakresluje léčivou „vřivou vodu“. Jednalo se zřejmě o vývěr methanu z rybničního bahna-ostatně pokusy o čerpání methanu v této části hluckého katastru v letech 1940-1960 si ještě pamatujeme.Komenského studánka /v blízkosti dnešních stav.objektů bývalého státního statku/ byla dobře známá jako „vřivá voda“ ještě generaci mých rodičů-věřilo se v léčivost vody a na okolní vrbové keře věšeli nemocní svaté obrázky a různé cetky, vývěr plynu i se studnánkou zmizel po provedení zemědělských meliorací někdy kolem roku 1920. Od „Horního splavu“ na Okluce vedl náhon vody na panský mlýn-ten náhon je dosud dobře patrný, donedávna tam byly ještě zbytky stavidla. V roce 1973 jsem  jako stavbyvedoucí podniku Povodí Moravy tento dřevěný „splav“ zchátralý věkem a povodněmi opravoval=proti protržení a vybřežení vody povodněmi navežením těžkého záhozového kamene-takže stupeň byl změněný v drsný skluz.Zpracoval jsem na akci  projekt ve stupni technické zprávy, výkazu výměr a rozpočtu. Po využití v panském  mlýně byla voda vypouštěna do rozměrného rybníka Šraňky=rovina dnešního Autopalu a panelových bytovek, který byl možná průtočný.Větší část /jižní/ nynější cesty „Mlýnská“ je rybniční hráz a my jsme ještě před 30 lety název „Mlýnská cesta“ neznali-chodili  a jezdili jsme „Po hrázi“. Jak se hospodařilo s vodou z potoka Okluky v němž bylo možné průtok  dle potřeby navyšovat z rybníka Šraňky nevím, snad  zde byly odběry vody na pivovar , pilu a zpracovnu kůží-zřejmě provozy v panské režii. Zcela určitě ale byl další jez za hluckým „Zámkem“ který takové odběry umožňoval. Ještě kolem roku 1920 též dřevěný-nad ním byl pro cestu do dnešní ulice Boršická-dříve Lůcká cesta jenom brod-žádný most !  Já si dobře pamatuji už jenom odběr u kamenného jezu za Zámkem- do  dlouhatánského  náhonu s hlavatými vrbami a čistou vodičkou po které se v zimě dalo klouzat ze školy až do Klebetova a to odběr a náhon na „Dolní mlýn“-který nebyl panský, ale „sedlcký“.Posledního vlastníka a provozovatele – rodinu Žandovských a jejich děti si též pamatuji-stejně jak obrovské dřevěné vodní kolo tajuplného, zchátralého ale funkčního mlýna. Ještě tuším kolem roku 1950 „šrotovalo“ ve mlýně místní JZD. Následovalo zničení  mlýna i vodního díla. Dnes zde stojí továrna NIOB.  To byly tedy rybníky a vodní díla na potoce Okluky-živené všechny též  Babihorským náhonem z Boršického potoka.Kromě nich bylo v Hluku  dalších 5 rybníků-či spíš rybníčků. Na potůčku pramenícím v lichtenštejnském lese/asi 400ha/ nad polní tratí Padělky byly 3 chovné rybníčky pro násadu do panských rybníků. Hráz prvního-nejspodnějšího je znát dosud–v dnešní ulici „U rybníčků“.

Další dva a to nikoliv „panské“, ale „sedlcké“rybníky byly nad Hlukem na potůčku odvodňujícím polní trať “Žabinca”táhnoucí se vlastně od  křižovatky dnešních silnic na Hradiště a na Uh.Ostroh až pod Vinnou hůru.Rybníčky byly umístněny až asi 500m nad touto křižovatkou. Hráz prvního- spodního - dnes asi 100m nad posledním domkem ulice “Hradištská”, byla před 20 lety posunutá „proti vodě“, značně zanešená plocha nad ní slouží jako suchý polder k protipovodňové ochraně Hluku. Druhý=horní rybník byl větší,podélného tvaru zhruba kolem dnešní silnice do Uh.Hradiště včetně plochy pod Vinnou Hůrou zastavěné nyní výrobními objekty. Dnešní silnice do Uh.Hradiště byla až do začátku 20.století  jenom měkkou polní cestou.Zhruba po 50m nad  hrází dnešního poldru se stáčela doprava pod kopec Strání, pokračovala mezi Vinnou Hůrou a Kopánkami až pod  „Chrastě“ a odsud do Kunovic.Byla to nezpevněná měkká cesta. Můj vzdálený příbuzný František Říha hospodařil na tehdejším “podsedku” zhruba v místě dnešní Nemravovi hospody.Dle informací mojí matky rozené Říhové /*1901/ choval můj prastrýc František páru silných volů,kteří kromě zemědělských prací sloužili často k vytahování formanských vozů z bláta této cesty do Uh.Hradiště.Takováto pomoc se v Hluku samozřejmě neobešla bez “štamprlek”,strýc musel nakonec celý podsedek prodat “židovi” a ten zde začal provozovat dnešní hospodu.

Do konce 19 století byly všechny hlucké rybníky vypuštěny a rozorány. Jejich úrodné dno posloužilo k produkci cukrové řepy pro velikánský cukrovar-kterým byla dnešní Dyaska v Uherském Ostrohu.Tolik tedy o staré ale dobře promyšlené a fungující hlucké rybniční soustavě. Může nám být v hospodaření s vodou vodotečí příkladem.Nejsnadněji bychom mohli obnovit dva /horní/ rybníčky na Padělkovém járku,zvláště ten pod Prašnicemi je v podstatě zachovalý. Jeho obnova by se obešla bez obvyklých rozsáhlých zemních prací. Stačilo by odstranit stromy a keře, vybagrovat dnešní ornici až na původní dno a konstrukci nynějšího betonového mostu doplnit hrazením,přepadem a výpustí-místo původní hráze.
Ale nejenom rybníky ovlivňují krajinu!Samozřejmě že v rybnících a nádržích je voda pro nás dosud dobře použitelná a viditelná-budu ale pokračovat o vodě v půdě a o vegetaci, kterou zasakování deště a sněhu můžeme účinně regulovat , případně omezovat výpar a půdní erosi-skutečně dobře totiž zasakuje srážková voda jenom do půdy s mohutnou vrstvou půdy živé.V polích jí říkáme ornice.K nejlepšímu zasakování “srážek”-dokonce nejenom vertikálních/deště a sněžení/, ale i horizontálních/mlha při větrech/ dochází na lesních půdách-pokud jsou lesy správně obhospodařované a udržované.

Zlobí mne “psací stroj”-problémy s písmem!-Opravím a budu pokračovat!

Posted in Ostatní krajinné prvky, Pole-lesy | Komentáře nejsou povoleny

Slovo do pranice.

Benjamin Kuras v článku “Summa summárum”:

Tak co – máme my teda nějaké povinnosti k migrantům nebo nemáme?

Argumenty, že nemáme, slyšíme dva:

1. Jen co jsme taktak obnovili demokracii a prosperitu, nemůžeme si ji hned nechat zničit.

2. Kolonie jsme nikdy neměli, otrokáři jsme nebyli, dnešní marasmus Třetího světa nezpůsobili, takže za něj žádnou odpovědnost neneseme.

Argumenty, že máme, jsou taky dva:

1. Vymíráme a potřebujeme doplnit mladou krví.

2. Kdysi kdosi pomáhal v nouzi nám, tak nás to morálně zavazuje pomáhat v nouzi jiným.

Vezměme si je jeden po druhém:

Obavy o zničení demokracie jsou oprávněné a neoddiskutovatelné, jestliže sem pustíme migranty o její zničení usilující. Je jich po světě dost, mnozí už tady jsou a další k nám směřují. Z jejich akcí v Islámském státě, Libyi, Nigérii, Súdánu nebo Somálsku, ale už i v Paříži, Londýně nebo Kodani, máme dostatečnou představu, jak bychom dopadli, kdybychom si jich sem přivezli pár nakvótovaných tisícovek.

S tou naší „žádnou odpovědností“ za marasmus Třetího světa už to ale není tak jednoznačné. Kolonie a otrokáře jsme sice neměli, ale zato jsme měli dr. Emila Holuba. Ten jako jeden z prvních evropských lékařů už od 70. let 19. století čundral po Africe a vedle sbírání artefaktů pro Náprstka začínal mudrovat, jak léčit tropické nemoci, na které mu pomřelo několik spolucestovatelů. Dotáhli to za něho sice až lékaři francouzští a angličtí, ale průkopnický metál si zaslouží i on. Byl jedním z kořínků, z nichž vyrostla tropická medicína, která z těch nejštědřejších a nejlaskavějších motivů odstartovala přelidněnost Afriky z původního, přírodou kontrolovaného počtu schopného obživy na dnešní miliardu částečně hladovějící a částečně uměle udržovanou při jakéms takéms, ale převážně nedůstojném životě, západními dary potravin. Na přežití každého nemocného a hladového Afričánka dbají Lékaři bez hranic a všelijaké dobročinné akce typu „darujte 3 eura měsíčně a uživíte africké dítě“.

Ta miliarda se podle dnešních trendů zdvojnásobí do roku 2050 a zpětinásobí do konce století, kdy bude tvořit polovinu lidstva. Velká většina z nich bude bez obživy, bez vzdělání a bez pracovní kvalifikace. Postaví se do fronty na Evropu, kde dnes, podle propočtů holandského statistického úřadu, stojí státní pokladnu průměrně 30 tisíc eur ročně na osobu.

Africkou populační explozi si nezavinili sami Afričané, vnutila jim ji západní medicína a potravinářství. A klasické evropské vlastnosti zvané soucit a štědrost. Bylo by to krásně bohulibé, kdyby to tak drasticky nekontrastovalo s krutou lakotou, jaké se Západ dopouští na populaci vlastní. Podle některých současných myslitelů se morální a duchovní pád Spojených států spustil v roce 1973 uzákoněním potratu, jenž Ameriku připravil o 50 milionů občanů, milion ročně. Evropa jich každý rok zabíjí dva až tři miliony. Někteří náboženští kazatelé to označují za návrat k předbiblickému pohanskému obětování dětí bohu Molochovi, které Mojžíš zakázal a za které nás Tvůrce Vesmíru vytrestá. Ten dnešní Moloch, to je naše touha po pohodovém životě bez těch otravných spratků.

Tyto úvahy si opepřeme špetkou karmické mystiky, která mudruje takto: Dětským dušičkám, jimž už několik generací znemožňujeme rodit se u nás, nezbývá než se rodit tam, kde jim to umožňujeme. A aniž to samy vědomě tuší, vracejí se k nám vybrat si, co by měly, kdyby se narodily zde. Ztracené, či chcete-li „potracené“ děti se vracejí domů. A nám se rodí třetí argument pro.

Takže na chvíli zvažme premisu, že opravdu něco dlužíme, přinejmenším některým a přinejmenším v takové formě, jakou našim uprchlíkům z nacismu a komunismu kdysi pomáhaly šťastnější země. Jediný problém je poznat, kteří jsou ti „naši navrátilci“, kteří jsou jen ždímači sociální podpory a kteří jsou agresoři politicky, nábožensky a mentálně naprogramovaní nás zničit.

Rozeznáme je dvojím způsobem – praktickým a mystickým.

Tím praktickým je onen systém, kterým demokratické země pomáhaly uprchlíkům z nacismu a komunismu. Uprchlické tábory, které by s pomocí mezinárodních charit zabezpečovaly základní životní potřeby a zdravotní péči. Ale zároveň ověřovaly jejich totožnost, životní historii, způsob myšlení, schopnosti, motivace a záměry. A na základě poznatků je roztřiďovaly na čtyři kategorie:

1. Ty, kteří byli ve svých zemích perzekvováni za příslušnost k etniku nebo víře a prchali na záchranu holého života. To je nejvyšší stupeň nouze, přednostní před všemi ostatními. Zvlášť jde-li o víru slučitelnou a sympatizující s naší vlastní.

2. Ty, jež lze rovnou začlenit do života přijímacích zemí profesně, kulturně, jazykově a motivačně.

3. Ty, o něž je potřeba dále v táborech pečovat, než se ověří, kdo jsou.

4. A ty, jež je potřeba rovnou posílat zpět nebo zavřít pod zámek. Do této kategorie nepochybně patří ti, které vidíme v italské televizi za vyděšení místních obyvatel zuřivě rozbíjet celé ulice, nebo ti, jejichž ideologie, víra či politická příslušnost jim diktuje nás nenávidět, zabíjet nebo ovládnout zaváděním politických systémů náš zavedený systém ohrožujících.

K mystickému rozlišení si pomozme moudrostí našeho slovutného pražského myslitele rabína Loewa vysvětlující, proč tu a tam nějaký pomatenec konvertuje na židovství a proč je židovskou povinností jej po ozkoušení jeho vstřícnosti a upřímnosti přijímat. Konvertité jsou podle Loewa navrátilci: židovské duše, které se z nějakých příčin nemohly narodit židovským rodičům a nacházející si dodatečně cestu zpět.

To ozkoušení vstřícnosti a upřímnosti je spolehlivá rozlišovací šablona. Ti „naši navrátilci“ patří do těch prvních dvou kategorií. A jsou jimi především a okamžitě poznatelně křesťané, kteří již několik let zažívají v islámských zemích nejkrutější perzekuci od perzekuce Židů v nacistické Evropě.

Českému ministrovi vnitra připadá „rozlišovat lidi podle náboženství prakticky nemožné“. Pan ministr se mýlí. Česká vláda už má půl roku na stole kombinaci nabídek mezinárodních i domácích křesťanských charitativních organizací, které to „rozlišování“ už dávno provedly v uprchlických táborech okolo Islámského státu, křesťany identifikovaly a prověřily jejich schopnosti a vůli integrovat se do demokratických zemí, včetně specificky Česka. A navíc nabízejí vydatnou finanční a praktickou pomoc na jejich přesun a integraci a záruku, že mezi nimi už nebudou žádní nepřátelé demokracie. K této akci se promptně připojila vláda polská přijetím 60 křesťanských rodin a slibem jich vzít tisíc, prozatím. Liknavost vlády české je neomluvitelná.

Řeckými ostrovy, jižní Itálií a Bulharskem dnes do Evropy proudí migrace tempem několika tisíc denně. Její přijímání bez ověřování totožnosti a motivace a následné rozptýlení po členských zemích nemůže evropská civilizace, ekonomika, kultura a politické uspořádání dlouho přežít. Láska k bližnímu je proveditelná, jen je-li opětovaná. Jestliže opětovaná není, proměňuje se v sebemrskačství a sebevražedné sklony a ztrátu pudu sebezáchovy. Nemůžeme nikomu pomoci tím, že sami sebe zničíme. Naše (pořád ještě v morku kostí jakž takž biblická) civilizace je jediná, která v lásku k bližnímu věří. Nechá-li se zničit, soucit by mohl ze světa zmizet. Nejde tedy jen o nás, ale o civilizaci jako takovou.

Je-li velká většina této migrace islámská, navíc s početnou menšinou cvičených džihádistů, Evropa se brzy probudí do historicky třetí islámské invaze. Ta první projela v 8. století Španělskem jako nůž máslem a zastavil ji až Charles Martell uprostřed Francie. Ta druhá zardousila Byzanc a Balkánem protekla po hradby Vídně, kde ji až v roce 1683 téměř zázrakem zastavili převážně Poláci. Ta třetí (která jen v Islámském státě a jen v roce 2014 vykonala 3 000 krutých poprav, včetně žen a dětí, tisícové hromadné masakry a statisícová vyhnání) se zastaví kde? Paříž? Londýn? Stockholm? Praha? A zastaví ji kdo? Těch 5 000 českých vojáků, kteří ještě umějí střílet?

Zachránit by se Evropa ještě možná taktak dala neprodleným zavedením takovéto celoevropské politiky:

1. Založit uprchlické tábory se základním životním zabezpečením na středomořských ostrovech Řecka, jižní Itálie a jiných vstupních bodech hranic EU, jež také trpí největší nezaměstnaností. Od té by jim mohla ulevit charitativní, informační a bezpečnostní práce s uprchlíky financovaná z EU převedením fondů dosud věnovaných na jiné, méně naléhavé účely. Chránit tak Evropu před dezorganizovanými přesuny migrantů, než se provede jejich identifikace podle 4 kategorií a efektivní rozmístění kategorií 1 a 2 mezi jednotlivé země podle jejich potřeb a možností.

2. Přísně a férově uplatňovat evropské demokratické zákony na všechny obyvatele stejně bez ohledu na národní, ideovou, etnickou či náboženskou příslušnost. Zakázat propagaci a uplatňování zákonů šaría podle ustanovení Evropského soudu lidských práv, jejichž je šaría porušením a ohrožením. Jejich propagátory obšťastnit usnadněním emigrace do šaríátských zemí.

3. Vrátit obranné rozpočty na povinná 2 procenta podle stanov NATO a obnovit vojenský a domobranný výcvik povinně všech zdravých mužů do 40 let a dobrovolně žen.

4. Zesílit vojenskou a ekonomickou pomoc entitám bojujícím proti Islámskému státu a jeho odnožím, například Kurdům (jejichž čtyřicetimilionový národ by si už konečně zasloužil vlastní stát), armádám Nigérie, Jižního Súdánu a Keni a perzekvovaným neislámským skupinám, které by se chtěly samy bránit, kdyby měly čím.

5. Zahájit námořní a ozbrojenou blokádu Libye a podobných pobřeží, odkud organizované gangy migranty přivážejí, a to i za cenu vypuknutí reálné války, která se zatím vede jednostranně proti Evropě a z její strany nezačala ještě být ani obranná.

6. Přestat donekonečna omílat strach s „vymření“. Evropa nikdy nebyla tak přelidněná, neproměnila tolik zeleně v dlažbu, nezasajrajtila tolik prostředí svými odpadky, neohlušila tolik ovzduší imbecilním a imbecilizujícím rámusem přezdívaným „hudba“. Úbytek Evropanů je přirozená a nenásilná korekce zpět k přírodní snesitelnosti. Ale musíme-li se už mermomocí dál přemnožovat, stačilo by migrační přítoky na pár let nahradit zákazem potratů z jiných než zdravotních důvodů, přinejmenším ve fázích, kdy se na haldu odpadků vyhozená embrya už příliš podobají lidským bytostem.

7. Na evropské politiky a byrokraty odmítající zastavit nekontrolovanou migraci začít podávat podněty k trestnímu stíhání za organizované spiknutí na přípravu hromadných masakrů evropského obyvatelstva, uřezávání hlav ideovým oponentům, znásilňování sedmiletých děvčátek, kamenování žen, bičování bloggerů, usekávání rukou, vraždění homosexuálů, jinověrců, bezvěrců a umírněných souvěrců prováděné záměrným oslabováním evropských obranných složek, zneužitím evropského vojenského i civilního námořnictva k invazi evropského území, nedostatečným střežením vnějších evropských hranic, finanční podporou nepřátelských bojových složek, se záměrem likvidovat evropský demokratický systém ozbrojeným převratem a vojenskou okupací cizími armádami. Že toto spiknutí na genocidu evropského obyvatelstva je už vědomé a záměrné, by se dalo soudně prokázat tím, že po letech podezření na průniky cvičených aktivních teroristů zamaskovaných do migračních toků jsou k dispozici dostatečně široce publikovaná konkrétní oznámení vůdců Islámského státu, že mezi migranty už své vycvičené bojovníky posílá. Že se k nám budou chovat jinak než k porobencům svého státu, je jedna z nejhloupějších iluzí naší doby.

Benjamin Kuras 

Narodil se 4. 4. 1944. Pochází ze Zlína/pův.jméno Miloslav Kuraš/ a vyrůstal v Olomouci, kde vystudoval na místní univerzitě anglistiku. Krátce pracoval jako rozhlasový redaktor (1968), než se rozhodl pro emigraci do Velké Británie. Od října 1968 žil v Londýně. V době svého britského exilu konvertoval k židovství. Působil jako redaktor BBC (od 1969), psal také divadelní hry. Od roku 1990 Benjamin Kuras přispívá do českých periodik: Respekt, Český deník, Týden, Lidové noviny, Profit, Marianne, MFDnes, Xantypa, Reflex. Dnes žije trvale v Čechách.

Posted in Politika | Komentáře nejsou povoleny

To nám ještě chybělo !!!

Výsledek obrázku pro uschlé stromy Obrovské sucho už od jara a v současnosti   vlny horka s maximálními teplotami nejenom nad 30°C , ale nad 35! Na polích ani poloviční úroda, v zahradách usýchají stromy, dokonce i vinohrady! To nám ještě chybělo k problémům které jsme si sami způsobili v naší nemilované Evropské Unii! Na počasí jsme dosud krátcí, zmršení politiky si začínáme uvědomovat. Dnes o tom vyšel výstižný článek v našich nejaktivnějších internetových novinách. Tu ho máte. A musím jít zalévat abych zachránil co se dá!

Eurodotace jako vrcholná forma korupce

Podplácení, cizím slovem korupce, provází lidstvo, co svět světem stojí. To není žádný náš výmysl, podplácelo se už v době kamenné, v antice i ve středověku, podplácí se i dnes. Ani naší společnosti není tento nešvar cizí, ostatně je poznamenaná padesáti lety dvou diktatur, v nichž si bez úplatku člověk někdy doslova ani neutřel zadek.

Ostatně naše televizní stanice nám to normalizačními filmy a seriály pečlivě připomínají – to byla tuhle obálčička, támhle krabička tvrdých spart, onde zase melouch. Všechno v drobném, na větší podvody neměl nikdo peníze. Kam se hrabeme třeba na miliardové úplatky firmy BAE Systems (to jen pro připomenutí všem, kteří tvrdí, že jsme nejzkorumpovanější společnost na světě).

Existuje ale jeden druh podplácení, který nejenže není trestně stíhán, ale je dokonce vychvalován a do nebes vynášen – a přitom je to korupce dovedená do dokonalosti. Jsou to takzvané evropské dotace. Vezměme to popořadě: Občan zaplatí daně, část z nich odejde do Bruselu, tam se tyto peníze „přerozdělí“ a náš občan si o ně může zpětně požádat – ovšem s tím, že je použije na přesně stanovený účel. Místo tříkolky, kterou by koupil ze své výplaty pro syna, bude mít za humny akvapark, na který přispěl, aniž to mohl nějak ovlivnit.

A tak máme na kdejaké pitomosti u cesty modrou ceduličku s nápisem, že na její vytvoření bylo použito dotací Evropské unie, a politikové se při uvádění té pitomosti do provozu radostně usmívají a fotografují. A lidé jim nadšeně mávají, neboť jim nedochází, že Evropská unie ani ti politici na tom nemají sebemenší zásluhu. Peníze museli vydělat svou prací lidé u nás nebo v jiných zemích, žádný politik ani bruselský úředník je nevyčaroval. Málokdo si navíc vzpomene, že eurodotace nikdy nezaplatí celý projekt. Pokaždé k němu musíme přidat ještě něco z vlastních peněz, takže ona svrchu zmíněná cedulička je pravdivá vždy jen zčásti.

Nejúžasnější na tom je, že celý ten systém je prakticky nezničitelný. Je na něm totiž závislé takové množství lidí, že jeho odbouráním by se patrně zhroutila celá stavba Evropské unie. Vždyť to jsou desetitisíce úředníků v Bruselu a ve všech členských zemích, kteří se vybíráním peněz a přerozdělováním dotací zabývají, evropští politici vymýšlejí, na jaký účel je utratit, protřelí šizuňkové znalí zákulisních praktik vědí, na koho se s žádostí o dotaci obrátit, jiní dovedové dokážou správně vyplnit tisíc potřebných formulářů a lokální politikové zas umí peníze přidělit spřízněným podnikům. Ty pak najmou subdodavatelské firmy, které ten projekt za zlomek původní sumy nakonec dovedou do zdárného konce. Že se při té cestě nějaký ten milion zatoulá i do soukromé kapsy některého z účastníků, je už skoro zanedbatelná malichernost.

Korupční systém evropských dotací snad musel vytvořit mozek nějakého geniálního zločince. Brusel korumpuje politiky, aby mu prokazovali za dotace vděčnost. Ti na oplátku korumpují Brusel svou loajalitou a zároveň díky dotacím korumpují občany řkouce: „Hle, jaké dílo jsem pro vás díky dotacím stvořil.“ A občan, který to všechno zaplatil, politiky zvolí a Evropské unii provolá slávu…

A “idu běhat s konvama!

Stejně už mne hodinu budí sousedčin kohout! 

 

Posted in Pole-lesy | Komentáře nejsou povoleny